Powiadomienie o ograniczeniach połączeń z numerami międzynarodowymi w Zoom Phone

Obowiązuje od września 2021 r.

Operatorzy i organy regulacyjne w wielu miejscach docelowych mają wymagania dotyczące monitorowania spamu/oszustów w odniesieniu do określonych typów połączeń lub wzorców ruchu. Połączenia mogą być blokowane przez operatorów bazowych lub łączących albo organy regulacyjne, jeśli spełniają kryteria stosowane w tych miejscach docelowych. Ograniczenie to jest uniwersalne dla całego międzynarodowego ruchu telekomunikacyjnego (nie jest unikalne dla platformy Zoom Phone). Zoom nie ma kontroli ani wpływu na środki monitorowania i blokowania spamu/oszustw, które są stosowane przez te podmioty.

Aktualizacja, wrzesień 2023 r. – ograniczenia połączeń międzynarodowych do Chin

Chiny wdrożyły środki mające na celu ograniczenie spamu i oszustw telekomunikacyjnych w wyniku czego połączenia międzynarodowe do Chin (+86) są blokowane na podstawie określonych zachowań, w tym następujących (zidentyfikowanych przez branżę telekomunikacyjną):
niechciane połączenia marketingowe,
połączenia krótkotrwałe (poniżej 3 minut);
duża liczba powtarzających się połączeń;
duża liczba nieodebranych lub anulowanych połączeń;
połączenia z numerów telefonów, które zostały oznaczone przez innych operatorów telekomunikacyjnych.

Polityka Zoom może wymagać modyfikacji, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami regulacyjnymi. Wszelkie zmiany w polityce Zoom zostaną opublikowane tutaj. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach naszej polityki, poniżej możesz podać adres e-mail.