Zoom dla opieki zdrowotnej

Przewodnik dotyczący wdrażania i korzystania z Zoom w opiece zdrowotnej

 

Od wdrożenia Zoom w całej organizacji opieki zdrowotnej po poznanie dostępnych integracji, zasobów i narzędzi do kontroli spotkań w zakresie telemedycyny – Zoom ma wszystko, czego potrzebujesz.

Zoom pomaga lekarzom i innym pracownikom opieki zdrowotnej w zapewnianiu wysokiej jakości opieki, nawiązywaniu kontaktu z pacjentami i spełnianiu dynamicznych potrzeb ich organizacji. Na całym świecie organizacje opieki zdrowotnej różnej wielkości wykorzystują platformę Zoom do różnych zastosowań, takich jak telemedycyna, wspólna opieka zdrowotna, edukacja medyczna i zapewnianie zdrowia w populacji, aby poprawić jakość życia swoich pacjentów.

W poniższym przewodniku znajdziesz mnóstwo zasobów, wskazówek i porad dotyczących konfigurowania i korzystania z Zoom dla opieki zdrowotnej, bez względu na to, kim jesteś.

Pomoże Ci nasz przewodnik, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez konfigurację konta. Zoom oferuje wiele opcji i konfiguracji, które pomagają zachować bezpieczeństwo i prywatność w placówkach opieki zdrowotnej.

1. Przegląd wdrożenia

Poniżej przedstawiamy, jak będzie wyglądało Twoje wdrożenie w Zoom.

podgląd-wdrożenia
 • Weź udział w 30-minutowej rozmowie inauguracyjnej z przydzielonym menedżerem ds. sukcesu klienta (CSM), aby omówić:
  • cele wdrożenia;
  • zakres projektu i harmonogram realizacji;
  • oczekiwania dotyczące ram czasowych i obowiązków;
  • wymagania dotyczące produktu.
 • Przygotowanie do wdrożenia: jako administrator wykonasz czynności opisane w przewodniku, aby przygotować się do wdrożenia (zarządzać użytkownikami, zainstalować aplikację kliencką Zoom itp.)
 • Szkolenie produktowe dla administratorów: poznaj portal administratora i dowiedz się, jak zarządzać swoim kontem Zoom
 • Szkolenie produktowe dla użytkowników: Twoi pracownicy i dostawcy nauczą się podstaw korzystania z Zoom w zakresie telemedycyny, kontaktów z pacjentami, komunikacji z personelem i nie tylko.
 • Uruchomienie: wdroż Zoom w swojej organizacji
 • Spotkania kontrolne z CSM:
 • przegląd biznesowy

2. Rozpoczęcie wdrożenia
Utwórz swój zespół wdrożeniowy Zoom

Jednym z pierwszych kroków do skonfigurowania konta Zoom jest wyznaczenie zespołu administratorów, którzy będą zarządzać wdrożeniem i codziennymi operacjami z użyciem Zoom.

rozpoczęcie-wdrożenia
 • Przydzielanie administratorów Zoom
  • Administratorzy Zoom będą odpowiedzialni za wdrożenie programu Zoom w swojej organizacji. Administratorzy odpowiadają za zarządzanie użytkownikami na swoim koncie, co obejmuje ich dodawanie, usuwanie i edytowanie. Możesz także zarządzać ustawieniami organizacji, funkcjami API i uwierzytelnianiem SSO. Rozumienie i weryfikacja ról systemowych
 • Rozumienie i weryfikacja ról systemowych
  • Na koncie Zoom Twojej organizacji dostępne są 3 rodzaje ról:
   • Właściciel: posiada wszystkie uprawnienia, w tym zarządzanie rolami. Zarządzanie rolami umożliwia przypisywanie użytkowników do ról, nadając im uprawnienia do wyświetlania i edytowania podzbioru stron należących do danego konta. Konta mogą mieć tylko jednego właściciela.
   • Administrator (użytkownik backendu): może dodawać, usuwać i edytować użytkowników. Może zarządzać funkcjami zaawansowanymi, takimi jak API, SSO i dodatek spotkania. Administratorzy mogą również wprowadzać zmiany w ustawieniach konta Zoom. Konta mogą mieć wielu administratorów.
   • Członkowie: wszyscy użytkownicy końcowi, którzy nie mają uprawnień administratora.
 • Pierwszy krok do wykonania przez właściciela konta (opcjonalnie): właściciel konta jest jedyną osobą, która może na początku wyznaczyć nowych administratorów lub niestandardowe role dostępu do konta.
  • Po utworzeniu roli użytkownika właściciel (lub inna osoba z uprawnieniami do zarządzania rolami) może przypisać użytkowników do tej roli, nadając im uprawnienia do wyświetlania i edytowania podzbioru stron należących do danego konta. Jeśli chcesz nadać administratorom uprawnienia do zarządzania rolami, wykonaj poniższe kroki:
   • Zaloguj się na zoom.us jako właściciel konta lub osoba mająca dostęp do edycji ról.
   • W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Zarządzanie rolami.
   • Kliknij przycisk Edytujw kolumnie Działanie w roli administratora.
   • Kliknij pola wyboru, aby włączyć uprawnienia dla użytkowników w tej roli do wyświetlania lub edytowania danych stron.
   • Przewiń do dołu strony i kliknij Zapisz ustawienia.

3. Zarządzanie użytkownikami w Zoom

Zarządzanie użytkownikami umożliwia właścicielom kont i administratorom dodawanie, usuwanie i przypisywanie ról oraz dodatkowych funkcji.

zarządzanie-użytkownikami-w-zoom
 • Zrozumienie i potwierdzenie potrzeb w zakresie licencji
  • Czy wszyscy użytkownicy muszą posiadać płatne licencje Zoom? Dowiedz się więcej o typach i rolach użytkowników Zoom, aby określić, jakie typy licencji są najbardziej odpowiednie dla poszczególnych użytkowników.
 • Użytkownicy usług
  • Administratorzy i właściciele kont mogą dodawać użytkowników i zarządzać nimi ręcznie z poziomu portalu internetowego Zoom lub zaoszczędzić czas, importując użytkowników zbiorczo za pomocą wsadowego importu plików .csv. Zapoznaj się z sekcją Zarządzanie użytkownikami, aby móc rozpocząć.

4. Profil konta Zoom

Na stronie profilu konta wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące konta. Konto może obejmować całą firmę lub pojedynczego użytkownika, zależnie od rozmiaru konta.

Zależnie od Twojej roli i planu subskrypcji, możesz także przeglądać funkcje zaawansowane i zarządzać nimi – są to, na przykład, informacje dotyczące obsługi konta, powiązane domeny, spersonalizowany adres URL konta oraz przegląd użytkowania, zawierający informacje o nagrywaniu w chmurze i użyciu funkcji głosowych.

profil-konta
 • Spraw, aby logowanie do usługi Zoom było spójne z Twoją marką, tworząc własny adres URL z własnymi znakami firmowymi i logo.
  • Własny adres URL to niestandardowy adres URL dla Twojej firmy, taki jak nazwatwojejfirmy.zoom.us. Pamiętaj, że ta subdomena jest wymagana do konfiguracji, jeśli zamierzasz włączyć uwierzytelnianie SSO (pojedyncze logowanie) i jest miejscem, w którym użytkownicy będą się logować za pomocą SSO.
 • Dzięki domenom powiązanym można zapewnić lepszą organizację bez konieczności wykonania dodatkowej pracy zespołu administratorów.
  • Jakie są korzyści płynące z domen powiązanych? Każda osoba posiadająca adres e-mail w domenie Twojej organizacji zostanie przeniesiona pod Twoje konto. Poza tym wszystkie osoby, które w przyszłości zarejestrują się z odpowiednią domeną, automatycznie zostaną dołączone do Twojego konta.
 • Dodatkową warstwę bezpieczeństwa zapewnia funkcja pojedynczego logowania (SSO), która umożliwia logowanie się przy użyciu poświadczeń firmowych.
  • Jakie są korzyści z korzystania z SSO Zoom? SSO Zoom usprawnia pracę użytkowników i zarządzanie kontami. Zoom pełni rolę usługodawcy (Service Provider, SP) i oferuje automatyczne przydzielanie użytkowników.

5. Konfigurowanie ustawień konta w celu zapewnienia bezpieczeństwa

Dzięki Zoom możesz utworzyć w organizacji różne podgrupy, które wykonują różne zadania, takie jak wirtualne wizyty wideo, opieka zorientowana na pacjenta, administracja w opiece zdrowotnej i edukacja medyczna.

 • Zoom umożliwia tworzenie różnych grup, które mogą edytować ustawienia i zarządzać nimi zgodnie z przyjętymi zasadami, co pomaga chronić informacje poprzez nadawanie uprawnień tylko tym osobom, które ich wymagają. Przykładowo grupa świadczeniodawców może być zachęcana do nagrywania konsultacji pacjentów za pośrednictwem usługi Zoom do chmury i dodawania linku do nagrania do karty pacjenta lub pobierania nagrania w celu zapisania go na serwerze. Polityka Twojej organizacji może jednak nie zezwalać na nagrywanie wizyt pacjentów dotyczących określonej specjalizacji – dlatego możesz skonfigurować konto w taki sposób, aby nadać odpowiednie uprawnienia każdej podgrupie.
 • Możliwość dostosowywania konfiguracji kont i zarządzania uprawnieniami może pomóc Twojej organizacji w zabezpieczeniu chronionych informacji zdrowotnych i spełnieniu wymogów zgodności z przepisami ustawy HIPAA.
 • Twój CSM omówi ustawienia kont i zarządzanie grupami podczas szkolenia dla administratorów.

6. Przygotowanie do uruchomienia

Skutecznie wprowadź Zoom do swojego zespołu, wyposażając go w odpowiednie narzędzia, zasoby i szkolenia!

 • Wdrożenie/instalacja klienta desktopowego Zoom: klient desktopowy Zoom zapewnia użytkownikom najlepsze wrażenia podczas sesji. Są dwie metody na wdrożenie klienta Zoom w całej organizacji.
 • Skonfiguruj integracje kalendarza swojego zespołu (opcjonalne, ale zalecane): jeśli używasz programu Outlook lub Kalendarza Google, zainstaluj dodatek lub rozszerzenie kalendarza, aby zmaksymalizować wydajność planowania dla świadczeniodawców i personelu.
 • Weź udział w szkoleniu dla administratorów: podczas tej sesji właściciel konta i administratorzy spędzą 60 minut wraz z przydzielonym CSM na zapoznaniu się z portalem administratora oraz sposobami zarządzania kontem Zoom. Uczestnicy wyjadą z niego wyposażeni w wiedzę i zasoby potrzebne do efektywnego zarządzania Zoom w swojej organizacji.
 • Weź udział w szkoleniu dla użytkowników końcowych: podczas tego szkolenia wraz ze swoimi pracownikami spędzicie 60 minut z przydzielonym CSM, ucząc się podstaw obsługi Zoom Meetings. Omówimy planowanie, zapraszanie innych osób na spotkanie, opcje sterowania dla prowadzącego, portal internetowy Zoom oraz aplikację desktopową dla klienta.
 • Przekaż informacje wśród członków swojego zespołu: utwórz wewnętrzną metodę komunikacji i zasoby, aby powiadomić zespół o Zoom.
  • Ogłoszenie firmowe: poinformuj swój zespół, że Twoja organizacja używa Zoom. Przekaż informacje na temat rozpoczęcia pracy, odpowiedz na przewidywane pytania i poinformuj pracowników, kiedy mogą zacząć korzystać z Zoom.
  • Ogłoszenie o szkoleniu: zapowiedz szkolenie dla użytkowników Zoom w swoim zespole.
  • Przypomnienie o szkoleniu: przypomnij swojemu zespołowi o nadchodzących sesjach szkoleniowych. Można też pomóc użytkownikom w przygotowaniu się do sesji, dając im do dyspozycji następujące szkolenia i zasoby:
  • Wiadomości e-mail po wdrożeniu: dziel się cennymi wskazówkami i zachęcaj użytkowników do korzystania z Zoom.

7. Po wdrożeniu: pomiar przyjęcia i sukcesu

Monitoruj bieżące wykorzystanie usług przez organizację dzięki rozbudowanym narzędziom do raportowania i pulpitom nawigacyjnym.

 • Sekcja Raporty portalu internetowego to efektywne narzędzie zapewniające właścicielom kont i administratorom różne statystyki webinarów, spotkań i konta, oferujące wgląd w to, jak ich organizacja wykorzystuje Zoom.
 • Dzięki Zoom Dashboard możesz uzyskać widok ogólnego korzystania z usług, dane dotyczące spotkań na żywo i inne informacje. Dane te można wykorzystać do analizy ewentualnych problemów, sprawdzenia jakości połączenia i lepszego zrozumienia sposobu, w jaki użytkownicy prowadzą spotkania w firmie.

8. Wdrożenie Zoom Phone

Zoom pomoże Ci we wdrożeniu nowego systemu Zoom Phone, dzięki czemu będziesz mieć możliwość korzystania z zalet nowoczesnego rozwiązania komunikacyjnego w Twojej organizacji. Wdrożenie Zoom Phone obejmuje dedykowany zespół ds. sukcesu klienta oraz bezpłatne szkolenia. Niezależnie od tego, czy wdrażasz telefony fizyczne, telefony programowe, czy kombinację obu tych rozwiązań, przeprowadzimy Cię przez proces konfiguracji i pomożemy Ci skonfigurować ustawienia tak, aby Twój zespół mógł rozpocząć pracę!

 • Natomiast dzięki podpisanemu porozumieniu partnerskiemu możesz używać produktów i funkcji Zoom Phone do komunikacji z pacjentami. Przy odpowiednim wykorzystaniu Zoom Phone może pomóc w nawiązywaniu i odbieraniu połączeń, a także w korzystaniu z funkcji takich jak wizualna poczta głosowa i nagrywanie połączeń. Można nawet wykorzystać integracje z narzędziami do planowania, takimi jak GReminders, do wysyłania pacjentom automatycznych przypomnień w formie wiadomości tekstowych.
 • Pobierz plan procesu wdrażania Zoom Phone w tym miejscu.

Integracje mogą pomóc w usprawnieniu i uproszczeniu klinicznych i administracyjnych przepływów pracy, ułatwiając kontakt świadczeniodawców, pacjentów i personelu za pośrednictwem aplikacji Zoom. Niezależnie od tego, czy używasz Zoom do telemedycyny, edukacji medycznej czy współpracy w zakresie opieki zdrowotnej, oferujemy integrację spełniającą Twoje potrzeby.

Odwiedź platformę App Marketplace for Healthcare, aby znaleźć swoje ulubione aplikacje medyczne i korzystać z nich razem z Zoom. Możesz wyszukać konkretną integrację z platformą systemu elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR) lub przeglądać aplikacje stworzone do pomocy w przypadku takich kwestii jak:

 • Planowanie online
 • Przyjmowanie pacjentów
 • Przypomnienia o wizytach

Integracja z Zoom daje organizacjom opieki zdrowotnej możliwość łączenia świadczeniodawców z pacjentami za pomocą kilku kliknięć – z dowolnego miejsca na świecie. Oto kilka z naszych najpopularniejszych integracji z wiodącymi platformami systemów elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR).

Epic

Aplikacja Zoom zintegrowana z systemem Epic umożliwia świadczeniodawcom i pacjentom łatwe uruchamianie sesji Zoom bezpośrednio z systemu wizyt lekarskich online Epic.

Świadczeniodawcy mogą:

 • otrzymywać powiadomienie za pośrednictwem systemu Epic o dołączeniu pacjenta do zaplanowanej wizyty wideo;
 • rozpocząć wizyty wideo w Zoom bezpośrednio z systemu Epic, kontynuując jednocześnie dokumentowanie historii choroby w systemie Epic;
 • zapraszać dodatkowych uczestników do udziału w wizycie wideo;
 • pozwalać na wchodzenie i wychodzenie pacjenta z wizyty bez przerywania sesji, poprzez umieszczenie go w poczekalni.

Pacjenci mogą:

 • uruchamiać Zoom z karty MyChart na komputerze osobistym lub urządzeniu przenośnym;
 • otrzymywać spersonalizowane wiadomości podczas dołączania do wizyty wideo przed świadczeniodawcą;
 • dołączać do wizyty wideo nawet po jej przerwaniu, o ile świadczeniodawca nadal uczestniczy w sesji.

Dodatkowe informacje możesz znaleźć w podręczniku instalacji i konfiguracji integracji z systemem Epic.

Cerner

Integracja Zoom z systemem Cerner, który obecnie obsługuje klientów w wersji beta, umożliwia organizacjom opieki zdrowotnej uruchamianie aplikacji Zoom z poziomu elektronicznego rejestru medycznego Cerner. Dzięki integracji Zoom i Cerner użytkownicy Cerner mogą odbyć wirtualną wizytę z lekarzem, szybko uruchamiając aplikację Zoom lub korzystając z linku do spotkania otrzymanego pocztą e-mail od Zoom.

Już wkrótce świadczeniodawcy będą mogli:

 • otrzymywać powiadomienie na karcie Cerner PowerChart® pacjenta o wejściu przez niego do poczekalni na wizytę;
 • klikać łącza spotkania na karcie PowerChart® pacjenta, aby dołączyć do zaplanowanej sesji; świadczeniodawcy mogą również udostępniać wyniki badań i uzupełniać dokumentację podczas spotkania Zoom, a wszystko to w obrębie karty PowerChart® pacjenta;
 • wysyłać łącze z zaproszeniem do dodatkowych uczestników, takich jak członkowie rodziny, tłumacze i inne osoby świadczące opiekę, aby mogli dołączyć do sesji;
 • umożliwiać wejście pacjenta na wizytę i jego wyjście z wizyty bez przerywania sesji poprzez umieszczenie go w poczekalni, co pozwala na zachowanie ciągłości opieki przez wielu opiekunów.

Już wkrótce pacjenci będą mogli:

 • dołączać do swojej wizyty wideo za pomocą unikalnego łącza wysłanego na ich adres e-mail;
 • testować swoje urządzenie, aby upewnić się, że dźwięk, obraz i mikrofon działają.

Wyślij wiadomość z zapytaniem do galerii aplikacji firmy Cerner lub porozmawiaj z przedstawicielem handlowym firmy Zoom, aby dowiedzieć się więcej o integracji Zoom z Cerner.

Odwiedź platformę Zoom App Marketplace, gdzie znajduje się ponad 1500 aplikacji i integracji usprawniających produktywność, współpracę, marketing i wiele innych.

Ta sekcja pomoże Ci skonfigurować wirtualne przepływy pracy, dzięki którym lekarze, asystenci medyczni i pracownicy odpowiedzialni za planowanie w Twojej organizacji będą mogli świadczyć usługi telemedyczne za pomocą Zoom. Wszystkie poniższe przepływy pracy można wykonać przy użyciu funkcji Zoom:

 • telefoniczne sortowanie triage;
 • sesje terapii grupowej;
 • przyjęcie pacjenta;
 • tworzenie wirtualnej kliniki;
 • wirtualne wizyty indywidualne pacjentów;
 • przepływy pracy dla pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych;
 • przepływy pracy między pacjentem a lekarzem na obszarach wiejskich;

konfigurowanie przepływu pracy w zakresie telemedycyny;

 • Uczestnictwo w szkoleniu na żywo z Zoom Meeting.
 • Przypisz uprawnienia do planowania do wszystkich kont świadczeniodawców i asystentów medycznych w swoim personelu planistycznym (może to zrobić administrator, klikając nazwę osoby w opcji „zarządzanie użytkownikami”).
 • Określ, w jaki sposób chcesz wysyłać pacjentom zaproszenia na sesje Zoom.
 • Jeśli chcesz zintegrować Zoom z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR), sprawdź dostępne integracje z dostawcą systemu EHR lub na Zoom App Marketplace.
 • Po podłączeniu do spotkania świadczeniodawcy i asystenci medyczni mogą przyjmować pacjentów z poczekalni.
 • Jeśli chcesz przypisać wielu pacjentów do oddzielnego wirtualnego pokoju, zobacz nasz artykuł na temat zarządzania oddzielnymi pokojami.

Role konta Zoom w telemedycynie
Administrator

Osoba, która będzie administrować Twoje konto Zoom i odpowiadać za zarządzanie licencjami użytkowników, dostosowywanie ustawień konta dla całego konta, uruchamianie raportów itp.

Planista

Taka osoba może planować sesje Zoom w imieniu innych osób (asystentów medycznych i świadczeniodawców). Planista automatycznie stanie się alternatywnym gospodarzem sesji, które zaplanuje.

Prowadzący

Prowadzący spotkanie może kontrolować różne aspekty spotkania Zoom, takie jak zarządzanie uczestnikami. W przypadku telemedycyny prowadzącym sesję powinien być lekarz pacjenta.

Alternatywny prowadzący

Podobnie jak prowadzący spotkanie, prowadzący alternatywny ma możliwość zarządzania uczestnikami spotkania. Alternatywny prowadzący może również rozpocząć spotkanie, jeśli właściwy prowadzący nie dołączył jeszcze do sesji. Jeśli członek personelu lub asystent medyczny zaplanuje spotkanie w imieniu świadczeniodawcy, planista zostanie wyznaczony jako prowadzący zastępczy.

Dowiedz się więcej o rolach w spotkaniu.

Każdy użytkownik (planista, asystent medyczny, pielęgniarka i lekarz) musi mieć własną, płatną licencję Zoom.

Funkcje Zoom w telemedycynie
Poczekalnia

Funkcja poczekalni pozwala prowadzącemu kontrolować, kiedy uczestnik dołącza do spotkania. Dzięki temu świadczeniodawca może upewnić się, że w poczekalni znajduje się właściwy pacjent, zanim zostanie on wpuszczony na sesję spotkania. Jako prowadzący spotkanie możesz wpuścić uczestników po kolei albo wszystkich naraz.

Spotkania równoległe

W przypadku wybranych licencji jeden lekarz lub członek personelu może prowadzić spotkania równoległe. Na przykład asystent medyczny może rozpocząć sesję Zoom z jednym pacjentem, a następnie umieścić tego pacjenta w poczekalni, aby poczekać na dołączenie do niego lekarza. Następnie asystent medyczny może rozpocząć nową sesję z drugim pacjentem, a w tym samym czasie pierwsza sesja pozostaje otwarta.

Oddzielne pokoje

Oddzielne pokoje umożliwiają tworzenie sesji cząstkowych w ramach spotkania. Podczas sesji edukacyjnych dla pacjentów lub terapii grupowej prowadzący mogą podzielić większą grupę na kilka mniejszych oddzielnych pokoi lub zaprosić jednego pacjenta do oddzielnego pokoju na sesję indywidualną, podczas gdy grupa kontynuuje spotkanie.

Tłumaczenie ustne

Czy podczas spotkań lub webinarów muszą być obecni tłumacze? Aby włączyć tę funkcję, skontaktuj się z działem pomocy Zoom. Tłumacze ustni dostarczą własne kanały audio dla języka, na który tłumaczą.

Uprawnienie do tworzenia grafików

Możesz przypisać lub oddelegować użytkownika lub wielu użytkowników na koncie do planowania spotkań w imieniu innych osób. Umożliwia to personelowi kliniki umawianie wizyt dla świadczeniodawców.

Potrzebujesz pomysłów na skuteczne zarządzanie swoim kontem telemedycznym Zoom? Zobacz przykłady przepływów pracy w zakresie telemedycyny w naszym studium przypadku dla systemu zdrowotnego Butler.

Więcej historii klientów

Samouczki wideo

Konfigurowanie wizyt telemedycznych

Zarządzanie wizytami telemedycznymi

Ponieważ branża opieki zdrowotnej coraz bardziej skłania się ku świadczeniom wirtualnym, ważne jest, aby umożliwić bezpieczne spotkania i nawiązanie silnych relacji z pacjentami, nawet w środowisku wirtualnym. Zapoznaj się z poniższą listą kontrolną dla świadczeniodawców (lub, jeśli jesteś administratorem pracującym w opiece zdrowotnej, przekaż ją lekarzom w swojej organizacji), aby zadbać o bezpieczeństwo spotkań i zapewnić pacjentom jak najlepsze wrażenia z wirtualnej opieki.

Pobierz listę kontrolną dla świadczeniodawców

Możesz także pomóc swoim pacjentom poczuć się bardziej komfortowo i pewnie podczas korzystania z usługi Zoom w telemedycynie. Oto lista kontrolna, którą możesz przekazać pacjentom, aby pomóc im przygotować się do wirtualnej wizyty.

Pobierz listę kontrolną dla pacjenta

Dołącz do naszej społeczności

Niech nauka będzie kontynuowana! Dołącz do naszej społeczności dla opieki zdrowotnej Zoom Healthcare Community, aby zadawać pytania i dzielić się najlepszymi praktykami z innymi użytkownikami i administratorami z całego świata.

Rozpocznij