Przybliżony czas: 1–3 minut

Wirtualne reakcje niewerbalne

Wykorzystanie niewerbalnych informacji zwrotnych (np. emotikon), aby uczniowie mogli wizualnie pokazać, gdy są gotowi, potrzebują więcej czasu, mają pytania itp. Nauczyciel może również skonfigurować emotikony jako różne reakcje, aby komunikować się w sposób wizualny w trakcie lekcji. Ta strategia pozwala uczniom na szybką komunikację w bezpieczny i zabawny sposób.

Kluczowe czynniki efektywnego uczenia się:

Społecznie powiązane

Wzajemne uczenie się i współpraca

Zorientowanie na rozwój

Monitorowanie i raportowanie postępów

Cel

Niewerbalna informacja zwrotna jest sposobem na reakcję ze strony uczniów na to, co ktoś właśnie powiedział podczas zajęć, bez przerywania lekcji. Na przykład uczniowie mogą użyć 🎉 i 👏 do świętowania osiągnięcia własnego, jednego z kolegów lub grupy uczniów. 😂 i 😮 mogą wyrażać, że uczeń jest rozbawiony lub zaskoczony
tym, czym ktoś inny się właśnie podzielił. Reakcje są szczególnie pomocne, jeśli uczniowie wyłączyli swoje kamery, przez co nauczyciele i ich koledzy nie mogą zobaczyć ich mimiki. Nauczyciele mogą również wykorzystywać niewerbalne informacje zwrotne do oceny, na przykład ilości czasu potrzebnego uczniom, ich samopoczucia oraz poziomu opanowania wiedzy, kojarząc różne reakcje z różnymi odpowiedziami. Dzięki temu rozmowy niewerbalne mogą odbywać się w warunkach niskiego ryzyka i przebiegać błyskawicznie.

Funkcja:

Niewerbalne informacje zwrotne i reakcje podczas spotkań

Funkcja reakcji pozwala uczniom komunikować się bez zakłócania zajęć. Kiedy uczeń wybiera reakcję, emotikona pojawia się w jego panelu wideo i pozostaje tam przez dziesięć sekund. Reakcja pojawia się również obok jego imienia na liście uczestników, a nauczyciele, jako prowadzący, mogą zobaczyć podsumowanie reakcji uczniów.

Wdrożenie

Podczas wdrażania niewerbalnych danych za pomocą funkcji reakcji ważne jest, aby najpierw:

  • poprosić uczniów, aby wymyślili, w jakich momentach należałoby, a w jakich nie wypada używać każdej z reakcji (np. emotikona 🎉 jest odpowiednio użyta wtedy, gdy uczeń dzieli się osiągnięciem; niewłaściwe użyta, gdy uczeń dzieli się informacją o odejściu swojego zwierzaka);
  • poprosić uczniów, aby przećwiczyli stosowanie reakcji w scenariuszach mało ryzykownych (np. przećwiczenie reakcji „tak” i „nie” w zabawny sposób poprzez zadawanie pytań dotyczących danej osoby, takich jak „koszykówka to mój ulubiony sport” i „mam rodzeństwo”);

Kiedy uczniowie będą już swobodnie korzystać z tej funkcji i będą mieli jasność co do oczekiwań, mogą używać emotikon w trakcie zajęć, aby odpowiadać nauczycielom i innym uczniom w ramach różnych zadań. Niektóre pomysły na zbierania danych niewerbalnych obejmują:

Opracowano we współpracy z: