Przybliżony czas: 5–15 minut

Wirtualna praca w parach

Utwórz wirtualny schemat miejsc, który będzie udostępniany całej klasie, aby szybko przejść do pracy w parach. Dzięki uniwersalnemu wirtualnemu schematowi miejsc nauczyciele mogą z jednakową częstotliwością wzywać uczniów do odpowiedzi, a także łatwo dobierać ich w pary. Dzięki zadawaniu pytań uczniom w kolejności, w jakiej znajdują się na ekranie (np.: „porozmawiaj z osobą po lewej stronie, aby podzielić się swoją odpowiedzią”), nauczyciele mogą łączyć ich w pary bez konieczności tworzenia wielu grup, co oszczędza czas i ułatwia stworzenie wielu par.

Kluczowe czynniki efektywnego uczenia się:

Społecznie powiązane

Wzajemne uczenie się i współpraca

Aktywne zaangażowanie

Wybór i możliwość działania

Cel

Łączenie w pary to popularna i skuteczna strategia, którą nauczyciele często stosują podczas zajęć twarzą w twarz. Sprzyja ona dyskusji rówieśniczej i daje wszystkim uczniom szansę na podzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Odbywa się poprzez zadanie najpierw klasie pytania i danie uczniom czasu na samodzielne zastanowienie się nad odpowiedzią. Następnie po sformułowaniu własnej odpowiedzi, uczniowie dzielą się nią z kolegą/koleżanką obok. Na koniec nauczyciel prosi niektórych uczniów, aby podzielili się swoimi odpowiedziami z całą klasą.
 W klasie podczas zajęć stacjonarnych uczniowie zazwyczaj siedzą w taki sposób, że nauczyciel może łatwo polecić im, aby porozmawiali z kimś siedzącym obok. Przestrzeń zdalna różni się tym, że uczeń nie siedzi fizycznie obok żadnego ze swoich rówieśników. Aby sprostać temu wyzwaniu, nauczyciele mogą stworzyć wirtualny schemat miejsc siedzących, zmieniając kolejność uczestników spotkania w aplikacji Zoom. Jako prowadzący mogą też sprawić, że uczniowie będą widzieć tę samą kolejność.

Funkcja:

Zmiana układu wideo

Nauczyciele mogą zmieniać kolejność uczestników zajęć na ekranie, klikając i przeciągając kafelek uczestnika i przenosząc go w wybrane miejsce. Jako prowadzący nauczyciel może również sprawić, aby wszyscy uczestnicy mieli widoczną jego kolejność (znajdziesz tę funkcję, klikając Widok). Dzięki temu wszyscy uczniowie mają do dyspozycji ten sam wirtualny schemat miejsc, do którego mogą się odwołać podczas zajęć, prezentacji itp.

Wdrożenie

Poproś uczniów, aby zastanowili się i podzielili się swoimi odpowiedziami z rówieśnikami i klasą za pomocą wirtualnej pracy w parach. Kroki do realizacji tej strategii są następujące:

 • Ustawianie uczniów w kolejności, jakiej życzyłby sobie nauczyciel, w czasie gdy uczniowie dołączają do pokoju Zoom.
  • Po dołączeniu wszystkich uczniów nauczyciel klika Widok i włącza opcję Śledź porządek wideo prowadzącego.
 • Podgląd zadania. Podzielenie się oczekiwaniami dotyczącymi zadania i krokami, które należy wykonać po jego rozpoczęciu:
  • Chwila na zastanowienie: nauczyciele zadają uczniom pytanie i dają czas na samodzielne, ciche zastanowienie się nad odpowiedzią.
  • Praca w parze: uczniowie następnie dzielą się swoją odpowiedzią z kolegą/koleżanką za pośrednictwem czatu lub w dokumencie do współpracy, jeśli opcja czatu prywatnego nie jest włączona.
  • Dzielenie się: nauczyciele proszą kilku uczniów o podzielenie się swoją odpowiedzią lub odpowiedzią swoich partnerów.
 • Przedstawienie, kim są partnerzy do pracy w parze. Przez pierwsze kilka razy nazwij pary na głos, mówiąc, że uczeń u góry po lewej stronie jest partnerem ucznia po jego prawej stronie. Zapytaj, czy ktoś nie wie, kto jest jego partnerem, a jeśli tak, powiedz, kto nim jest. Dobrze jest też okresowo zmieniać partnerów, aby zapewnić wszystkim uczniom możliwość porozmawiania i nawiązania kontaktu.
 • Poinstruuj uczniów, w jaki sposób będą dzielić się swoimi odpowiedziami z partnerami. Uczniowie mogą wysłać swoją odpowiedź do partnera na czacie prywatnym. Jeśli czat prywatny jest wyłączony, stwórz alternatywny sposób, aby uczniowie mogli podzielić się swoimi odpowiedziami z kolegami z klasy. Na przykład utwórz dokument Google Doc z wykresem, w którym każda para ma komórkę i uczniowie mogą pisać w przydzielonym miejscu. Uczniowie mogą również wpisywać swoje odpowiedzi na tablicy dyskusyjnej lub w Systemie zarządzania edukacją (LMS). Zachowaj tę samą kolejność, aby zaoszczędzić czas i aby uczniowie wiedzieli, z kim są w parze.
 • Przywróć wszystkich uczniów i poproś kilku, którzy wyłączą wyciszenie, aby podzielili się tym, o czym rozmawiali ze swoim kolegą. Nauczyciele mogą również poprosić kolejnych uczniów o podzielenie się odpowiedzią za pośrednictwem czatu dla całej grupy.

Uwaga: uczniowie mogą nie widzieć dokładnie tego samego widoku co nauczyciele, ponieważ ich ekrany mogą nie pokazywać tej samej liczby osób. Dlatego też unikaj sytuacji, w której prosisz ich o rozmowę z osobą nad nimi lub pod nimi, ponieważ może się ona różnić w zależności od urządzenia.

Opracowano we współpracy z: