ZOOM BAYİİ MÜŞTERİ HİZMET ŞARTLARI

GEÇERLİLİK: 1 Aralık 2022

ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUN: ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. VE İŞTİRAKLERİNİN ("ZOOM") WEB SİTESİNİ, ÜRÜNLERİNİ VE İLGİLİ YAZILIMINI (TOPLUCA "HİZMETLER") KULLANIMINIZ VE BUNLARA ERİŞİMİNİZ, TAHKİM TALEPLERİNİ KABUL ETMENİZİ DE İÇERECEK ŞEKİLDE BU BAYİ MÜŞTERİSİ HİZMET ŞARTLARINA UYMANIZA VE SÖZ KONUSU ŞARTLARI KABUL ETMENİZE BAĞLIDIR. KABUL ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DETAYLI BİR ŞEKİLDE İNCELEYİN.

Sistem Gereklilikleri. Hizmetlerin kullanımı bir veya daha fazla uyumlu cihaz, İnternet erişimi (ücretler uygulanabilir) ve belirli yazılımlar (ücretler uygulanabilir) gerektirir ve zaman zaman güncelleme veya yükseltme yapmayı gerektirebilir. Hizmetlerin kullanımı donanım, yazılım ve İnternet erişimi içerdiğinden, Hizmetlere erişme ve bunları kullanma yeteneğiniz bu faktörlerin performansından etkilenebilir. Yüksek hızlı İnternet erişimi önerilir. Zaman zaman değişebilen sistem gereksinimlerinin Sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul eder ve mutabık olursunuz.

1. TANIMLAR. İşbu Sözleşmede aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır ve tekil ifadelere yapılan atıflar çoğul ifadelere atıf içermekte ve tam tersi de geçerlidir. Hizmete özgü tanımlar www.zoom.us/services-description adresinde bulunan Hizmetler Tanımı altında verilmektedir.

1.1 "İştirak", bir Taraf ile ilgili olarak, söz konusu Tarafı doğrudan veya dolaylı şekilde kontrol eden, o Taraf tarafından kontrol edilen ya da o Taraf ile ortak kontrol altında olan herhangi bir kuruluş anlamına gelir. İşbu Sözleşme amaçları bakımından "kontrol", en az yüzde elli (%50) ekonomik veya oy hakkına sahip menfaati veya söz konusu ekonomik veya oy menfaatinin mevcut olmaması halinde, yönetimin yönünü belirleme veya ona yön verme yetkisini ve söz konusu tüzel kişiliğin politikalarını belirleme yetkisini ifade eder.

1.2 "Sözleşme", burada yer alan Zoom Bayi Müşteri Hizmet Şartları ile ekler, politikalar, bildirimler ve koşullar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu belgeye ait olan tüm içeriği ifade eder.

1.3 "Son Kullanıcı", Hizmetleri kullanan bir Oturum Sahibi veya Katılımcı (Hizmetler Tanımı altında tanımlandığı şekilde) anlamına gelir.

1.4 ''İlk Abonelik Dönemi'", Bayi Müşteri Sözleşmesinde belirtildiği gibi bir hizmetin ilk abonelik süresi anlamına gelir.

1.5 "Yasalar", Zoom'un sağlaması ve Müşteri'nin Hizmetler'i kullanımı için geçerli olan tüm ABD veya ABD dışı ülke, bölge, eyalet ve il ölçeğindeki veya yerel ölçekteki yasalar, tüzükler, kurallar, düzenlemeler, yönetmelikler, idari kararlar, hükümler, kararnameler, emirler, direktifler, politikalar ya da anlaşmalar anlamına gelir.

1.6 ''Yenileme Süresi'", Bayi Müşteri sözleşmesinde belirtildiği gibi İlk Abonelik Döneminden ya da başka bir Yenileme Döneminden sonra başlayan yenilenen abonelik süresi anlamına gelir.

1.7 "Bayi", Zoom'un bazı Hizmetleri yeniden satması için yetkilendirdiği ve Hizmetleri sipariş etmenizi, edinmenizi veya Hizmetlere başka bir biçimde erişmenizi sağlayan, Zoom dışındaki tüzel kişileri ifade eder.

1.8 "'Hizmet Geçerlilik Tarihi'', Bayi Müşteri Sözleşmesinde belirtildiği gibi İlk Abonelik Döneminin başlaması anlamına gelir.

1.9 "Verileriniz", Zoom'un Sözleşme hükümlerini yerine getirebilmesini ve Hizmetlere erişim sunabilmesini sağlamak için Zoom'a sunulan bilgiler anlamına gelir (ör. şirket adı, fatura adresi, vergi kimlik numarası, vergi tescil numarası, iletişim adı ve bilgileri). Verilerinizin doğruluğundan münhasıran sorumlusunuz ve Zoom'un Verilerinizdeki hatalar ve eksiklikler nedeniyle herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

 
2. UYGULANABİLİRLİK VE FAALİYET ALANI. Bu Sözleşme, söz konusu Bayiden Hizmetlerin sipariş edilmesiyle ilişkili olarak bu Sözleşmeyi kabul etmiş veya bu Sözleşme hakkında bilgi sahibi olmuş Bayi müşterileri için geçerlidir. Bu tür müşteriler için, bu Sözleşme tüm sipariş edilen ya da Bayi Müşteri Sözleşmesinde sağlanan tüm Hizmetlere bağlı olarak geçerlidir.

3. BAYİ MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ. Aşağıdaki eylemlerden herhangi birini gerçekleştirdiğinizde Bayi ile Hizmetlerle ilgili tüm sipariş, satın alım, erişim ve kullanımı yönetecek ve yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme ("Bayi Müşteri Sözleşmesi") düzenlemiş olmaktasınız: (a) bu Sözleşmeyi içeren veya bu Sözleşmeyi başka bir şekilde kabul eden veya doğrulayan bir sözleşme, sipariş veya başka bir belge düzenlemek; veya (b) bu Sözleşmenin söz konusu Hizmetler için veya bu hizmetlere erişim veya kullanım için geçerli olduğu bildirildikten sonra herhangi bir Hizmete erişmek veya bunları kullanmak. Bayi Müşteri Sözleşmesi, Siz ve Bayi arasında Hizmetlerin siparişi, satın alınması, erişilmesi veya kullanımıyla ilgili tüm hüküm ve koşulları (bu Sözleşme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve Sizin veya Sizin adınıza yapılan veya sizin adınıza verilen ve her biri bu Sözleşmeye tabi olacak tüm Hizmet siparişlerini içerecektir. Şüpheye yer bırakmamak için, Siz ve Bayi arasındaki herhangi bir işlem, anlaşma veya ilişki – ve Hizmetlerle veya bunların siparişi, satın alınması, erişilebilmesi veya kullanılmasıyla (örneğin, Zoom Hizmetleri dışındaki Bayi mallarından veya hizmetlerinden sipariş vermeniz) (her bir işlem) ile ilgili olan veya sizin ve Bayi tarafından kabul edilen veya girilen veya başka bir şekilde geçerli olan diğer içerikler, belge vb., bir "Yabancı Sözleşme") Bayi Müşteri Sözleşmesi kapsamı dışında olacaktır ve bu Sözleşme söz konusu Yabancı Sözleşmeyi yönetmeyecek veya bunlar için geçerli olmayacaktır. Bu Sözleşmeyi kabul eden veya mutabık olan kişi, Zoom ve Bayi'ye kendisini veya bu kişinin temsil ettiği tüzel kişiyi Bayi Müşteri Sözleşmesi'ne ve bu Sözleşmeye bağlama yetkisine sahip olduğunu beyan ve garanti eder. EĞER BÖYLE BİR KİŞİNİN BÖYLE BİR YETKİSİ YOKSA YA DA BU SÖZLEŞMEYE MUTABIK DEĞİLSE, O ZAMAN BAY/BAYAN BU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEMELİ, HİÇBİR SİPARİŞ, ERİŞİME GİRMEMELİ YA DA HİZMETLERİ KULLANMAMALI, HİÇBİR KİŞİYE KULLANABİLMESİ İÇİN YETKİ VERMEMELİDİR.

4. HİZMETLER. Zoom, bu Sözleşme ile ve Bayi Müşteri Sözleşmeleri ile uyumlu olarak bu Hizmetleri sağlar ve siz de bu Hizmetleri kullanabilirsiniz. Zoom, dönem boyunca Zoom tarafından genel kullanıma sunulan Hizmetler için standart güncellemeler sağlayacaktır. Zoom, yegane takdir yetkisi ile önceden bildiri verilmeksizin zaman zaman sağladığı Hizmetleri sonlandırabilir ve özelliklerini değiştirebilir.

4.1 Beta Hizmetleri. Beta ürün veya hizmetlerin her türlü kullanımı, ayrı beta hüküm ve koşullarına tabidir ve beta kullanımı bu Sözleşme dışındadır. Taraflarca imzalanmış ayrı bir beta sözleşmesi yoksa, https://explore.zoom.us/tr/beta-terms-and-conditions/ adresinde açıklanan Beta Programı – Kullanım Koşulları, herhangi bir beta ürün veya hizmeti kullanımınız için geçerlidir.

4.2 Premier Support. Premier Support Hizmetleri, Bayinin belirleyeceği bir ek ücret karşılığında sağlanır. Premier Support Hizmetlerini satın almanız, https://explore.zoom.us/en/reseller-customer-premier-support-terms/ adresinde bulunan Bayi Müşteri Premium Support Hizmet Şartlarına da tabidir.

 
5. HİZMET KULLANIMI VE SORUMLULUKLARINIZ. Hizmetleri, ancak bu sözleşmenin şartlarına uygun olarak kullanabilirsiniz. Sizin ve Son Kullanıcılarınızın Hizmetleri kullanmasından yalnızca siz sorumlusunuz ve kayıt, fikri mülkiyet, gizlilik ve ihracat kontrolüyle ilgili Yasalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sizin ve her bir Son Kullanıcının Hizmetleri kullanımıyla bağlantılı tüm Yasalara uyacak ve bu Yasalara uyulmasını sağlayacaktır. Hizmetlerin kullanımı yasak olduğu durumlarda geçersizdir.

5.1 Kayıt Bilgileri.Belirli Hizmetleri kullanmak ya da kayıt olmak için Kendiniz hakkında bilgi paylaşmanız istenebilir. Bu bilgilerin doğru olduğunu kabul etmektesiniz. Sizden kullanıcı adı ve şifre seçmeniz de istenebilir. Kullanıcı adınız ve şifrenizin güvenliğini sağlamaktan tamamen sorumlu olduğunuzu ve herhangi bir üçüncü tarafa bu bilgileri açıklamamayı kabul edersiniz

5.2 İçeriğiniz.Siz, Tarafınızdan gönderilen veya iletilen veya Hizmetlerin kullanımı sırasında görüntülenen veya yüklenen içerikten ("İçerik") ve İçeriği kullanmanız için üçüncü bir tarafın rızasını almanızı ve üçüncü taraf haklarına ilişkin uygun bildirimlerde bulunmanızı gerektiren Yasalar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, İçerikle ilgili tüm Yasalara uygunluktan münferiden sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Zoom'a İçerik yükleme hakkına sahip olduğunuzu ve bu tür bir kullanımın üçüncü bir tarafın haklarını ihlâl etmediğini veya çiğnemediğini beyan ve garanti edersiniz. Hiçbir koşul altında Zoom; (a) Hizmetleri kullanırken iletilen veya görüntülenen içeriklerden, (b) içerikteki hatalardan veya eksikliklerden veya (c) içerik kullanımı, içeriğe erişim veya erişimin reddedilmesi sonucunda meydana gelen herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır. Zoom herhangi bir İçerikten sorumlu olmasa da, eğer Zoom bu Sözleşmenin ya da herhangi bir yasanın bir hükmünü ihlâl ettiğini fark eder ise içeriği Size bildirimde bulunmadan herhangi bir zamanda silebilir. Hizmetler üzerinde veya hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz, yayınladığınız veya görüntülediğiniz İçerikte zaten sahip olduğunuz telif hakkını ve diğer haklarınızı korursunuz.

5.3 Kayıtlar.Tüm kayıt yasalarına uyumdan siz sorumlusunuz. Oturum sahibi Zoom Meetings ve Zoom Webinars oturumlarını kaydetmeyi tercih edebilir. Hizmetleri kullanarak, katıldığınız Zoom toplantılarının veya web seminerlerinin kayıtları sistemlerimizde depolanıyorsa, bu toplantıların veya web seminerlerinin kayıtlarını Zoom'a saklama izni vermiş oluyorsunuz. Kayıt etkinleştirildiğinde bir bildirim (görsel yahut başka şekilde) alacaksınız. Kaydedilmeyi kabul etmezseniz, toplantıyı ya da web seminerini terk edebilirsiniz.

5.4 Yasaklı Kullanım. Hizmetleri aşağıdaki amaçlarla kullanmayacağınızı ve herhangi bir Son Kullanıcının bu amaçlar için kullanmasına izin vermeyeceğinizi kabul edersiniz: (i) Hizmetlerin altında yatan herhangi bir teknolojiyi (ör. herhangi bir kaynak kodu, süreç, veri seti veya veritabanı, yönetim aracı, geliştirme aracı, sunucu veya barındırma sitesi vb.) değiştirmek, özelleştirmek, parçalarına ayırmak, kaynak koda dönüştürmek, bu tür teknolojinin türevlerini hazırlamak, bu tür teknolojiye ait iyileştirmeler hazırlamak, bu tür teknolojiden yenilikler elde etmek, bu tür teknolojide tersine mühendislik yapmak veya bu tür teknolojiye erişim sağlamaya çalışmak; (ii) Hizmetleri, bilinçli olarak ya da ihmal sonucu Zoom’un ağlarını, Sizin hesaplarınızı veya Hizmetleri istismar edecek, bunlara müdahale edecek ya da bunları sekteye uğratacak bir şekilde kullanmak; (iii) yasadışı, hileli, yanlış veya yanıltıcı faaliyetlerde bulunmak, (iv) üçüncü tarafların fikri mülkiyetini veya diğer haklarını ihlal edebilecek her türlü materyali Hizmetler aracılığıyla iletmek; (v) rakip bir ürün veya hizmet oluşturmak veya bunlarla kıyaslamak ya da Hizmetlerin herhangi bir özelliğini, işlevini veya grafiklerini kopyalamak; veya (vi) Hizmetleri, taciz edici, iftira niteliğinde, tehdit edici, müstehcen, yakışıksız, herhangi bir tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek veya başka şekilde yasa dışı olan, hukuki sorumluluk doğurabilecek veya herhangi bir yasa veya düzenleme çerçevesinde cezai suç teşkil edebilecek veya teşvik edebilecek her türlü mesaj veya materyali iletmek için kullanmak; (vii) Hizmetlerin performansına herhangi bir şekilde zarar vermeyi, bunu engellemeyi, yok etmeyi veya olumsuz yönde etkilemeyi amaçlayan veya bunları yapan ya da Zoom'a veya Hizmetlerin diğer kullanıcılarına ait diğer donanım, yazılım veya ağlarından bilgi ya da veri toplamayı veya çıkarmayı amaçlayan ya da bunlara zarar vermeyi amaçlayan veya bunları yapan herhangi bir yazılım, İçerik ya da kod yüklemek veya iletmek; (viii) Hizmetlere veya Hizmetlere ya da Zoom'un güvenlik sistemlerine bağlı sunuculara veya ağlara zarar verebilecek, başka şekilde müdahale edebilecek ya da aşırı yük olabilecek, bunları bozabilecek ya da devre dışı bırakabilecek, kesintiye uğratabilecek herhangi bir faaliyette bulunmak veya Hizmetleri ya da Zoom hesabını bu şekilde kullanmak. (ix) Hizmetleri herhangi bir Zoom politikasını ihlal edecek şekilde veya istenmeyen e-posta, ihracat kontrolü, mahremiyet ve terörle mücadele yasaları ve ses ve video kaydı konularının rızasının alınmasını gerektiren yasalar da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla yürürlükteki yasaları ihlal edecek şekilde kullanmayacaksınız ve tüm bu yasa ve yönetmeliklere uymada tek sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

5.5 Kullanım Sınırlamaları. Zoom ile ayrı bir anlaşma kapsamında özel olarak izin verilmediği sürece Hizmetleri veya Hizmetler tarafından oluşturulan raporları veya verileri herhangi bir amaçla çoğaltamaz, yeniden satamaz veya dağıtamazsınız. Tarafınızdan satın alınan Hizmetleri üçüncü taraflara sunamaz, herhangi bir web sitesinde gösteremez ya da (Sizin oluşturduğunuz İçerik dışında) bir Hizmetten elde edilen Hizmetleri veya İçeriği başka bir şekilde yayınlayamaz veya Hizmetlerden gelir elde edemez ya da Hizmetleri, Hizmetlere büyük ölçüde benzer bir hizmetin veya ürünün geliştirilmesi, üretimi veya pazarlanması için kullanamazsınız.

 
6. SON KULLANICILAR İÇİN SORUMLULUK Hizmetlere sizin hesabınızdan erişen ya da kullanan bütün Son kullanıcılardan siz sorumlusunuz ve her Son Kullanıcının Zoom poliçelerine ve bu Sözleşmenin şartlarına uygun olacağını sağlamayı kabul etmektesiniz. Zoom, ihlâller için hiçbir yükümlülük ya da sorumluluk kabul etmez. Hizmetlerin herhangi bir kişi tarafından kullanılmasıyla bağlantılı olarak bu Sözleşmenin ihlal edildiğini fark ederseniz, lütfen trust@zoom.us üzerinden Zoom ile iletişime geçin. Zoom, dikkatini çeken şikayetleri ve ihlâlleri araştırabilir ve uyarı yayınlamak, içeriği kaldırmak veya hesapları ve/veya Kullanıcı profillerini sonlandırmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun olduğuna inandığı herhangi bir (veya hiç) eylemde bulunabilir. Zoom, Hizmetleri kullanırken görüntülenen herhangi bir veri veya içerik için, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir veri veya içerikteki hata veya eksiklikler veya veri veya içeriğe erişim, erişim veya erişimin reddedilmesi sonucunda ortaya çıkan her türlü zarar veya ziyan dahil olmak üzere hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır.

7. İÇERİK İÇİN ZOOM YÜKÜMLÜLÜKLERİ Zoom, sektör standartlarına uygun olarak İçeriğin yetkisiz olarak ifşa edilmesini veya içeriğe erişimini önlemek için makul fiziksel ve teknik önlemleri koruyacaktır. Zoom, İçeriğe yetkisiz erişim olduğunu fark ederse Sizi bilgilendirecektir. Zoom a) bu Sözleşmede ve Zoom'un Gizlilik Bildirimi'nde belirtilen; b) Sizin yetkilendirdiğiniz veya talimat verdiğiniz şekilde, c) bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olduğu şekilde; veya d) Kanunun gerektirdiği şekilde harici İçeriğe erişmeyecek, görüntülemeyecek veya işlemeyecektir. Zoom'un İçerikle ilgili başka bir yükümlülüğü yoktur.

8. UYGUNLUK. En az 16 yaşında olduğunuzu ve aksi takdirde bu Sözleşmede belirtilen şartlara, koşullara, yükümlülüklere, onaylara, beyanlara ve garantilere girebilecek ve bu Sözleşmeye uyabilecek durumda olduğunuzu onaylarsınız. 16 yaşın altında olduğunuzu veya başka bir şekilde uygun olmadığınızı düşünüyorsak erişiminiz uyarılmadan sonlandırılabilir.

9. AMAÇLANAN KULLANIM; ÇOCUKLARIN KULLANIMINA KISITLAMA. Hizmetler işletme kullanımına yöneliktir. Hizmetleri, bu sözleşmenin hüküm ve sınırlamalarına tabi olarak başka amaçlar için kullanmayı seçebilirsiniz. Zoom, Eğitim için Zoom (K-12) kullanarak bir Okul Abonesi (bu terimin Hizmet Tanımı tanımlandığı gibi) aracılığıyla olmadığı sürece, 16 yaşın altındaki bireyler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

10. MÜLKİYET HAKLARI. Zoom ve/veya tedarikçileri, Hizmetlerdeki tüm mülkiyet haklarının ve Hizmetlerle ilişkili veya görüntülenen tüm ticari adlarda, ticari markalarda, hizmet markalarında, logolarda ve alan adlarında ("Zoom İşaretleri") mülkiyetini elinde tutar. Açık yazılı izin olmadan Zoom'un herhangi bir Zoom İşaretini veya diğer özel bilgilerini (resimler, metin, sayfa düzeni veya form dahil) çerçeveleyemez veya çerçeveleme tekniklerini kullanamazsınız. Zoom'un açık yazılı izni olmadan Zoom İşaretlerini kullanan herhangi bir meta etiket veya başka bir "gizli metin" kullanamazsınız.

11. GİZLİLİK. Taraflardan her biri, diğer tarafın işi, sistemleri, operasyonları, kaynak kodları, stratejik planları, Hizmetleri, müşterileri, fiyatları (fiyat koşulları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), yöntemleri, süreçleri, finansal verileri, programları ve/veya ürünleri ile ilgili olarak diğer tarafın kendisi tarafından herhangi bir biçimde sunulan ve "gizli" olarak kabul edilen ya da makul ölçüde insanların gizli olduğunu bildiği veya gizli olduğunu makul ölçüde anlaması gerektiği tüm halka açık olmayan bilgileri (bundan böyle "Gizli Bilgi" olarak kabul edilecektir) gizli kabul etmeyi ve bunları korumayı kabul etmektedir. Taraflardan her biri, diğer tarafa ait Gizli Bilgileri mümkün olduğu kadar az kişiye ve yalnızca bilmesi gereken kişilere, yani kendisinin, İştiraklerinin veya Bayilerinin personeli olan kişilere bu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü ile birlikte ifşa etmekle sınırlı tutmayı kabul etmektedir. Her iki taraf sözleşme kapsamındaki ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekmedikçe, ifşa eden tarafın onayı veya talimatları doğrultusunda ya da burada açıkça izin verilmedikçe alıcı taraf şunları yapamaz: (i) ifşa eden tarafın Gizli Bilgilerini ifşa eden tarafın önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir kişi, firma veya kuruluşa ifşa etmek veya (ii) ifşa eden tarafın Gizli Bilgilerini kendi menfaati, üçüncü bir tarafın menfaati ya da başka bir tarafın Gizli Bilgileri için kullanmak.

a. İstisnalar. “Gizli Bilgiler” şu özelliklere sahip İçerikleri veya bilgileri içermeyecektir: (a) bu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın diğer taraftan alındığı anda bir tarafça daha önceden yasal olarak bilinmesi; (b) taraflardan birinin yanlış eylemi olmaksızın herkes tarafından bilinmesi veya herkesin kullanımına sunulması veya bu hale gelmesi; (c) bu Sözleşmeyi ihlal etmeksizin veya kısıtlamaksızın üçüncü bir tarafça yasal olarak alınması; veya (d) Sözleşmeye tabi olarak diğer tarafça sunulan herhangi bir özel, halka açık olmayan bilginin kullanımı olmaksızın bir tarafça geliştirilmesi.

b. İstisna. Taraflardan herhangi biri yasa, yönetmelik veya mahkeme emri ile talep edildiği durumlarda Gizli Bilgileri, bu yasa, yönetmelik veya mahkeme emrine tabi olan tarafın, izin verilmesi halinde ifşa öncesinde diğer tarafın bu bilgilerin üçüncü tarafa ifşa edilmesini önlemek veya kısıtlamak amacıyla koruyucu hüküm tespit etme fırsatı temin edebilmesi amacıyla bu kullanım veya gereklilik hakkında diğer tarafa bildirimde bulunması şartıyla ifşa edebilir.

c. Gizlilik Süresi ve Yükümlülükler. Sözleşmenin bu bölümünde beyan edilen gizlilik yükümlülükleri, bilgilerin ifşa edilmesinden itibaren beş (5) yıl boyunca yürürlükte kalacaktır. Her iki taraf da (a) diğer tarafın Gizli Bilgilerini korumak için makul adımlar atmayı (bu adımlar alıcı tarafın kendi Gizli Bilgilerini korumak için aldığı önlemler kadar koruyucu olmalı ve makul koruma standardından az olmamalıdır); (b) Gizli Bilgilerin yetkisiz kullanımı veya ifşası tespit edildiğinde ifşa eden tarafa derhal bildirimde bulunmayı ve (c) alıcı tarafın yetkisiz ifşası halinde Gizli Bilgilerin kontrolünü tekrar ele almak ve daha fazla yetkisiz kullanımı veya ifşaatı önlemek için ifşa eden tarafla iş birliği yapmayı kabul etmektedir.

12. TELİF HAKKI. Telif hakkıyla korunan materyalleri, ticari markaları, tanıtım haklarını veya diğer mülkiyet haklarını, söz konusu mülkiyet haklarının sahibinin önceden yazılı onayını almadan hiçbir şekilde yayınlayamaz, değiştiremez, dağıtamaz veya çoğaltamazsınız. Zoom, başka bir tarafın telif hakkını ihlal ettiği iddia edilen herhangi bir Kullanıcıya Hizmetlere erişimi reddedebilir. Belirtilenleri sınırlamadan, telif hakkınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız, lütfen burada belirtildiği gibi Zoom'a bildirin.

13. FESİH. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmüne uymazsanız, Zoom bu Sözleşmeyi derhal feshedebilir ve Zoom veya ilgili Bayi, sizin ödediğiniz ücretleri tutabilir ve geri ödeme veya kredi verilmez.

13.1 Feshin Geçerliliği.Bu Sözleşmenin doğası gereği veya başka bir şekilde bu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerli olması gereken herhangi bir hüküm ve koşulları, bu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliliğini yitirecektir. Bu Sözleşmenin feshedilmesi üzerine, Hizmetlerin daha fazla kullanımını durdurmalı ve sahip olduğunuz ve kontrolünüzdeki ilişkili yazılımların kopyalarını imha etmelisiniz. Zoom'un sunucularındaki veya Zoom'un ağındaki hizmetleri veya ilişkili yazılımları yok etmeyecek veya zarar vermeye çalışmayacaksınız.

 
14. İHRACAT KISITLAMALARI. Hizmetlerin veya bir kısmının İhracat İdaresi Yönetmeliği, 15 C.F.R.'a tabi olduğunu kabul edersiniz. Bölüm 730-774, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer geçerli ülke ihracat kontrol ve ticari yaptırım yasalarına tabi olabilir ("İhracat Kontrol ve Yaptırım Yasaları"). Zoom, talep üzerine Hizmetleri için geçerli olan ABD ihracat sınıflandırma(lar)ını sağlayacaktır. Siz ve Son Kullanıcılarınız, İhracat Kontrol ve Yaptırım Kanunlarını ihlal ederek, Hizmetlerin herhangi bir kısmına veya ilgili teknik bilgi veya materyallere doğrudan ya da dolaylı olarak erişemez, kullanamaz, ihraç edemez, yeniden ihraç edemez, yönlendiremez, aktaramaz veya ifşa edemezsiniz. Aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt edersiniz: (i) Sizin ve Son Kullanıcılarınızın (a) ABD ticari yaptırımlarına veya diğer önemli ticari kısıtlamalara tabi olan bir ülkenin (Küba, İran, Kuzey Kore, Suriye ve Ukrayna'nın Kırım, Donetsk ve Luhansk bölgeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) vatandaşı olmadığınızı veya burada yaşamadığınızı ve sizin ve Son Kullanıcılarınızın Hizmetlere bu ülkelerde veya bölgelerde erişmeyeceğinizi veya kullanmayacağınızı veya Hizmetleri ihraç etmeyeceğinizi, yeniden ihraç etmeyeceğinizi, yönlendirmeyeceğinizi veya aktarmayacağınızı; (b) ABD Hazine Bakanlığı'nın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler ve Yabancı Yaptırımlardan Kaçanlar Listesinde yer alan kişiler olmadığınızı veya böyle bir şirkette bireysel olarak ya da bir bütün halinde %50 veya daha fazla sahipliğinizin olmadığını ve (c) ABD Ticaret Bakanlığı'nın Reddedilen Taraflar Listesi, Tüzel Kişi Listesi ve Doğrulanmamış Liste ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın silahlanmayla ilgili listelerinde yer almadığınızı; (ii) Sizin ve Son Kullanıcılarınızın Çin, Rusya veya Venezuela'da bulunduğunuz halde Askeri Son Kullanıcılar olmadığınızı ve 15 C.F.R. 744.21'de tanımlandığı gibi Zoom’un Hizmetlerini Askeri Son Kullanıma sunmayacağınızı; (iii) Siz veya Son Kullanıcılarınız tarafından oluşturulan veya gönderilen hiçbir İçeriğin İhracat Kontrol ve Yaptırım Yasalarına göre ifşa edilmesi, aktarılması, indirilmesi, ihraç edilmesi veya yeniden ihraç edilmesi konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadığını ve (iv) Sizin ve Son Kullanıcılarınızın, ABD Ticaret Bakanlığı veya ABD Hazine Bakanlığı tarafından uygulanan ABD anti boykot yasalarını ihlal edecek veya bu yasalar uyarınca cezalandırılacak herhangi bir eylemde bulunmayacağınızı. İhracat Kontrol ve Yaptırım Yasalarına uymak ve herhangi bir değişiklik için bunları izlemekle yalnızca siz sorumlusunuz.

15. YÜKSEK RİSK KULLANIMI YOK. Hizmetler, nükleer tesislerin, uçak navigasyon/iletişim sistemlerinin, hava trafik kontrolünün ve yaşam destek veya silah sistemlerinin çalışması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere arıza emniyetli kontroller gerektiren tehlikeli ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır veya lisanslanmamıştır. Hizmetler, YÜKSEK RİSKLİ ortamlarda kullanılmayacaktır.

16. İHTİYATİ TEDBİR. Hizmetlerin işbu Sözleşmeye aykırı kullanımı veya Hizmetlerle ilgili teknik bilgi veya materyallerin aktarımı, alt lisanslaması, kopyalanması veya ifşa edilmesinin Zoom'a, İştiraklerine, Bayilerine ve tedarikçilerine onarılamaz şekilde zarar verebileceğini ve bu gibi durumlarda Zoom'un, İştiraklerinin, Bayilerinin ve tedarikçilerinin, ihtiyati tedbir kararı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tahvil veya başka bir güvence talep etmeden adil bir kararı almaya hak kazanacaklarını kabul etmektesiniz.

17. GARANTİ YOK. HİZMETLERİN ''OLDUĞU GİBİ'' SAĞLANDIĞINI ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ VE ZOOM, İŞTİRAKLERİ, TEDARİKÇİLERİ VE BAYİLERİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLÂLDE BULUNMAMA GARANTİSİ DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDER. ZOOM, İŞTİRAKLERİ, TEDARİKÇİLERİ VE BAYİLERİ, HİZMETLER ARACILIĞIYLA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR BİLGİNİN DOĞRULUĞU VEYA GÜVENİLİRLİĞİ YA DA HİZMETLERİN HERHANGİ BİR KULLANICININ GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAYACAĞI YA DA KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAĞI KONUSUNDA HİZMETLERİN KULLANIMINDAN ELDE EDİLEBİLECEK SONUÇLAR HAKKINDA HİÇBİR GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMAMAKTADIR. HİZMETLERİN KULLANIMI TAMAMEN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. İNDİRİLEN VEYA HİZMETLERİN KULLANIMI YOLUYLA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ELDE EDİLEN HER TÜRLÜ MALZEME VE/VEYA VERİ SİZİN TAKDİRİNİZE BAĞLIDIR VE RİSK SİZE AİTTİR. HİZMETLERİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN YALNIZCA SİZ SORUMLU OLACAKSINIZ. HİZMETLERİN KULLANIMINDAN VEYA PERFORMANSINDAN KAYNAKLANAN TÜM RİSK SİZE AİTTİR. ZOOM, KULLANICILAR ARASINDAKİ HERHANGİ BİR KULLANICI BİLGİSİNİN VEYA İLETİŞİMİN TUTULMASINDAN DOLAYI HİÇBİR BİR SORUMLULUK ÜSTLENMEZ. ZOOM, HİZMETLERİN KULLANIMINDAN BELİRLİ BİR SONUÇ GARANTİ EDEMEZ VE SÖZ VERMEZ. KULLANMANIN RİSKİ SİZE AİTTİR.

18. TAZMİNAT. Hizmetleri kullanmanızdan, işbu Sözleşmeyi ihlal etmenizden ya da Sizin veya Sizin hesabınızın herhangi bir başka kullanıcısının herhangi bir fikri mülkiyet hakkını veya ilgili tüzel kişiliğin diğer haklarının ihlal edilmesinden veya bunlar tarafından ihlal edilmesinden kaynaklanan her türlü üçüncü şahıs hak talebi, sorumluluk, hasar ve/veya masraflardan (avukatlık ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Zoom’u, iştiraklerini, yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını, danışmanlarını, acentelerini, tedarikçilerini ve Bayilerini tazmin etmeyi, savunmayı ve sorumlu tutmamayı kabul etmektesiniz.

19. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE; ZOOM, İŞTİRAKLERİ, TEDARİKÇİLERİ VEYA BAYİLERİ BU TÜR HASARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE HİÇBİR DURUMDA ZOOM, İŞTİRAKLERİ, TEDARİKÇİLERİ VEYA BAYİLERİ, HİZMETLERİN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN YA DA TEKNİK VEYA DİĞER DESTEKLERİN SAĞLANMASINDAN VEYA SAĞLANAMAMASINDAN KAYNAKLANAN (İŞ KÂRI KAYBI, İŞ KESİNTİSİ, İŞ BİLGİSİ KAYBI VEYA BAŞKA BİR MADDİ KAYIP VEYA HASAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA) HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI, ÖRNEK, CEZAİ VEYA SONUÇSAL ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL) SÖZLEŞMESİNİN VEYA BAŞKA BİR HUKUKİ TEORİNİN TEMEL ALINMASI BU DURUMU DEĞİŞTİRMEZ. HER HALÜKARDA, ZOOM'UN, İŞTİRAKLERİNİN, TEDARİKÇİLERİNİN VE SATICILARININ MAKSİMUM KÜMÜLATİF SORUMLULUĞU İLE İŞBU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA İŞBU SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN TALEPLER İÇİN MÜNHASIR ÇÖZÜM YOLUNUZ, ELLİ BİN DOLAR (50.000,00 USD) İLE SINIRLI OLACAKTIR. Bazı eyaletler ve yargı bölgeleri sorumluluğun hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden, yukarıdaki sınırlama Sizin için geçerli olmayabilir.

20. TAHKİM ANLAŞMASI; TOPLU DAVALARDAN FERAGAT. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyorsanız, anlaşmazlıkları Belge B hükümlerine uygun olarak tahkim yoluyla yalnızca bireysel olarak çözmeyi kabul etmektesiniz. Taraflar, toplu veya müşterek dava, özel avukat tarafından açılan kamu yararı davası ya da herhangi bir tarafın temsil yetkisiyle hareket ettiği veya hareket etmeyi teklif ettiği başka bir kovuşturma şeklinde herhangi bir dava ya da kovuşturma açma hakkından açıkça feragat eder.

21. GİZLİLİK VE DİĞER POLİTİKALAR. Zoom, kişisel verileri Gizlilik Bildirimi'ne uygun şekilde toplayacak ve/veya işleyecektir. Bu Sözleşmeye atıfta bulunularak dahil edilen tüm politikalara, www.zoom.us/legal adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, işletme ve eğitim hesabı veya kurumsal hesap sahibiyseniz ve Hizmet kullanımınız Zoom'un Son Kullanıcılarınızın kişisel verilerini bir veri işleme sözleşmesine uygun şekilde işlemesini gerektiriyorsa, Zoom, bu tür kişisel verileri Zoom Kürsel Veri İşleme Eki'ne göre işleyecektir. Ayrıca, Zoom’un, sizinle e-posta yoluyla veya Hizmetleri kullanımınızla ilgili bilgiler üzerinden, pazarlama mesajları veya uyarıları almayı tercih etmemenize bakılmaksızın, iletişim kurabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

22. ABD EYALET KANUNLARI GİZLİLİK EKİ. Bir (i) "işletme" iseniz ve "kişisel bilgileri" Sizin adınıza işliyorsak (bu terimlerin, değiştirilmiş hâliyle 2018 tarihli Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasasında tanımlanan anlamları uyarınca) veya (ii) bir "veri sorumlusu" iseniz ve biz "kişisel verileri" Sizin adınıza işliyorsak (bu terimlerin diğer geçerli ABD eyalet veri gizliliği kanunlarında tanımlanan anlamları uyarınca) ya da (iii) hem (i). hem de (ii). maddelerinde belirtilen kriterlerin ikisini de karşılıyorsanız, Zoom ABD Eyalet Kanunları Gizlilik Eki buraya başvuru amacıyla dahil edilmiştir ve Hizmetlere erişiminiz ve Hizmetleri kullanımınız için geçerli olacaktır.

23. ÇEŞİTLİ.

23.1 Yasa Seçimi ve Forum: Bu Sözleşme, Kaliforniya'da Kaliforniya sakinleri tarafından yapılan ve yapılacak anlaşmalarda geçerli olduğu şekilde, ABD'nin Kaliforniya Eyaleti yasalarına tabi olacaktır. Ek A'da belirtilenler dışında, taraflar Santa Clara County, Kaliforniya'da bulunan ve hizmet veren eyalet mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini ve yerini ve Kaliforniya'nın Kuzey Bölgesi'ndeki federal mahkemeleri kabul eder.

23.2 Feragat ve Bölünebilirlik: Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme kapsamındaki haklarından herhangi birini kullanmaması veya herhangi bir hükmü uygulamaması, söz konusu haklardan feragat veya bu hükmü uygulama hakkının kaybedilmesi olarak kabul edilmeyecektir. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, ilgili hüküm, asıl hükmün mümkün olan en benzer ekonomik etkisine ulaşmak için tadil edilecek ve Sözleşmenin geri kalanı tam olarak geçerli ve yürürlükte kalacaktır.

23.3 Genel Hükümler: Bu Sözleşme, Taraflar arasında bu Sözleşmenin konusuna ilişkin tüm anlaşma ve sözleşmeyi temsil eder ve Bayi Müşteri Sözleşmesi hariç olmak üzere, taraflar arasında bu konuya ilişkin önceki tüm anlaşma ve sözleşmelerin yerini alır. Zoom, kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman bu Sözleşmenin koşullarını değiştirmeyi veya tamamlamayı seçebilir. Zoom, işbu Sözleşmede yapılması gereken önemli değişiklikleri Size bildirmek için ticari açıdan makul tüm ticari çabayı gösterecektir. Bu Sözleşmede yapılan değişiklikleri gönderdikten sonraki on (10) iş günü içinde (veya bildirim tarihinden itibaren on (10) iş günü içinde, bu durum sağlanmışsa, sizin için bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri kabul etmiyorsanız, Hizmetleri kullanmayı bırakmalısınız. Bu on günlük süreden sonra Hizmetleri kullanmaya devam ederseniz, bu Sözleşmenin şartlarında yapılan değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. Belirli Hizmetlere katılmak için yazılım indirmeniz ve/veya ek hüküm ve koşulları kabul etmeniz gerektiği size bildirilebilir. Bu tür ek hüküm ve koşullarda açıkça belirtilmedikçe, bu ek şartlar işbu Sözleşmeye dahil edilir. Bu Sözleşme İngilizce dilinde hazırlanmıştır ve bu sürüm her bakımdan amir olacaktır ve bu Sözleşmenin İngilizce olmayan herhangi bir versiyonu yalnızca uyum amaçlıdır.

 

 

Ek A

Bağlayıcı Tahkim

Sözleşmeye ek olan bu Ek A, Bağlayıcı Tahkim ve Toplu Dava Feragatnamesi için geçerli olan diğer hükümleri açıklamaktadır.

  1. Anlaşmazlıklar. Sizinle Zoom arasında, Servisler, Hizmetlerle ilgili yazılımlar, Hesabınız, Zoom'un reklamı, pazarlama veya iletişimi ya da işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü konusunda, Sizin veya Zoom'un fikri mülkiyet haklarının uygulanmasıyla veya geçerliliğiyle ilgili anlaşmazlıklar dışında, sözleşme, garanti, haksız fiil, yasalar veya düzenlemeler dahil herhangi bir hukuki teori çerçevesinde ortaya çıkan bir anlaşmazlıktır. Anlaşmazlıkların çözümüne yönelik en iyi çabanın bir parçası olarak ve tahkim süreci başlatılmadan önce, tarafların her biri, anlaşmazlığın bir tanımını, ne tür çabalar sarf edildiğini ve anlaşmazlık tarafının çözüm için neler talep ettiğini içeren bir bildirimi legal@zoom.us adresine göndermeyi kabul eder.
  2. Asliye Mahkemesi İmkanı. Mahkemenin gereksinimlerini karşılıyorsanız, yerel Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bir işlem başlatabilirsiniz. Ancak bu tür bir tazminat talebinin başka bir mahkemeye devredilmesi, kaldırılması veya temyiz edilmesi durumunda Zoom tahkim talep etme hakkını saklı tutar.
  3. Tahkim Prosedürü. Bölüm A veya B uyarınca çözülmeyen anlaşmazlıklar tahkim yoluyla çözülecektir. Amerikan Tahkim Birliği ("AAA"), Ticari Tahkim Kuralları uyarınca herhangi bir tahkim gerçekleştirecektir. Daha fazla bilgi için, www.adr.org. Tahkim duruşmaları, birincil iş yerinizin federal yargı bölgesinde gerçekleşecektir. Tek bir arabulucu atanacaktır. Arabulucu: (a) Yürürlükteki tüm maddi hukuka uygun davranmalıdır; (b) geçerli zamanaşımı hükümlerine uymalıdır; (c) geçerli imtiyaz taleplerinin yerine getirmelidir; (d) gerekçelerini de içeren yazılı bir karar vermelidir. Arabulucu tazminat, beyan veya ihtiyati tedbir kararı ve masraflar (makul avukatlık ücretleri dahil) konusunda karar verebilir. Herhangi bir tahkim kararı, yargı yetkisi olan herhangi bir mahkemede (bir karar yoluyla) uygulanabilir. Hakem, AAA Kurallarına istinaden herhangi bir talebin tahkim yoluyla çözülebilmesi dahil olmak üzere kendi yetkisi doğrultusunda karara varır. Ancak bir mahkeme tahkimle ilgili hükmü toplu yargı esasıyla veya temsil yetkisiyle icra etmek için münhasır yetkiye sahiptir.
  4. Tahkim Ücretleri. Tahkim maliyetlerini karşılayamıyorsanız, Zoom galip gelirse maliyetlerin Zoom'a geri ödenmesi gerekip gerekmediğine arabulucunun kararına bağlı olarak Zoom bu maliyetleri Size yansıtacaktır. 75.000 doların üzerindeki anlaşmazlıklarda AAA kuralları, başvuru ücretlerinin ve AAA ile arabulucu ücreti ve giderlerinin ödenmesini düzenleyecektir.
  5. AAA Kuralları ile Uyuşmazlık. İşbu Sözleşme AAA'nın Ticari Tahkim Kuralları ile bir uyuşmazlık olduğunda uygulanacaktır.
  6. Bir Yıl İçinde Dosya Gereksinimi. Diğer zaman aşımı yasalarına bakılmaksızın, bu Sözleşme kapsamındaki bir talep veya anlaşmazlık Asliye Mahkemesinde açılmış olmalı veya ilk açılabileceği tarihten itibaren bir yıl içinde tahkim için bildirilmiş olmalıdır veya söz konusu talep kalıcı olarak engellenecektir.
  7. Bölünebilirlik. Toplu dava feragatinin bir anlaşmazlığın tamamı veya bazı bölümleri için yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu kısımlar tahkim edilmeyecek, ancak tahkim yoluyla denge çözülerek mahkemede çözülecektir. İşbu Belge A’nın herhangi bir hükmünün yasa dışı veya uygulanamaz olduğunun tespit edilmesi durumunda, söz konusu hüküm feshedilecektir; ancak, kalan hükümler yine geçerli olacak ve bölünmüş hüküm dahil olmak üzere işbu Belgenin amacını mümkün olduğunca gerçekleştirmek üzere yorumlanacaktır.