Przybliżony czas: 5-10 minut

Przeprowadzanie ankiety

Nauczyciele mogą używać ankiet do szybkiej analizy zrozumienia tematu przez uczniów, aby stworzyć grupy strategiczne, zapewnić ukierunkowane wsparcie w razie potrzeby, a także uzyskać obraz potrzeby utworzenia „wirtualnego pokoju”. Ankieta może być wykorzystywana do opanowania treści, jak również zrozumienia potrzeb społeczno-emocjonalnych uczniów. Ankiety mogą być formalne lub nieformalne, aby pozwolić faktycznie zrozumieć potrzeby każdego ucznia i poziom opanowania materiału.

Kluczowe czynniki efektywnego uczenia się:

Ukierunkowane i adekwatne

Zróżnicowane ścieżki i materiały

Aktywne zaangażowanie

Wykorzystanie wiedzy i refleksja

Zorientowanie na rozwój

Monitorowanie i raportowanie postępów

Cel

Nauczyciele muszą uwzględniać oceny formatywne (nieformalne i formalne) w trakcie nauczania, aby ocenić poziom opanowania materiału przez uczniów. Informacje te mogą pomóc w tworzeniu strategicznych małych grup i określeniu, jakiego wsparcia potrzebują konkretni uczniowie. Nauczyciele mogą również szybko zająć się błędnymi przekonaniami podczas sesji w całej grupie, jeśli ankieta wykaże, że znaczna część klasy nie opanowała danego pojęcia. Warunki zdalne w porównaniu ze stacjonarnymi mogą również utrudniać ocenę tego, jak uczniowie radzą sobie społecznie i emocjonalnie, zwłaszcza jeśli mają wyłączone kamery. Przeprowadzanie ankiety wśród uczniów, aby zapytać, jak się czują w różnych momentach zajęć, może dać wgląd w ogólny nastrój w klasie i w to, które osoby potrzebują dalszego wsparcia.

Funkcja:

Przeprowadzanie ankiet podczas spotkań

Nauczyciele jako prowadzący mogą również pobrać pełny raport z pytaniami ankietowymi, aby zobaczyć, jaką odpowiedź wybrał każdy uczeń.

 • Podczas sesji Zoom kliknij opcję Ankiety i wybierz ankietę do uruchomienia.
 • Wszyscy uczniowie zobaczą wyskakujące okienko z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania.
 • Podczas gdy uczniowie odpowiadają na pytania, nauczyciele mogą na żywo zobaczyć, jaki procent uczniów wybrał każdą odpowiedź.
 • Nauczyciele decydują, kiedy zakończyć ankietę, klikając przycisk Zakończ ankietę. Mogą również podzielić się wynikami z klasą.

Funkcja ankiet umożliwia nauczycielom osadzanie ankiet, na które uczniowie odpowiadają podczas sesji Zoom. Ankiety mogą być przeprowadzane podczas sesji lub z wyprzedzeniem i uruchamiane w jej trakcie.

Wdrożenie

Sprawdzanie zrozumienia treści przez uczniów w trakcie lekcji ma kluczowe znaczenie dla upewnienia się, że opanowali materiał. Dodatkowo nauczyciele mogą zapewnić odpowiednie wsparcie i poprawki, aby pomóc im go przyswoić. Aby strategicznie wdrożyć przeprowadzanie celowej ankiety, pomocne będzie:

 • przejrzenie planu lekcji i sprawdzenie, gdzie w jej trakcie można zrobić przerwę na sprawdzenie zrozumienia przez uczniów;
 • napisanie pytań z wyprzedzeniem, aby były gotowe do opublikowania podczas zajęć. Chociaż ankiety przeprowadzane spontanicznie mogą być równie pomocne, ich przeprowadzenie może zająć więcej czasu.
 • Wplatanie ankiet w trakcie całej lekcji. To świetny sposób na zaangażowanie uczniów w wirtualnej klasie.
 • Po udostępnieniu ankiety podziel się wynikami z klasą i wykorzystaj je do rozpoczęcia dyskusji. Poproś ucznia, który wybrał daną odpowiedź, o wyjaśnienie, dlaczego tak zrobił i poproś innych, aby się z nim zgodzili lub nie. Uczniowie mogą to zrobić na czacie
  lub podnieść rękę, aby podzielić się swoją odpowiedzią ustnie.
 • Zastanów się nad danymi. Jeśli nauczyciele zauważą, że znaczna część uczniów wskazuje niepoprawną odpowiedź, mogą wykorzystać to jako moment na przerwę i ponowne powtórzenie materiału. Mogą również pobrać wyniki ankiet i zobaczyć, jakie odpowiedzi wybrał każdy uczeń. Jeśli istnieje niewielka liczba uczniów, którzy udzielili nieprawidłowej odpowiedzi, nauczyciele mogą zapisać te informacje i skierować tych uczniów do oddzielnego pokoju w celu ponownej nauki i/lub zapewnić im materiały i ćwiczenia do wykonania, które odnoszą się do tego, czego nie zrozumieli.

Ankiety można również wykorzystać do sprawdzenia stanu społeczno-emocjonalnego uczniów, opracowując pytania związane z ich samopoczuciem (przykładowe odpowiedzi to: skupieni, rozproszeni, radośni, smutni, znudzeni). Nauczyciele mogą korzystać z takiej ankiety w trakcie zajęć kilka razy, aby zorientować się, w jakim klasa jest nastroju i w razie potrzeby dostosować się do niego. Mogą również wykorzystać te wyniki, aby dotrzeć do konkretnych uczniów, którzy wskazują na stale negatywny nastrój, aby z nimi porozmawiać lub skontaktować ich z zasobami takimi jak psycholog szkolny.

Opracowano we współpracy z: