Zabezpiecz i uprość dostęp pracowników do światowej klasy pakietu do współpracy

Wyzwanie

Pracownicy, którzy coraz częściej pracują z domu i rejestrują się za pomocą własnych urządzeń, narażają sieci korporacyjne na zwiększone ryzyko naruszenia bezpieczeństwa

Użytkownicy potrzebują nieograniczonego dostępu do narzędzi do współpracy, aby mogli pracować wydajnie, podczas gdy firmy muszą dbać o bezpieczeństwo tożsamości pracowników i zasobów

Ręczna weryfikacja i przydzielanie dostępu użytkownikom zewnętrznym jest czasochłonne dla zespołów IT

Rozwiązanie

Okta i Zoom zapewniają bezpieczne, ale proste logowanie, które poprawia bezpieczeństwo i wspiera produktywność

Logowanie jednokrotne (SSO) ułatwia logowanie, a uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) zapewnia uczestnikom Zoom weryfikację tego kim są

Administratorzy IT mogą łatwo dodawać i usuwać użytkowników z poziomu Zoom za pomocą ujednoliconego portalu Okta

Integrację można szybko zainstalować w ramach istniejącej infrastruktury IT i jest ona łatwa w obsłudze i utrzymaniu

Bezpieczny, bezproblemowy dostęp, dzięki któremu zespoły mogą współpracować w dowolnym miejscu i czasie

Integracja Zoom i Okta zapewnia zdalną współpracę w całej firmie. Wiodące w branży funkcje logowania jednokrotnego (SSO) i uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) Okta upraszczają i zabezpieczają dostęp do wiodących na rynku wideokonferencji HD, spotkań internetowych i innych ofert komunikacyjnych Zoom, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo łączyć się i bezpiecznie współpracować.

Zapewnij zespołom IT silne kontrole zarządzania dostępem i zautomatyzowane udostępnianie

Integracja SCIM umożliwia automatyczny przepływ informacji o użytkownikach i atrybutów, takich jak status grupy, między Okta i Zoom, dzięki czemu menedżerowie IT mogą tworzyć, dezaktywować i aktualizować konta użytkowników bezpośrednio w Zoom oraz mogą automatycznie dodawać i usuwać użytkowników. Integrację można szybko wdrożyć w infrastrukturze dowolnej firmy, błyskawicznie przenosząc uwierzytelnionych użytkowników do udostępnionych przestrzeni współpracy, dla których są one udostępniane.

Okta i Zoom wspólnie działają, aby zapewnić pracownikom odpowiednią współpracę

Zapewnij produktywność swoim zespołom dzięki bezproblemowemu, bezpiecznemu dostępowi do światowej klasy współpracy z Zoom

Bezpiecznie włączaj zdalne środowisko Bring Your Own Device (BYOD) i wspieraj opartą na tożsamości postawę bezpieczeństwa Zero Trust

Ułatw zespołom IT zarządzanie dostępem przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa i zwiększeniu produktywności