Kabul Edilebilir Kullanım Yönergelerinin Uygulanması

Genel Bakış

Zoom olarak güven, güvenlik ve saygı kültürünü korurken kullanıcılarımıza mutluluk getirmeye kararlıyız. Ekim 2020’de, Zoom platformunun tamamı için geçerli olan ve resmi olarak “Topluluk Standartları” olarak bilinen ilk Kabul Edilebilir Kullanım Yönergelerimizi yayımladık. Bu Yönergelerde, yasakladığımız içerik ve davranış türleri açıklanmaktadır. Bu Yönergeler, Hizmet Şartlarımız ile birlikte Zoom’un canlı atmosferini korumaya ve platformumuzda zarar ve hizmet kesintisi riskini azaltmaya yardımcı olur. Güven ve Güvenlik politikasına olan yaklaşımımız ve Kabul Edilebilir Kullanım Yönergelerimizi uygulama şeklimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Güvenlik Merkezimizi ziyaret edin.

Bu raporda, Kabul Edilebilir Kullanım Yönergelerinin uygulanması için yaptığımız işlemlerle ilgili en güncel veriler bulunmaktadır. Bu raporda yer verilen bilgiler, tam bir aylık aralıklarla yaklaşık olarak aylık olarak güncellenir. Buradaki veriler, belirli bir ay boyunca aldığımız raporları değil, belirli bir ay boyunca işlediğimiz raporları kapsar. Devlet talepleri ile ilgili olarak buradan erişebileceğiniz ayrı bir rapor sunuyoruz.

“Sorun türü” rapor eden tarafından seçildiğinden, asıl sorun türü zaman zaman rapor edilenden farklı olabilir.

İşleme Alınan Raporlar

Tanımlar

Sorun Türü

Bunlar Kabul Edilebilir Kullanım Yönergelerimizde tanımlanmıştır.

Bu tür kötüye kullanım durumlarına yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar konusunda daha fazla bilgi için lütfen Güven ve Güvenlik ekibinin Güven Merkezi sayfasını ziyaret edin.

Yapılan İşlem

Reddedildi: İşlem yapılmamıştır.

Yinelenen: Aynı rapor eden tarafından aynı sorun hakkında gönderilmiş iki veya daha fazla rapor.

Etkinlik/Etkinlikler Askıya Alındı: Zoom belirli bir etkinliği sonlandırmış veya belirli bir etkinliğin gerçekleştirilmesini engellemiştir.

OnZoom/Zoom Etkinlikleri Oturum Sahipleri Askıya Alındı: Zoom, bir veya birkaç OnZoom veya Zoom Events toplantı sahibini engellemiştir.

Uyarı Verildi: Kullanıcı bir uyarı almıştır. Uyarıların süresi 180 gün sonra dolar ve birikmedikleri sürece kullanıcı platformu kullanmaya devam edebilir. Uyarının nedenine bağlı olarak, aynı 180 günlük dönem içinde verilen bir veya daha fazla ek uyarı kullanıcının askıya alınmasına neden olacaktır.

Kullanıcı/Kullanıcılar Askıya Alındı: Kullanıcı devre dışı bırakılmış ve/veya engellenmiştir. Kararı temyize taşıyıp olumlu sonuç almadıkları sürece bu kullanıcılar Zoom’u kullanmaktan men edilir.

Rapor Edenin Ülkesi

Bu bilgi, rapor edenin raporun gönderildiği zamandaki IP adresine dayanır. Rapor edenin bir sanal özel ağ (VPN) veya proxy sunucusu kullanmaması halinde, IP adresi genellikle rapor edenin coğrafi konumuna karşılık gelir.

İnceleme Sürecimiz

Bir kullanıcı, Kabul Edilebilir Kullanım Yönergelerimiz veya Hizmet Şartlarımız ile ilgili bir ihlale ilişkin rapor oluşturduğunda, Güven ve Güvenlik ekibimiz durumu araştıracak ve gerekiyorsa mümkün olan en kısa sürede gereken işlemi yapacaktır.

Katmanlı inceleme sürecimiz, bir analist ekibinin ilk olarak farklı türde rapor ve bayrakları incelemesiyle başlar. Raporlar ilk olarak soruna veya rapor eden türüne göre kuyruklara ayrılır. Ekip üyeleri, hepimizin kapsamlı bir deneyim kazanması için farklı kuyruklarda dönüşümlü olarak çalışır. Bir rapor için çözüm bulunduğunda rapor türüne ve çözüme ilişkin bilgiler bir panoda yayımlanır. Pano, bize trendleri tespit etmemizi, kötüye kullanımı engellemeye yönelik araçları test etmemizi veya talepteki ani artışları görmemizi sağlayacak anlamlı veriler sağlar. Böylece süreçlerimizde zaman içinde gereken düzenlemeleri yapabiliriz.

Analistler, zorlu veya belirsiz vakaları daha yüksek katmanlara iletir. En yüksek katman Temyiz Panelimizdir. Temyiz Panelistlerin görev süresi bir yıldır. Ait oldukları kültürel gruplar, deneyim seviyeleri, çalışma süreleri ve Zoom’da çalıştıkları departmanlar farklıdır.

Zoom kullanımı askıya alınan kullanıcılar, bu işleme buradan itiraz edebilir.