Przybliżony czas: 15-30 minut

Praktyka czyni mistrza

W małych grupach uczniowie na zmianę pracują z listą pytań (zróżnicowanych przez nauczyciela), co stanowi dodatkowe ćwiczenie w odpowiadaniu na pytania, jak również w uzasadnianiu swoich odpowiedzi. Z pomocą kolegów uczniowie są w stanie wyjaśnić swoje błędne rozumowanie i budować umiejętności i zrozumienie w mniej stresującym, a przy tym zróżnicowanym środowisku.

Kluczowe czynniki efektywnego uczenia się:

Ukierunkowane i adekwatne

Zróżnicowane ścieżki i materiały

Relacje społeczne

Wzajemne uczenie się i współpraca

Aktywne zaangażowanie

Autentyczne zapytania i zastosowanie

Zorientowanie na rozwój

Ciągłe możliwości praktyki

Cel

Podczas nauczania stacjonarnego nauczyciele często proszą uczniów o pokazanie swojej pracy na tablicy z przodu klasy. Pomaga to innym zobaczyć kroki podjęte w celu rozwiązania problemu, jednocześnie wspomagając opanowanie materiału przez wybranego ucznia, ponieważ musi on wyjaśnić swój proces rozwiązywania zadania. Strategia ta może stanowić wyzwanie w kontekście zdalnym i/lub hybrydowym, ponieważ wielu uczniów wykonuje swoją pracę w sposób analogowy (np. w zeszycie), co nie jest tak łatwe do udostępnienia. Aby sprostać temu wyzwaniu, nauczyciele mogą wykorzystać funkcję „tablicy” w Zoom, która umożliwia zarówno prowadzącemu, jak i użytkownikom wizualne prezentowanie pracy, a także dodawanie notatek do pracy innych.

Funkcja:

Funkcja tablicy

Funkcja tablicy w Zoom umożliwia zarówno uczniom, jak i nauczycielom wizualne udostępnianie swojej pracy całej klasie, zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie. Pozwala również dodatkowym uczestnikom na dodawanie notatek do pracy innych osób, aby jeszcze lepiej umożliwić współpracę i wzajemne uczenie się.

Aby przejść do funkcji tablicy, nauczyciele najpierw muszą kliknąć „Udostępnij ekran”, a następnie wybrać tablicę. Na tablicy nauczyciele mogą rysować, wpisywać tekst, wymazywać itp. Mogą nawet pobrać ją po zakończeniu pracy i pozwolić innym na równoczesne dodawanie na niej notatek. Przechodząc do górnej nawigacji, gdzie znajdują się trzy kropki oznaczone jako „Więcej”, nauczyciele mogą również włączyć lub wyłączyć przypisywanie imion do notatek, co pomaga poradzić sobie z przypadkiem uczniów korzystających z tej funkcji w sposób nieodpowiedni.

Wdrożenie

Aby przejść do funkcji tablicy, nauczyciele najpierw muszą kliknąć „Udostępnij ekran”, a następnie wybrać tablicę. Na tablicy nauczyciele mogą rysować, wpisywać tekst, wymazywać itp. Mogą nawet pobrać ją po zakończeniu pracy i pozwolić innym na równoczesne dodawanie na niej notatek. Przechodząc do górnej nawigacji, gdzie znajdują się trzy kropki oznaczone jako „Więcej”, nauczyciele mogą również włączyć lub wyłączyć przypisywanie imion do notatek, co pomaga poradzić sobie z przypadkiem uczniów korzystających z tej funkcji w sposób nieodpowiedni.

  • Określ jasne oczekiwania dotyczące tego, w jaki sposób uczniowie powinni (i nie powinni) korzystać z tablicy.
  • Określ normy pracy grupowej (np. zadania, oczekiwania, a nawet kolejność wypowiadania się).
  • Ćwicz korzystanie z funkcji w scenariuszach o niskiej presji (np. podziel uczniów na grupy, z których każda ma narysować psa).

Ćwicząc korzystanie z technologii i współpracę w scenariuszu niezwiązanym z materiałem, uczniowie mogą budować umiejętności potrzebne do skutecznego wykonywania zadań bardziej na nim skoncentrowanych.

Gdy uczniowie czują się już komfortowo, pracując w małych grupach oraz korzystając z tej funkcji, a przy tym mają jasność co do oczekiwań, nauczyciele mogą zacząć korzystać z niej podczas ćwiczeń wykonywanych w małych grupach. Aby wdrożyć zasadę „Praktyka czyni mistrza”, zacznij od następujących działań:

  1. Daj małym grupom od 3 do 10 pytań (w zależności od czasu), nad którymi będą pracować razem.
  2. Każdy uczeń będzie po kolei pokazywał swoją pracę i/lub odpowiadał na pytanie wizualnie, korzystając z funkcji tablicy.
  3. Po tym, jak każdy uczeń rozwiąże problem, jego grupa może zadawać pytania, oferować informacje zwrotne, wsparcie itp. – zarówno ustnie, jak i poprzez notatki na tablicy.
  4. Po zakończeniu udostępniania uczniowie zapiszą swoją pracę i dodadzą ją do wspólnego dokumentu, który udostępnią na koniec swojemu nauczycielowi (np. dokument Google, folder, slajdy).
  5. Następnie kolejny uczeń zadaje pytanie i powtarza kroki 2-4.

Grupy mogą być heterogeniczne, homogeniczne, oparte na wyborze itp. w zależności od tego, co jest potrzebne w danym momencie nauczania. Pozwala to nauczycielom dzielić uczniów na grupy o różnych poziomach, aby ćwiczyć w bardziej zróżnicowany sposób, lub grupy heterogeniczne, w których uczniowie mogą polegać na sobie nawzajem w celu uzyskania wsparcia (głównie w starszych klasach; jednak uczniowie w młodszych klasach również mogą tak pracować przy dodatkowym wsparciu dorosłych).

Opracowano we współpracy z: