Zabezpieczanie spotkań

Jesteśmy dumni, że miliony ludzi na całym świecie współpracują i są w kontakcie dzięki Zoom Meetings. Jednak bez środków ostrożności w spotkaniach, które mają na celu zbliżenie ludzi, może uczestniczyć nieproszona osoba. Ta strona zawiera wskazówki i narzędzia dla prowadzących dotyczące zapobiegania zakłóceniom i reagowania na nie.

Wskazówki dotyczące zapobiegania zakłóceniom spotkania przed rozpoczęciem spotkania

Wymagaj kodu dostępu do spotkania Generuj losowy identyfikator spotkania podczas planowania spotkania i wymagaj kodu dostępu, aby do niego dołączyć. Możesz prywatnie udostępnić te dane poszczególnym osobom. Ta funkcja jest domyślnie włączona dla bezpłatnych użytkowników.
Unikanie udostępniania linku do spotkania, identyfikatora lub hasła na forum publicznym Do zakłóceń zazwyczaj dochodzi, gdy informacje o spotkaniu są podawane publicznie. Użytkownik może opublikować link do prywatnego spotkania w mediach społecznościowych, udostępnić informacje o swojej wirtualnej klasie i wiele więcej. Gdy takie linki pojawiają się w mediach społecznościowych lub na innych publicznych forach, spotkanie jest całkowicie publiczne i każdy, kto ma link, może do niego dołączyć.
Unikanie używania prywatnego identyfikatora spotkania (PMI) Pomyśl o swoim PMI jako o jednym ciągłym spotkaniu. Nie chcesz, aby osoby z zewnątrz wdzierały się do Twojej osobistej wirtualnej przestrzeni po zakończeniu wyznaczonego spotkania. Zamiast PMI użyj losowo wygenerowanego identyfikatora spotkania.
Używaj rozwiązania Zoom dostosowanego do Twoich potrzeb Jeśli planujesz używać Zoom do organizacji wirtualnego wydarzenia z osobami, których możesz nie znać, pomyśl o skorzystaniu z Zoom Webinars lub Zoom Events – są to produkty zaprojektowane specjalnie z myślą o wydarzeniach cyfrowych.
Może wymagać, aby wszystkie spotkania były zabezpieczone jedną z następujących opcji zabezpieczeń: kodem dostępu, poczekalnią lub „Tylko uwierzytelnieni użytkownicy mogą dołączać do spotkań”. Te opcje zapewniają dodatkową ochronę i prywatność Twoich spotkań oraz zapobiegają dołączaniu nieproszonych gości. Jeśli żadna opcja bezpieczeństwa nie jest włączona, Zoom automatycznie zabezpieczy wszystkie spotkania za pomocą Poczekalni.

Funkcje bezpieczeństwa zapobiegające zakłóceniom podczas spotkania

Kiedy uczestnicy dołączają do spotkania

 

 • Ustaw Poczekalnię Poczekalnia to skuteczny sposób na sprawdzenie, kto próbuje wejść do sesji Zoom, i utrzymanie niepożądanych gości na zewnątrz. Gdy w ustawieniach wyłączysz „Dołącz przed prowadzącym”, goście automatycznie będą w Poczekalni do momentu rozpoczęcia spotkania. Prowadzący spotkanie mogą dostosować ustawienia Poczekalni w celu zapewnienia dodatkowej kontroli, a nawet, spersonalizować wiadomość którą ludzie zobaczą po wejściu do poczekalni, aby wiedzieli, że są we właściwym miejscu. Ta wiadomość jest naprawdę świetnym miejscem do wpisania wszelkich zasad/wytycznych dotyczących wydarzenia, np. dla kogo jest ono przeznaczone.
 • Zezwalaj na dołączanie tylko zalogowanym użytkownikom: jeśli ktoś spróbuje dołączyć do spotkania przy użyciu innego adresu e-mail niż ten, przez który został zaproszony, otrzyma wiadomość z następującą informacją: „To spotkanie jest przeznaczone tylko dla upoważnionych uczestników”. Jest to przydatne, jeśli chcesz kontrolować swoją listę gości i zapraszać na spotkanie tylko tych, których chcesz – na przykład innych uczniów w szkole lub współpracowników.

Kiedy trwa spotkanie

 

 • Zablokuj spotkanie: Zawsze warto zamykać drzwi wejściowe na klucz, nawet gdy jesteś w domu. Po zablokowaniu już rozpoczętego Spotkania Zoom nowi uczestnicy nie będą mogli do niego dołączyć, nawet jeśli posiadają identyfikator spotkania i kod dostępu.
 • Zarządzaj udostępnianiem ekranu: Nie chcesz, aby przypadkowe osoby w czasie twojej publicznej sesji przejmowały kontrolę nad ekranem i udostępniały grupie niepożądane treści. Możesz to ograniczyć — przed spotkaniem i w jego trakcie na pasku kontrolnym prowadzącego — tak abyś był jedyną osobą, która może udostępniać ekran. Ta funkcja jest domyślnie włączona dla bezpłatnych użytkowników. Jeśli wyłączysz udostępnianie ekranu, ustawienia tablicy również zostaną automatycznie wyłączone.
 • Wyłącz wideo: prowadzący mogą wyłączać uczestnikom wideo. To pozwala prowadzącym blokować niechciane, rozpraszające lub nieodpowiednie gesty na wideo.
 • Wycisz uczestników: prowadzący mogą wyciszać/wyłączać wyciszenie poszczególnych uczestników lub wszystkich naraz. Prowadzący mogą blokować niechciane, rozpraszające lub nieodpowiednie dźwięki pochodzące od innych uczestników. Można również w ustawieniach OP włączyć opcję "Wycisz po wejściu", aby nie przeszkadzać podczas dużych spotkań.
 • Wyłącz przesyłanie plików: przesyłanie danych podczas spotkania pozwala udostępniać pliki poprzez czat podczas spotkania. Wyłącz tę opcję, aby czat nie był bombardowany niechcianymi zdjęciami, GIF-ami, memami i inną zawartością.
 • Wyłącz notatki: za pomocą notatek Ty i Twoi uczestnicy możecie wspólnie bazgrać i zaznaczać treści podczas udostępniania ekranu. Możesz wyłączyć funkcję notatek w ustawieniach OP Zoom, aby powstrzymać pisanie po całym ekranie.
 • Wyłącz czat prywatny: Zoom posiada czat podczas spotkania, którego uczestnicy mogą używać do wysyłania prywatnych wiadomości do całej grupy lub do siebie nawzajem. Możesz ograniczyć uczestnikom możliwość czatowanie ze sobą podczas trwania spotkania ograniczając w ten sposób rozpraszanie uwagi. Kliknij „Czat” w przyciskach sterowania spotkaniem, a następnie w dolnej części okna Zoom Team Chat wybierz trzy kropki. Stamtąd możesz przełączać opcje dotyczące tego, kto podczas spotkania może z kim czatować. 
 • Kontroluj, kto może nagrywać: zezwól uczestnikowi na rozpoczęcie lub zatrzymanie lokalnego nagrywania spotkania. Uczestnicy nie mają dostępu do uruchamiania nagrywania w chmurze.
 • Dodaj znak wodny: jeśli chcesz udostępnić ekran podczas spotkania, ale nie chcesz, aby uczestnicy nagrywali i udostępniali obraz, możesz włączyć funkcję znaku wodnego. Funkcja ta nakłada obraz składający się z części własnego adresu e-mail uczestnika spotkania na udostępnioną oglądaną zawartość, oraz na wideo osoby, która udostępnia jego ekran. Możesz także dodać dźwiękowy znak wodny, który osadzi informacje o uczestniku w dźwięku, jeśli będzie on nagrywać podczas spotkania.

W przypadku zakłócenia

 

 • Przerwij działania uczestników: prowadzący i współprowadzący mogą wstrzymać spotkanie, aby usunąć i zgłosić przeszkadzającą osobę, i zapobiec dalszym zakłóceniom. Kliknij na Ikonę bezpieczeństwa i wybierz “Wstrzymaj działania uczestników”, aby chwilowo zatrzymać wideo, głos, czat podczas spotkania, notatki, udostępnianie ekranu, nagrywanie oraz zamknąć Oddzielne pokoje. Możesz kontynuować spotkanie ponownie włączając poszczególne funkcje.
 • Usuń niechcianych lub zakłócających spotkanie uczestników: możesz usunąć kogoś ze spotkania za pomocą ikony bezpieczeństwa lub menu Uczestnicy. W menu Uczestnicy możesz najechać kursorem myszy na nazwisko uczestnika i pojawi się kilka opcji, w tym Usuń. Kliknij, aby wyrzucić osobę ze spotkania. Po usunięciu ta osoba nie może ponownie dołączyć do spotkania. Lecz w razie wyrzucenia niewłaściwej osoby możesz przełączyć ustawienia tak, aby pozwolić usuniętemu uczestnikowi na ponowne dołączenie.
 • Zgłoś użytkownika: prowadzący mogą zgłaszać użytkowników do zespołu Zoom ds. zaufania i bezpieczeństwa, który sprawdzi wszelkie potencjalne nadużycia platformy i podejmie odpowiednie działania. Ta funkcja jest domyślnie włączona dla bezpłatnych użytkowników. 
 • Zgłoś do organów ścigania: jeśli Tobie lub komuś z uczestników wydarzenia grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo, zalecamy powiadomienie lokalnego oddziału policji. Jeśli skontaktujesz się z organami władzy, możesz skierować je do naszego Przewodnika po wnioskach rządowych, gdzie znajduje się więcej informacji na temat wniosków o dane od Zoom.

Funkcje zabezpieczające