O wolności akademickiej dla naszych użytkowników z sektora szkolnictwa wyższego

Data: 13 kwietnia 2021 r.

Firma Zoom rozumie wyjątkową relację, jaką nawiązała z użytkownikami z sektora szkolnictwa wyższego. Zarówno świat akademicki, jak i komunikacja wirtualna gwałtownie się zmieniają, a my jesteśmy zaszczyceni, że tak wiele instytucji edukacyjnych wybrało nas jako partnerów w tej transformacji.

Z tej transformacji wynika również kwestia wolności akademickiej. To oświadczenie postało, ponieważ użytkownicy z sektora szkolnictwa wyższego chcieli poznać nasze stanowisko. Chcemy być wierni naszym wartościom, aby zachować transparentność i kierować się opiniami naszych klientów we wszystkich podejmowanych działaniach. Choć rozumiemy, że współczesna przestrzeń wirtualna nie odzwierciedla w pełni znanych i lubianych kampusów akademickich, naszym zobowiązaniem wobec użytkowników z sektora szkolnictwa wyższego jest jak najlepsze dostosowanie naszego podejścia do wypowiedzi i postawy instytucji akademickich, którym świadczymy usługi.

Wolność akademicka i wolność wypowiedzi to zobowiązania dotyczące wielu użytkowników z sektora szkolnictwa wyższego, zarówno w znaczeniu klasy, jak i szerszym pojęciu kampusu. Opracowując ten komentarz, kierujemy się w dużej mierze dokumentem Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure wydanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie Profesorów Uniwersyteckich w 1940 roku.

Ten komentarz jest skierowany do dowolnej instytucji szkolnictwa wyższego, która kieruje się zasadami wolności akademickiej podobnymi do zasad obowiązujących w klasie opracowanych przez stowarzyszenie AAUP lub zasadami dotyczącymi ochrony wolności wypowiedzi na kampusie, które są podobne do zasad obowiązujących na publicznych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku Zoom Meetings i webinarów organizowanych przez instytucje szkolnictwa wyższego zespół ds. zaufania i bezpieczeństwa będzie reagował tylko na zgłoszenia dotyczące związanego z treścią naruszania naszych Wytycznych dotyczących akceptowalnego użytkowania lub Warunków świadczenia usług ze strony prowadzącego spotkanie lub właścicieli konta albo administratorów, chyba że:

  • firma Zoom stwierdzi, że brak reakcji narazi ją na ryzyko związane z przepisami prawa lub regulacjami;
  • zgłoszenie wskazuje na bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa fizycznego dowolnej osoby; lub
  • spotkanie lub webinar nie są związane z działalnością naukową lub operacyjną instytucji.

Przed podjęciem działań związanych z dowolną skargą dotyczącą naruszenia Wytycznych dotyczących akceptowalnego użytkowania lub Warunków świadczenia usług Zoom, firma dołoży wszelkich starań, aby możliwie najszybciej skontaktować się z instytucją szkolnictwa wyższego. Może się zdarzyć, że firma Zoom poprosi instytucję szkolnictwa wyższego o pisemne oświadczenie, że dane spotkanie jest związane z działalnością naukową lub operacyjną instytucji, wyraża ona zgodę na prowadzenie spotkania przy pomocy jej konta, a samo spotkanie spełnia standardy instytucji dotyczące wydarzeń prowadzonych stacjonarnie lub online.

Firma Zoom może od czasu do czasu zaktualizować treść tego komentarza, więc zachęcamy do zapoznawania się ze zmianami.

Z niecierpliwością oczekujemy dalszego rozwoju wraz z użytkownikami z sektora szkolnictwa wyższego, gdy będziemy rozwiązywać nowoczesne problemy w stale zmieniającym się świecie nauki wirtualnej.