Trust Center Security, Privacy, Blogs Additional Resources

Zaufanie i bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, by zadowolić naszych użytkowników, jednocześnie tworząc kulturę zaufania, bezpieczeństwa i szacunku.

O naszym programie Zaufania i Bezpieczeństwa

Nasz zespół ds. zaufania i bezpieczeństwa składa się z prawników i inżynierów, którym towarzyszą liczni eksperci, z dziedzin takich jak: analiza danych, bezpieczeństwo, prywatność, produkt oraz innych dziedzin technicznych. Otrzymujemy i dokonujemy oceny relacji nadużyć i naruszeń zgłoszonych przez klienta, wydarzenia OnZoom i witrynę Zoom. Nieustannie pracujemy, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej platformie i jej użytkownikom.

Co robimy, aby Zoom był bezpieczny?

Wdrożyliśmy wiele środków, aby Zoom był tętniącą życiem platformą, wolną od szkód.

Nasze Wytyczne dotyczące dopuszczalnego użytkowania, które regulują zachowanie i treści na platformie Zoom.

Oceniamy i odpowiadamy na wnioski administracji i organów ścigania.

Wielopoziomowy system oceny, by zapewnić, że każdy zgłoszony przypadek jest rozpatrywany z uwagą i dokładnością, na jakie zasługuje.

Szeroka gama funkcji, służących zapobieganiu zakłóceniom spotkań, które użytkownicy mogą aktywować i dostosowywać.

Organizujesz Zoom Event? Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat wskazówek i narzędzi, które możesz zastosować, by zadbać o bezpieczeństwo Twoich wydarzeń.

Przeczytaj o podejściu Zoom do wolności akademickiej.

Przeczytaj o zaangażowaniu Zoom w wolność słowa.

Checkmark

Przeczytaj o podejściu Zoom do samobójstw i samookaleczeń.

Czy życzysz sobie dodatkowej weryfikacji decyzji Zoom dotyczącej zawieszenia Twojego konta? Skorzystaj z tego formularza, żeby przesłać odwołanie.

Checkmark

Czy chcesz zgłosić obraźliwe zachowanie w Zoom, które narusza nasze Wytyczne dotyczące dopuszczalnego użytkowania lub Warunki świadczenia usług? Kliknij tutaj.

Checkmark

Czy jesteś przedstawicielem organów ścigania i chcesz wysłać wniosek prawny do Zoom? Kliknij tutaj.

Zaufanie i bezpieczeństwo – często zadawane pytania

Zgłaszanie obraźliwych, nielegalnych lub niewłaściwych treści lub zachowań

Zgłoś nadużycie - Spotkania: Użytkownicy mogą zgłaszać nadużycia na kilka sposobów.

 1. na spotkaniu
 2. za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeń.
 3. z menu "Spotkania" za pośrednictwem portalu Zoom

Zgłoś nadużycie - OnZoom: Zdarzenia można zgłaszać, klikając opcję "Zgłoś to wydarzenie", dostępną u dołu każdej strony wydarzenia. Użytkownicy mogą również zgłaszać zdarzenia za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeń.

Odwiedź nasze Centrum pomocy, w którym znajdziesz liczne zasoby i artykuły z zakresu pomocy technicznej. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące kontaktowania się z pomocą techniczną, sprzedażą lub rozliczeniami, zobacz tutaj

Po wypełnieniu zgłoszenia

Po przesłaniu zgłoszenia zostanie ono rozpatrzone przez specjalny zespół ds. zaufania i bezpieczeństwa Zoom, aby ustalić, czy doszło do naruszenia naszych Warunków świadczenia usług lub Wytycznych dotyczących dopuszczalnego użytkowania. Dla przypadków trudnych przewidziana jest procedura eskalacji i oceny. Jeśli potrzebujemy dalszych informacji, kontaktujemy się z użytkownikiem zgłaszającym nadużycie lub gospodarzem wydarzenia, a także, w przypadku podjęcia niekorzystnych działań na jego koncie, powiadamiamy o tym właściciela konta.

Po zgłoszeniu spotkania działamy tak szybko, jak to możliwe. Posiadamy przyspieszoną procedurę dla spotkań, które mają odbyć się w krótkim czasie. Gdy musimy skontaktować się z właścicielem konta, administratorem lub hostem, robimy to tak szybko, jak to możliwe. Czas realizacji zależy od kontekstu — priorytetyzujemy raporty na podstawie ich typu, czasu wymaganego do sprawdzenia i tego, jak krytyczny jest czas reakcji.

Zoom podejmuje działania tylko w przypadku otrzymania zgłoszenia o możliwych naruszeniach naszych Warunków świadczenia usług lub Wytycznych dotyczących dopuszczalnego użytkowania. Informacja o potencjalnym naruszeniu może do nas dotrzeć przed, w trakcie lub po wydarzeniu i decyzję na temat tego, jakie działanie jest właściwe podejmiemy tak szybko, jak to możliwe. Do skanowania publicznych zdarzeń OnZoom wykorzystujemy również technologie AI.

Gdy stwierdzimy, że spotkanie narusza nasze zasady przed wyznaczeniem jego terminu, dokładamy wszelkich starań, aby powiadomić właściciela konta przed takim spotkaniem. Odwołania rozpatrujemy indywidualnie dla każdego przypadku.

Działanie naszego zespołu ds. zaufania i bezpieczeństwa

Nasz zespół ds. zaufania i bezpieczeństwa składa się z wyspecjalizowanych i doświadczonych analityków i prawników. Otrzymują oni i oceniają zgłoszenia nadużyć i naruszeń od klienta, stron wydarzeń OnZoom, witryny Zoom i trust@zoom.us, która przekierowuje zgłoszenie za pośrednictwem łącza do formularza internetowego.

Aby zapewnić zgodność z prawem i dostarczać satysfakcji naszym użytkownikom, uruchomiliśmy moderację treści dla całej platformy Zoom. Po przesłaniu zgłoszenia zespół ds. zaufania i bezpieczeństwa sprawdza je, aby ustalić, czy doszło do naruszenia naszych Warunków świadczenia usług lub Wytycznych dotyczących dopuszczalnego użytkowania.

Ustanowiliśmy udokumentowaną procedurę eskalacji i oceny trudnych przypadków. Nasz czteropoziomowy system kontroli zapewnia, że każde zgłoszenie jest traktowane z należytą uwagą i troską, co pomaga nam dostarczać naszym użytkownikom doświadczenia otwarte i różnorodne i jednocześnie wolne od szkodliwych lub złośliwych działań. Ocena rozpoczyna się na poziomie I, gdy zawartość jest oznaczana przez AI lub ludzi jako znajdująca się w jednej z kategorii naruszających zasady. Takie zgłoszenia mogą być eskalowanie do wyższych poziomów w zależności od ich typu, pilności i złożoności oraz innych czynników.

Rozumiemy, że ta sama osoba będzie miała bardzo różne oczekiwania co do treści w swoich prywatnych rozmowach jeden na jednego, na uroczystościach rodzinnych, spotkaniach biznesowych, dużych wydarzeniach publicznych i kursach akademickich, by wymienić tylko kilka zastosowań platformy Zoom.

Zamiast próbować tworzyć różne standardy dla każdego zastosowania Zoom, publikujemy pojedynczy standard. Niezwykle ważnym czynnikiem, branym pod uwagę za każdym razem, gdy dokonujemy oceny zgłoszenia i podejmujemy decyzje dotyczące zaufania i bezpieczeństwa, jest kontekst.

Zobowiązujemy się do polegania na zgłoszeniach i informacjach publicznych w celu wykrycia naruszeń Wytycznych dotyczących dopuszczalnego użytkowania i Warunków świadczenia usług.

Ludzie używają Zoom w różny sposób. Nasze pierwsze Wytyczne dotyczące dopuszczalnego użytkowania, które pomogą zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom Zoom, musiały zostać stworzone i wyskalowane w dość krótkim czasie. Zdajemy sobie sprawę, że istnieje wiele sposobów sporządzania Wytycznych dotyczących dopuszczalnego użytkowania. Niektóre z nich są bardzo szczegółowe, a inne bardziej ogólne. Chcieliśmy zacząć od bardziej ogólnych wytycznych i zmienić je w miarę doświadczania nowych przypadków użytkowania i związanych z nimi wyzwań. Nie chcemy prospektywnie podejmować decyzji dotyczących przyszłych potencjalnych problemów, bez wykorzystania kontekstu. W ramach naszego procesu przewidujemy prowadzenie rejestru podjętych decyzji z zamiarem uczenia się na każdej z nich.

Posiadamy wielopoziomowy proces oceny. Zaczyna się on od zespołu analityków, którzy przeglądają różne rodzaje raportów i flag w pierwszej kolejności i eskalują trudne lub niejednoznaczne przypadki. Najwyższym poziomem jest nasz Panel Odwoławczy. Członkowie Panelu Odwoławczego pochodzą z różnych środowisk, mają różny poziom doświadczenia, kadencje o różnej długości, wywodzą się z różnych działów Zoom i pełnią służbę przez rok.

Wytyczne dotyczące dopuszczalnego użytkowania Zoom są aktualizowane zgodnie z potrzebami. Zespoły ds. polityki i ds. odwołań regularnie sprawdzają wszystkie standardy, aby mieć pewność, że pasują one do naszych produktów, służą naszym użytkownikom i mogą być łatwo zastosowane przez analityków. Przyjmujemy również sugestie od stron trzecich, takich jak organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Jeśli stwierdzimy, że aktualizacja jest konieczna, rozpowszechniamy jej wersję roboczą w firmie Zoom i wśród zewnętrznych partnerów ds. zaufania i bezpieczeństwa. Aktualizacja jest publikowana po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentu.

Tutaj prowadzimy rejestr wszystkich zmian w naszych Wytycznych dotyczących dopuszczalnego użytkowania.

Funkcje bezpieczeństwa i ochrony, które pomogą Ci zachować bezpieczeństwo na platformie Zoom

Zoom oferuje szereg funkcji bezpieczeństwa, które można aktywować i dostosowywać.

Funkcje ułatwiające wykluczanie ze spotkań osób nieupoważnionych Funkcje ułatwiające zwalczanie zakłóceń spotkań
 • Poczekalnie (Waiting rooms)
 • Kody dostępu (Passcodes)
 • Geofencing (określanie obszarów geograficznych, z których mogą dołączać uczestnicy)
 • Zezwalanie na dołączanie tylko zalogowanym użytkownikom Zoom
 • Dodawanie współorganizatora
 • "Zawieszenie działań uczestników"
 • Usprawniona metoda zgłaszania nadużyć
 • Ustawienia do ograniczania lub wyłączania
  • Udostępnianie ekranu
  • Wideo
  • Audio
  • Adnotacja
  • Czat
  • Zmiana nazwy

Twój główny zestaw narzędzi do zabezpieczania spotkań znajduje się w ustawieniach Twojego konta widocznych po zalogowaniu się w przeglądarce. Niektóre ustawienia są również dostępne podczas spotkań w aplikacji Zoom, dla ich organizatorów, po kliknięciu ikony Zabezpieczenia widocznej podczas spotkania u dołu aplikacji:

Aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczania spotkań Zoom, odwiedź nasze Informacje dotyczące bezpieczeństwa.

OnZoom jest częścią platformy Zoom, więc opcje zabezpieczania wydarzeń są identyczne jak w przypadku spotkań online i webinarów. Po utworzeniu wydarzenia z darmowym dostępem kilka zabezpieczeń zostanie uruchomionych automatycznie. Jeśli chcesz, możesz je wyłączyć, ale nie zalecamy tego, chyba że dobrze znasz wszystkich uczestników Twojego wydarzenia.

Powiadomienie o spotkaniach zagrożonych to narzędzie, które pomaga określić, które spotkania mogą być zagrożone zakłóceniem. Funkcja ta skanuje publiczne posty w serwisach społecznościowych i innych publicznych zasobach online w poszukiwaniu linków do spotkań Zoom. Po znalezieniu publicznie opublikowanych informacji o spotkaniu, wskazujących, że dane spotkanie może być obarczone wysokim ryzykiem zakłócenia, powiadamiamy o tym właścicieli kont i administratorów pocztą e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź artykuł pomocy technicznej Powiadomienie o spotkaniach zagrożonych.

Wnioski organów ścigania

Zapoznaj się z Przewodnikiem po wnioskach rządowych, aby uzyskać więcej informacji.