PRZYBLIŻONY CZAS: 5 MINUT

Szybkie podniesienie ręki

Aby zapewnić wszystkim uczniom możliwość udziału w nauce w równym stopniu, nauczyciele mogą strategicznie wykorzystać funkcję podnoszenia ręki w Zoom. Gdy wszyscy uczniowie mogą podnieść wirtualnie ręce jednocześnie, mają możliwość wyboru, czy chcą to zrobić od razu, czy po chwili. Powstała w ten sposób lista obecności może być wykorzystana do wyboru uczniów do wypowiedzenia się, zaangażowania lub odpowiedzi na pytania w danym momencie lub w trakcie lekcji.

Kluczowe czynniki efektywnego uczenia się:

Relacje społeczne

Wybór i możliwość działania

Aktywne zaangażowanie

Budowanie relacji i zaufania

Cel

Podczas pracy z uczniami w trybie zdalnym i/lub hybrydowym trudne może być upewnienie się, że wszyscy w równym stopniu uczestniczą w zajęciach. Aby upewnić się, że uczniowie są nie tylko w stanie się zaangażować, ale i zrobić to komfortowo, ważne jest, aby dać wszystkim szansę na wypowiedź, uczestniczenie, a nawet odpowiadanie na pytania w zabawny sposób. W przypadku zajęć stacjonarnych wielu nauczycieli stosuje strategie takie jak losowanie imienia ucznia, który zostanie zapytany, albo przeglądanie listy obecności, aby upewnić się, że każdy będzie miał swoją kolej.
Jednak w środowisku hybrydowym może to być trudne. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym wyzwaniem jest „Szybkie podnoszenie rąk”, w przypadku którego nauczyciel odlicza do 3, po czym uczniowie muszą podnieść ręce w tym samym czasie. W ten sposób tworzą listę obecności dla nauczyciela do wykorzystania w danym momencie lub w ciągu dnia.

Funkcja:

Zgłoś się

  • Uczeń może podnieść rękę wirtualnie za pomocą przycisku „Reakcje” w dolnej części okna Zoom. Funkcja podniesienia ręki została zaprojektowana w celu wskazania prowadzącemu (nauczycielowi w czasie prowadzenia lekcji), że uczeń chciałby zabrać głos. Gdy podniesie rękę, ikona ręki jest wyświetlana w jego oknie Zoom, a także przy jego imieniu na liście uczestników. Jest on również przenoszony do lewego górnego rogu widoku galerii.
  • Gdy grupa uczniów podniesie ręce w tym samym czasie, są oni natychmiast umieszczani na liście uporządkowanej według szybkości, z jaką to zrobili. Po podniesieniu rąk przez uczniów ikona ręki jest również wyświetlana w ich polu Zoom, a także obok ich imienia na liście, dzięki czemu nauczyciel może wizualnie sprawdzić, czy wszyscy dołączyli do listy. Gdy uczeń się wypowie, może opuścić podniesioną rękę. Nauczyciel również może to zrobić, by uczeń powrócił do dolnej części listy obecności na znak, że miał już swoją kolej.

Wdrożenie

Określ lekcję, która wymaga aktywnego udziału wszystkich uczniów (np. uczniowie prezentują projekt, odpowiadają na pytania sprawdzające lub z wieloma możliwymi odpowiedziami). Na początku zajęć, po zalogowaniu się wszystkich uczniów…

  • Odlicz od 3 i poproś wszystkich, aby podnieśli wirtualnie ręce za pomocą przycisku „Zgłoś się”.
  • Sprawdź szybko, czy wszystkie ręce są podniesione, szukając ikony ręki w każdym oknie Zoom lub na liście uczestników.
  • Lista ta, tworzona na podstawie szybkości, z jaką uczniowie „podnoszą ręce”, będzie służyć teraz jako kolejność, w jakiej można wzywać uczniów do odpowiadania na pytania, czytania lub uczestniczenia w zajęciach w inny sposób.

To szybkie ćwiczenie zapewnia, że wszyscy uczniowie zostaną uwzględnieni na liście, a także pozwala uczniom zdecydować się na szybszy lub wolniejszy ruch w nadziei, że zostaną umieszczeni bliżej góry lub dołu listy, w zależności od swojej gotowości do wypowiedzenia się w klasie. Pozwala to wszystkim uczniom na zaangażowanie się w zajęcia i gwarantuje, że silniejsze głosy nie zdominują dyskusji. Pomaga to też uczniom,
którzy nie czują się zbyt pewnie, wstrzymać się z reakcją sekundę po odliczaniu, dzięki czemu znajdą się niżej na liście i będą mogli uczestniczyć później w zajęciach – po obejrzeniu, jak odpowiedzieli inni. Dzięki temu uczniowie czują, że są bezpieczni, wspierani i gotowi do zaangażowania się, gdy będzie to dla nich bardziej komfortowe.

Opracowano we współpracy z: