Zoom Phone Communications, Inc. - Powiadomienia klienta 911

Obowiązuje od marca 2019 r.

To powiadomienie zawiera ważne informacje o możliwości łączenia się z usługami połączeń alarmowych 911 za pomocą usługi Zoom Phone. Przeczytaj to uważnie.

Usługa 911 Zoom phone: UsługaZoom Phone 911 działa inaczej, niż tradycyjna usługa 911. FCC wymaga od nas poinformowania naszych klientów o okolicznościach, w których 911 może nie być dostępne lub ograniczone w porównaniu z tradycyjną usługą 911. Okoliczności te obejmują:

(1) Błąd połączenia z Internetem.Jeśli połączenie internetowe, przez które świadczona jest usługa Zoom Phone zostanie przerwane, Ty i/lub Twoja firma nie będziecie mieć dostępu do usługi Zoom Phone podczas przerwy w połączeniu, a zatem nie będziecie mieć w tym czasie dostępu do usługi 911.

(2) Konfiguracja sieci.Jeśli konfiguracja sieci Twojej firmy nie pozwala na połączenie Usługi Telefonu Zoom (Zoom Phone Service), Twoja firma nie będzie miała dostępu do Usługi Telefonu Zoom, a zatem nie będzie miała dostępu do usługi 911.

(3) Przeniesienie usługi i inne niż lokalne numery telefonów.Tradycyjna usługa 911 automatycznie wysyła połączenia pod numer 911 do odpowiedniego lokalnego ratownika lub punktu przyjmowania zgłoszeń o wypadkach („PSAP”) na podstawie numeru telefonu użytkownika. Tradycyjna usługa Enhanced 911 (znana również jako E911) automatycznie wysyła połączenia 911 do odpowiedniego PSAP wraz z adresem i numerem telefonu użytkownika. Ponieważ usługa Zoom Phone umożliwia klientom (i użytkownikom klientów) korzystanie z usługi Zoom Phone wszędzie tam, gdzie mają szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz uzyskiwanie numerów, które mogą nie odpowiadać ich bieżącej lokalizacji, usługa Zoom Phone 911 działa pod pewnymi względami inaczej, niż tradycyjna usługa 911:

Ponieważ numer telefonu użytkownika może nie odpowiadać jego fizycznej lokalizacji, wszyscy użytkownicy muszą podać Zoom Phone Communications, Inc. („Zoom Phone”) swoją zarejestrowaną lokalizację podczas konfiguracji usługi przez firmę. Zarejestrowana lokalizacja to adres ulicy, pod którym użytkownicy będą korzystać z usługi Zoom Phone.

Zoom Phone, o ile to możliwe, automatycznie przekaże zarejestrowaną lokalizację użytkownika do PSAP. W związku z tym, jeśli użytkownik przeniesie sprzęt (na przykład laptop, tablet, urządzenie mobilne, telefon stacjonarny lub komputer stacjonarny) używany do uzyskania dostępu do usługi Zoom Phone, użytkownik musi zaktualizować Zarejestrowaną lokalizację. Jeśli użytkownik nie zaktualizuje zarejestrowanej lokalizacji, wszelkie połączenia z 911 wykonane za pomocą Zoom Phone będą kierowane na podstawie podanej wcześniej zarejestrowanej lokalizacji użytkownika i w związku z tym mogą nie zostać przekierowane do odpowiedniego PSAP dla bieżącej lokalizacji.

Po powiadomieniu o zmianie zarejestrowanej lokalizacji, może wystąpić opóźnienie w udostępnieniu nowej zarejestrowanej lokalizacji w celu prawidłowego przekierowywania połączeń pod numer 911 i powiadamiania PSAP o zarejestrowanej lokalizacji użytkownika.

W sytuacji, gdy bezpośrednie przekierowanie do PSAP nie jest możliwe, Zoom Phone przekieruje połączenia pod numer 911 do całodobowego centrum alarmowego, gdzie przeszkoleni operatorzy poproszą o imię i nazwisko, lokalizację i numer telefonu osoby dzwoniącej pod 911 i skontaktują się z odpowiednim PSAP, w celu wysłania pomocy. Call center nie otrzyma automatycznie adresu i numeru telefonu użytkownika.

(4) Awaria prądu.O ile nie ma dodatkowego zasilania połączenia internetowego i jakiegokolwiek urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do Zoom Phone, usługa telefoniczna i usługa 911 nie będą dostępne w przypadku awarii zasilania.

(5) Tylko połączenia wychodzące.Twoja firma może włączyć określone rozszerzenia dla połączeń wychodzących. Przy opcji tylko połączeń wychodzących nie zostanie przypisany numer telefonu do odbierania połączeń przychodzących i nie można ich używać do dzwonienia pod numer 911.

Administratorzy konta klienta muszą potwierdzić, że przeczytali i zrozumieli niniejsze powiadomienie przed zarejestrowaniem użytkowników w usłudze Zoom Phone. Klienci są odpowiedzialni za zapewnienie, że Zarejestrowana Lokalizacja jest aktualizowana dla ich użytkowników oraz za przestrzeganie wszystkich wymagań zawartych w powiadomieniu 911.

Polityka Zoom może wymagać modyfikacji, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami regulacyjnymi. Wszelkie zmiany w polityce Zoom zostaną opublikowane tutaj. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach naszej polityki, poniżej możesz podać adres e-mail.