Praca zdalna, biurowa lub hybrydowa – analiza i przewodnik dla Twojego zespołu

Niezależnie od tego, czy wracasz do biura, pozwalasz zespołowi pracować zdalnie, czy dajesz swojemu zespołowi swobodę wyboru, Zoom zapewni Ci bezpieczeństwo i łączność.

Praca zdalna, biurowa lub hybrydowa – analiza i przewodnik

Kiedy poczucie normalności zaczyna wracać po roku ekstremalnych zmian, należy podjąć decyzje dotyczące następnej fazy pracy i tego jak będzie wyglądać dla Twoich zespołów i całej firmy. Czy nastąpi powrót do biura? Czy biuro zostanie zapomniane i przejdziecie w pełni na pracę zdalną? Może zaoferujesz pracownikom wybór i elastyczne opcje w zakresie miejsca pracy, tworząc hybrydowe środowisko pracy z opcjami całkowicie zdalnymi i biurowymi?

Niezależnie od dokonanego wyboru oferujemy funkcje i możliwości, dzięki którym Twój zespół pozostanie bezpieczny, połączony i produktywny. Ten przewodnik cyfrowy obejmuje trzy opcje dla następnego etapu pracy, a także konkretne narzędzia i funkcje zapewniane przez Zoom, dzięki którym realizacja tego etapu będzie możliwa. Wybór następnego etapu pracy zależy od wielu czynników unikatowych dla Twojej firmy, strategii i pracowników.

W tym przewodniku dotyczącym trzech stylów pracy zawarto następujące tematy:

Powrót do biura

Planowanie pod kątem zdrowia i bezpieczeństwa zespołu podczas powrotu do fizycznego miejsca pracy.

Pełny powrót do biura

Pełny powrót do biura

Gdy organizacje nadal starają się dostosować modele pracy pod kątem potrzeb pracowników, zaczynają zadawać sobie to samo pytanie: „Kiedy będziemy mogli wrócić do normalności?”. Jednak znaczna część z nich zdała sobie sprawę, że poczucie „normalności” prawdopodobnie nigdy nie powróci, ponieważ organizacje muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami związanymi ze zdrowiem, bezpieczeństwem i produktywnością. Pracownicy chcą wrócić do biur, ale jednocześnie martwią się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Badanie przeprowadzone przez Envoy objęło 1000 pracowników pełnoetatowych i pracujących na część etatu w USA. Wyniki wykazały, że 73% respondentów martwiło się powrotem do biura. Firmy poważnie traktują te obawy. Mają też ku temu dobre powody: badanie wykazało, że ponad połowa osób rozważałaby odejście z pracy, jeśli pracodawca nie zapewniłby odpowiedniego bezpieczeństwa. Cieszenie się najlepszą pracą swoich ludzi wymaga teraz dodatkowego skupienia na zapewnianiu bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich osób pracujących w biurze.

73% pracowników obawia się powrotu do biura.

Respondenci wymienili trzy główne obawy dotyczące fizycznego miejsca pracy: inne osoby przychodzące do pracy chore, przepełnione miejsce pracy oraz brak odpowiedniej wentylacji. Chociaż firma Zoom tradycyjnie skupiała się na współpracy wirtualnej, teraz szybko zwiększamy portfolio produktów, aby wspierać firmy, takie jak Twoja, w podejmowaniu wyzwań i zapewnianiu bezpiecznego powrotu do pracy w biurze.

Główne obawy związane z fizycznym miejscem pracy

Obawy o chorych pracowników w fizycznym miejscu pracyBrak wiedzy o tym, czy ktoś chory nie przyjdzie do miejsca pracy

Obawy o zbyt wiele osób w fizycznym miejscu pracyZbyt wiele osób znajdujących się jednocześnie w miejscu pracy

Obawy o brak odpowiedniej wentylacji w fizycznym miejscu pracyBrak odpowiedniej wentylacji

Powrót do biura – lista kontrolna

Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy w biurze jest jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Potrzebujesz odpowiednich narzędzi, aby zarządzać zasobami i minimalizować kontakt wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Zoom ułatwia to zadanie z naszą pierwszą platformą ujednoliconej komunikacji wideo. Dzięki ekscytującym, nowym funkcjom i rozwiązaniom, które znasz i które uwielbiasz od lat, platforma Zoom może przywrócić Twój zespół do pracy w biurze – szybko i bezpiecznie.

Powrót do biura – lista kontrolna – diagram

Zdrowie i bezpieczeństwo

1

Wirtualny recepcjonista Na potrzeby wizyt bezkontaktowych

2

Platforma E911 Reagowanie w sytuacjach kryzysowych

3

Dane środowiskowe Monitorowanie warunków

Zarządzanie zasobami

4

Liczenie osób w pomieszczeniu Monitorowanie polityki

5

Rezerwacja obszaru roboczego Współdzielenie zasobów

6

Oznakowanie cyfrowe Przekazywanie ważnych aktualizacji

7

Planowanie pokojów Proste rezerwacje pokojów

Komunikacja bezdotykowa

8

Tryb towarzysza Zdalne sterowanie pokojem

9

Parowanie bezprzewodowe Z dedykowanymi urządzeniami

10

Sterowanie głosem W salach konferencyjnych

Wirtualny recepcjonista

Wirtualny recepcjonista

Witaj swoich gości bezpiecznie i pozwól pracownikom pierwszej linii działać z dowolnego miejsca, korzystając z trybu kiosku Zoom. Osoby odwiedzające biuro mogą po prostu nacisnąć przycisk, aby skorzystać z natychmiastowego połączenia z pracownikami pierwszej linii na platformie Zoom.

Po włączeniu tej opcji pracownicy pierwszej linii mogą witać i wspierać odwiedzających z dowolnego miejsca, bezpiecznie zapewniając wspaniałe pierwsze wrażenie każdej osobie odwiedzającej biuro.

Oznakowanie cyfrowe i rezerwacja obszaru roboczego

Oznakowanie cyfrowe i rezerwacja obszaru roboczego

Coraz więcej pracowników chce korzystać z hybrydowego modelu pracy, dzieląc czas pracy pomiędzy dom a biuro. Rezerwacja obszaru roboczego w Zoom Rooms Scheduling Displays pomaga pracownikom w rezerwowaniu przestrzeni z wyprzedzeniem, a także zapewnia wgląd w dostępne zasoby. Skorzystaj z oznakowania cyfrowego, aby pokazać dostępność zasobów (np. SpaceIQ) lub informacje, takie jak harmonogram czyszczenia zasobów w biurze.

Polecenia głosowe w Zoom Rooms

Polecenia głosowe w Zoom Rooms

Już dzisiaj w systemie iOS i wkrótce na wszystkich innych platformach – możesz rozpoczynać spotkania w Zoom Room przy użyciu poleceń głosowych. Po przejściu do pokoju spotkań uczestnicy mogą rozpocząć spotkanie bez potrzeby dotykania wspólnych kontrolerów Zoom Rooms.

Asystent Alexa for Business jest teraz również dostępy na urządzeniach Zoom Rooms. Zapewnia to dodatkowe możliwości, dostępne w poleceniach głosowych, np. „Alexa, znajdź dostępny pokój spotkań”.

Integracja oznakowania cyfrowego E911

Integracja oznakowania cyfrowego E911

Mniejsza liczba współpracowników w biurze, którzy mogą pomóc w potrzebie, sprawia, że zebranie odpowiednich zasobów jest trudniejsze niż kiedykolwiek. Zoom Phone Nomadic E911 (USA i Kanada) zapewnia możliwość dynamicznego śledzenia użytkowników poruszających się po kampusie, aby gwarantować aktualność lokalizacji w nagłych wypadkach. Kiedy wybierany jest numer alarmowy, platforma Zoom powiadamia wewnętrzny zespół ds. bezpieczeństwa i korzysta z oznakowania cyfrowego, aby kierować osoby niosące pierwszą pomoc.

Liczenie osób w pomieszczeniu

Liczenie osób w pomieszczeniu

Usprawniamy wyświetlacze planowania, aby przedstawiać liczbę osób w pomieszczeniu. Dzięki temu uczestnicy spotkań mogą zachowywać wymagania dotyczące dystansowania społecznego. Kamera Zoom Rooms będzie nieustannie monitorować osoby w pomieszczeniu, wyświetlając ich liczbę na wyświetlaczu planowania. Rozwiązanie Zoom Rooms będzie również zgłaszać poziom zajęcia pomieszczenia w czasie na pulpicie nawigacyjnym Zoom Rooms, co ułatwia śledzenie i wymuszanie stosowania wszelkich polityk lub limitów dotyczących poziomu wykorzystania pomieszczeń.

Wyświetlacze Zoom Rooms Scheduling Displays

Wyświetlacze Zoom Rooms Scheduling Displays

Klienci Zoom Rooms mogą wdrażać nielimitowaną liczbę wyświetlaczy planowania, dzięki którym pracownicy biurowi i hybrydowi mogą z łatwością rezerwować miejsca spotkań. Zintegrowane bezpośrednio z aplikacją kalendarza organizacji wyświetlacze planowania przekazują w czasie rzeczywistym informacje dotyczące rezerwacji i dostępności w biurze. Można ich używać w dużych salach konferencyjnych, pokojach narad, a nawet w przypadku biurek lub innych zasobów współdzielonych.

Tryb towarzysza w Zoom Rooms

Tryb towarzysza w Zoom Rooms

Uczestnicy spotkań w pomieszczeniach mogą teraz sparować swoje urządzenia osobiste z Zoom Room, korzystając z aplikacji mobilnej Zoom Room Controller. Po sparowaniu uczestnik może zarządzać elementami sterowania w pokoju z własnego urządzenia. Nie trzeba dotykać wspólnych kontrolerów, aby rozpoczynać lub kontrolować pokoje spotkań – wszystkim można sterować z własnych urządzeń.

Podpis elektroniczny i wykorzystanie przestrzeni

Podpis elektroniczny i wykorzystanie przestrzeni

Klienci Zoom Rooms mogą wdrażać oznakowanie cyfrowe bez ograniczeń, aby wyświetlać ważne informacje i ogłoszenia w całym biurze. Wykorzystując bezpieczne, oparte na chmurach pulpity nawigacyjne dotyczące poziomu zajęcia przestrzeni, np. Density.io, administratorzy Zoom Rooms mogą wyświetlać ograniczenia dotyczące zajętości budynku oraz alerty związane z liczbą osób w całej przestrzeni biurowej.

Poprawione raporty dotyczące pulpitów nawigacyjnych

Poprawione raporty dotyczące pulpitów nawigacyjnych

Pulpit nawigacyjny Zoom Rooms może teraz pomóc w monitorowaniu i zgłaszaniu informacji o zajęciu pomieszczeń, zapewniając wyraźny wgląd w wykorzystanie zasobów oraz umożliwiając kontrolowanie przestrzegania polityk przez pracowników. Obsługiwane urządzenia, takie jak urządzenia Neat, mogą również monitorować inne dane, np. jakość powietrza, aby zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko.

Bezprzyciskowe telefony Bluetooth i oprogramowanie Softphone

Bezprzyciskowe telefony Bluetooth i oprogramowanie Softphone

Zoom Phone ułatwia parowanie biurowych telefonów stacjonarnych z konkretnymi użytkownikami w elastycznych środowiskach roboczych, a nowe, bezprzyciskowe modele z łącznością Bluetooth umożliwiają proste czyszczenie i zapewniają minimalne użycie dotykowe.

Inteligentna Galeria Zoom Rooms

Inteligentna Galeria Zoom Rooms

Kiedy pracownicy są podzieleni pomiędzy zespołami pracującymi w domach i w biurze, spotkanie z zespołem w sali konferencyjnej wypełnionej ludźmi może być przytłaczające i bezosobowe, gdy pracuje się z domu. Dzięki inteligentnej galerii Zoom Rooms platforma Zoom będzie automatycznie wykrywać uczestników w pokoju i tworzyć oddzielne kanały transmisji z kamery dla każdego uczestnika, dzięki czemu spotkanie będzie bardziej przypominać znane i lubiane spotkania Zoom Meetings.

Hybrydowy model pracy

Przekaż pracownikom swobodę i narzędzia, których potrzebują, aby mogli pracować tak, jak chcą.

Hybrydowe miejsce pracy

Hybrydowe miejsce pracy

Kiedy firmy planują następny etap pracy, wiele z nich najprawdopodobniej wdroży rozwiązania do pracy zdalnej i „tradycyjnej” pracy na miejscu – nazywamy to hybrydowym miejscem pracy. Hybrydowe miejsce pracy zapewnia pracownikom możliwość wybierania miejsca pracy każdego dnia. Niektórzy pracownicy mogą pracować z domu, zdalnie przez cały czas, podczas gdy inni chętnie stawiają się w biurze każdego dnia. Jednak obie te gruby mają swobodę zmiany miejsca pracy w oparciu o swoje harmonogramy, projekty lub bieżące potrzeby.

Przekazanie pracownikom możliwości dostosowania swojego miejsca pracy do potrzeb może mieć ogromny wpływ na produktywność – i pracownicy to wiedzą. To samo badanie przeprowadzone przez Envoy, które objęło 1000 pracowników pełnoetatowych i pracujących na część etatu w USA, wykazało, że aż 94% pracowników chciałoby nadal pozostać w biurze co najmniej raz w tygodniu. Przestrzenie robocze do pracy biurowej i zdalnej mają swoje odrębne korzyści, a dzięki hybrydowemu modelowi pracy zespół może wybrać, co najlepiej pasuje do bieżących potrzeb i zadań.

Hybrydowe miejsce pracy jest również związane z wyzwaniami. Trzy główne obawy związane z hybrydowym modelem pracy: inne osoby przychodzące do pracy chore, brak możliwości częstego widywania się ze znajomymi i członkami zespołu, przegapienie urodzin, wydarzeń i innych aktywności, które budują i utrzymują kulturę. Tak jak platforma Zoom pomogła w zapewnieniu w pełni zdalnych i w pełni fizycznych przestrzeni roboczych do pracy, jest też niezbędnym elementem produktywnych obszarów roboczych w obliczu hybrydowej, rozproszonej siły roboczej.

Główne obawy związane z hybrydowym miejscem pracy

Obawy o chorych pracowników w hybrydowych miejscach pracyBrak wiedzy o tym, czy ktoś chory nie przyjdzie do miejsca pracy

Obawy dotyczące rzadszego widywania się ze znajomymi i członkami zespołuRzadsze widywanie się ze znajomymi i członkami zespołu

Obawy dotyczące przegapiania urodzin, aktywności i innych wydarzeńPrzegapienie urodzin, aktywności i innych wydarzeń

Hybrydowe miejsce pracy – lista kontrolna

Hybrydowy model pracy łączy korzyści i wyzwania fizycznej przestrzeni biurowej i zdalnego miejsca pracy. Oznacza to, że platforma komunikacyjna jest jeszcze ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Zoom ma narzędzia i funkcje zapewniające elastyczność, której pragną pracownicy hybrydowi, a jednocześnie gwarantujące bezpieczeństwo i dostępność, dzięki którym pracownicy mogą pozostać połączeni, niezależnie od miejsca pracy. Użyj poniższej listy kontrolnej, aby określić gotowość do wdrożenia hybrydowej siły roboczej.

Hybrydowe miejsce pracy – lista kontrolna – diagram

Współpraca

1

Bezproblemowe tablice Zoom Łatwa współpraca

2

Zoom Apps (dostępne wkrótce) Aplikacje dostępne bezpośrednio na spotkaniach

3

Wiadomości Połączenia w czasie rzeczywistym

4

Tłumienie hałasu Mniej zakłóceń

Komunikacja

5

Inteligentna galeria Więcej spotkań osobistych

6

Zoom for Home Poprawione środowisko domowe Zoom

7

Zoom na wyświetlaczach inteligentnych Więcej sposobów połączenia

8

Aplikacja mobilna Zawsze w połączeniu

Zdrowie i bezpieczeństwo

9

Wirtualny recepcjonista Na potrzeby wizyt bezkontaktowych

10

Platforma E911 Reagowanie w sytuacjach kryzysowych

11

Dane środowiskowe Monitorowanie warunków

Zarządzanie zasobami

12

Liczenie osób w pomieszczeniu Monitorowanie polityki

13

Rezerwacja obszaru roboczego Współdzielenie zasobów

14

Oznakowanie cyfrowe Przekazywanie ważnych aktualizacji

15

Planowanie pokojów Proste rezerwacje pokojów w biurze

W pełni zdalne miejsce pracy

Utrzymywanie połączenia i poczucia wspólnoty zespołu, nawet gdy pracownicy znajdują się daleko od siebie.

W pełni zdalne miejsce pracy

W pełni zdalne miejsce pracy

Praca zdalna nie jest nowym pojęciem, ale w ciągu ostatniego roku w tym zakresie dokonano ogromnych postępów – od strategii konceptualnej do codziennej rzeczywistości większości pracowników w branży informacyjnej. Ostatni rok był niezwykłym eksperymentem w zakresie elastyczności pracy zdalnej – eksperymentem, który przyniósł prawdziwe i zaskakujące korzyści firmom, które przyjęły taki model.

Pracownicy szukają elastyczności w pracy

Produktywność od zawsze była głównym zmartwieniem dla wielu firm, które rozważały elastyczne metody pracy. W ciągu ostatniego roku wiele przedsiębiorstw odkryło, że elastyczne metody pracy w rzeczywistości poprawiły produktywność ich zespołów. Jedno badanie Gartner wykazało, że gdy pracownicy otrzymali możliwość wyboru miejsca i czasu pracy, odsetek pracowników o najlepszej wydajności wzrósł z 19% do 55%. Oznacza to, że większość pracowników w firmach, które oferują pracę zdalną, osiąga najlepszą wydajność!

Potrzeba elastyczności w zakresie miejsca i czasu pracy jest odzwierciedlona w trendach zatrudniania. Według Karin Kimbrough, dyrektora ds. ekonomii w LinkedIn: „Widzimy znaczny wzrost w zapotrzebowaniu na pracę zdalną na naszej platformie; jest to trend, który będzie miał znaczący długoterminowy wpływ na rynek pracy. Globalnie od marca mogliśmy już zauważyć cztery razy więcej stanowisk oferujących możliwość pracy zdalnej”.

Z tych i innych powodów trend pracy zdalnej nie zakończy się wkrótce. Według badania Gartner 74% ankietowanych firm planuje wdrożyć pewien rodzaj pracy zdalnej dla swoich pracowników na stałe. Jednak odpowiedni model pracy zdalnej wymaga właściwych narzędzi do komunikacji i współpracy – Zoom oferuje kompletną platformę komunikacyjną dla zespołu zdalnego, który może pracować z domu, z kawiarni, a nawet z miejsca na plaży.

Praca zdalna – lista kontrolna

Zapewnienie połączenia pracowników, przekazanie im nowych metod współpracy oraz ułatwienie interakcji budujących i utrzymujących kulturę firmy to kluczowe czynniki dla udanego, produktywnego miejsca pracy opartego na rozproszonych pracownikach. Twoja platforma komunikacyjna to centrum umożliwiające osiągnięcie wszystkich tych korzyści. Użyj poniższej listy kontrolnej, aby zmierzyć gotowość do wdrożenia zdalnego środowiska pracy dla swoich pracowników.

Praca zdalna – lista kontrolna – diagram

Współpraca

1

Bezproblemowe tablice Zoom Łatwa współpraca

2

Zoom Apps Aplikacje dostępne bezpośrednio na spotkaniach

3

Wiadomości Połączenia w czasie rzeczywistym

4

Tłumienie hałasu Mniej zakłóceń

Komunikacja

5

Telefony programowe/sprzętowe Prosta obsługa i konfiguracja zdalna

6

Zoom for Home Poprawione środowisko domowe Zoom

7

Zoom na wyświetlaczach inteligentnych Więcej sposobów połączenia

8

Aplikacja mobilna Zawsze w połączeniu

Kultura

9

Zoom Events Wydarzenia firmowe

10

Duże spotkania Do 1000 uczestników

Zoom Events wspiera kulturę firmową

Zoom Events wspiera kulturę firmową

Kiedy pracownicy działają zdalnie, utrzymanie kultury firmy może stanowić wyzwanie. Zoom Events zapewnia platformę dla wydarzeń, która idealnie sprawdza się w przypadku zajęć dla pracowników wiążących kulturę – od jogi po lekcje gotowania, od wydarzeń ERG po spotkania ze wszystkimi pracownikami. Kultura powstaje i jest utrzymywana poprzez dzielenie się doświadczeniami. Platforma Zoom Events ułatwia udział w różnorodnych wydarzeniach lub poprowadzenie własnego wydarzenia.

Bezproblemowe tablice

bezproblemowe tablice

Współpracuj z innymi tak, jak robisz to twarzą w twarz – nawet gdy pracujesz z domu. Narzędzia do obsługi tablic Zoom to idealne rozwiązanie do wspólnych burzy mózgów, opracowywania pomysłów oraz do powtórek. Wnieś wkład w informacje na tablicy z poziomu swojej aplikacji komputerowej, aplikacji mobilnej lub Zoom Rooms dla urządzeń dotykowych – spotkanie nie jest potrzebne! Zoom Whiteboards można z łatwością zapisywać i udostępniać w Zoom Team Chat lub jako informacje referencyjne, a także korzystać z nich do tworzenia podczas kolejnych sesji. Każdy uczestnik może współpracować na Zoom Whiteboard z dowolnego urządzenia.

Zoom for Home

Urządzenia Zoom for Home przenoszą wyjątkowe środowiska spotkań bezpośrednio do biura domowego lub salonu. Łatwa konfiguracja i zarządzanie oznaczają, że możesz spędzić więcej czasu na rozmowach twarzą w twarz z zespołem, nawet jeśli wszyscy są w swoich domach. Urządzenia, takie jak przedstawiony tutaj model Facebook Portal TV, mogą nawet zamienić istniejący telewizor w Zoom Room, zapewniając możliwość dołączania do spotkań jednym dotknięciem.

Zoom na wyświetlaczach inteligentnych

Zoom na wyświetlaczach inteligentnych
Zoom działa teraz na większej liczbie urządzeń, w tym Google Nest Hub Max, Amazon Echo Show i Facebook Portal. Twoje zespoły mogą wykorzystywać urządzenia inteligentne, które mają już w swoich domach, aby korzystać z jeszcze bogatszych możliwości spotkania i utrzymania połączenia.

Zoom Team Chat

zoom chat/messaging

Zapewnij łatwiejszą współpracę między zespołami i zewnętrznymi uczestnikami, korzystając z firmowego czatu i natychmiastowych spotkań wideo. Zoom Team Chat umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym w całej organizacji. Z czatem 1:1 i czatami grupowymi możesz przekazywać zespołom aktualne informacje i utrzymywać ich łączność, minuta po minucie. Zoom Team Chat zapewnia narzędzia, które pomagają każdej firmie wykorzystać siłę komunikacji w celu usprawnienia współpracy w zespole.

Tłumienie hałasu tła

tłumienie hałasu tła w Zoom

Miejsca i dźwięki w przypadku pracy zdalnej są dużo mniej przewidywalne niż w przypadku standardowego biura. Na szczęście tłumienie hałasu tła wyeliminuje niepożądane hałasy, takie jak szczekanie psa lub rozmowę telefoniczną partnera, tworząc środowisko spotkania wolne od zakłóceń – idealne w przypadku ważnych spotkań i prezentacji lub edukacji online.

Aplikacje Zoom Apps i App Marketplace

aplikacje Zoom Apps i sklep App Marketplace

Przenieś narzędzia, z których korzystasz każdego dnia, do aplikacji Zoom, korzystając z Zoom Apps i Zoom App Marketplace. Zoom może idealnie wpasować się w przepływy pracy i narzędzia już wykorzystywane przez zespół do realizacji zadań. Dzięki temu eliminuje się czasochłonne przełączanie między różnymi kontekstami i poprawia wydajność oraz efektywność zespołu.

Zoom Mobile App

zoom mobile app

Oceniona jako najlepsza aplikacja roku w Apple App Store, aplikacja Zoom Mobile App umożliwia utrzymanie połączenia wszędzie tam, gdzie jesteś. Używasz Zoom Team Chat do kontaktu z zespołem? Może bierzesz udział w spotkaniu wideo w trasie? Aplikacja Zoom Mobile App gwarantuje, że niczego nie przegapisz.

Zoom Webinars do dużych spotkań i walnych zgromadzeń

Zoom Webinars do dużych spotkań i walnych zgromadzeń
Platforma Zoom skaluje się bezproblemowo, aby spełnić wszystkie Twoje potrzeby w zakresie spotkań. Niezależnie od tego, czy jest to spotkanie 1:1, czy też walne zgromadzenie całej firmy, platforma Zoom działa idealnie za każdym razem. Zoom Webinars mogą pomieścić jeszcze więcej uczestników, dzięki czemu platforma Zoom jest idealnym wyborem nawet w przypadku największych wydarzeń.

Jak już wspomnieliśmy we wprowadzeniu, wybór następnego etapu pracy zależy od wielu czynników unikatowych dla Twojej firmy, strategii i pracowników. Ten wybór należy dokładnie przemyśleć, aby znaleźć rozwiązanie, które będzie najlepiej dopasowane do Twojej sytuacji i firmy. Dzięki pierwszej platformie ujednoliconej komunikacji wideo Zoom możesz zapewnić pracownikom bezpieczeństwo, utrzymać ich łączność i zachować ich produktywność, niezależnie od następnego etapu pracy. Z radością porozmawiamy z Tobą o miejscu do pracy, wyzwaniach i możliwościach, a także o tym, jak Zoom może nawiązać z Tobą współpracę partnerską, aby umożliwić powrót do biura z większą siłą.