Przybliżony czas: 10-60 minut

Prezentacja panelowa

Ta strategia umożliwia uczniom wspólne przeprowadzenie zdalnej prezentacji, a reszcie klasy skupienie się na prezentujących uczniach bez rozpraszania uwagi przez innych kolegów i koleżanki.

Kluczowe czynniki efektywnego uczenia się:

Relacje społeczne

Wzajemne uczenie się i współpraca

Zorientowanie na rozwój

Ciągłe możliwości praktyki

Cel

Prezentacje grupowe uczniów są zwieńczeniem współpracy nad projektem merytorycznym. Tego typu zadania rozwijają również umiejętności prezentacji. Gdy prezentacje grupowe odbywają się osobiście, prezentujący często znajdują się z przodu klasy, a publiczność jest zwrócona w ich stronę. Funkcja reflektora Zoom sprawia, że uczniowie mogą prezentować w podobny sposób, a także umożliwia ich kolegom i koleżankom lepsze skupienie się na prezentacji.

Funkcja:

Wyróżnienie wideo uczestników

Funkcja wyróżnienia wideo pozwala nauczycielom ustawić do dziewięciu uczniów jako głównych aktywnych mówców w odniesieniu do wszystkich uczestników. Po skonfigurowaniu tej opcji uczestnicy widzą tylko tych mówców. Aby uczynić kogoś wyróżnionym mówcą, najedź kursorem na uczestnika, kliknij „…” i wybierz „Wyróżnij dla każdego”.

Wdrożenie

Prezentację panelową można wdrożyć po zakończeniu projektu grupowego. Pozwala
uczniom na znajdowanie się w tym samym czasie „z przodu” wirtualnej klasy. Niektóre kwestie do wzięcia
pod uwagę podczas realizacji prezentacji panelowej:

  • ustal jasne oczekiwania dotyczące zarówno sposobu, w jaki prezenterzy będą prezentować (np. mieć włączone wideo, udostępniać swój ekran w razie potrzeby, używać drugiej kamery do pokazywania materiałów), jak i sposobu, w jaki inni mogą uczestniczyć (np. czy mogą korzystać z czatu podczas prezentacji, zadawać pytania);
  • w trakcie lub po prezentacji zapewnij uczniom możliwość interakcji, która nie będzie przeszkadzać im w skupieniu się na prezentacji. Na przykład poinformuj uczniów, czy mogą używać reakcji lub wysyłać swoje potwierdzenia za pośrednictwem czatu podczas prezentacji. Panel może również przeprowadzić ustrukturyzowaną sesję pytań/odpowiedzi
    ustnie lub na czacie albo oferować swoim kolegom i koleżankom możliwość zadawania pytań za pośrednictwem
    współdzielonego dokumentu online przez cały czas trwania prezentacji;
  • oferuj możliwości przećwiczenia prezentacji panelowych na zabawnych tematach, aby uczniowie czuli się bardziej komfortowo, gdy będą „w świetle reflektora”, nie czując przy tym presji (np. poprzez opowiedzenie o swoim ulubionym daniu).

Rozwijanie umiejętności prezentacji jest niezwykle pomocne, ale może być również onieśmielające, dlatego, aby osiągnąć sukces, ważne jest, aby ćwiczyć, udzielać wsparcia i dostosowywać struktury i oczekiwania na wczesnym etapie, często i wobec wszystkich zaangażowanych osób.

Opracowano we współpracy z: