Przybliżony czas: 5-30 minut (w zależności od liczby prezentacji)

Prezentacja cyfrowa

Daj uczniom zdalnym i stacjonarnym możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w ramach nauki hybrydowej w sposób wielokierunkowy i spersonalizowany. Dodanie transkrypcji na żywo sprawia, że uczniowie obserwujący mogą się skupić, zrozumieć prezentację, a także zaangażować się, nie przerywając, gdy przegapią jakąś jej część lub nie usłyszą wyraźnie prezentującego. Transkrypcja może być również nagrana do celów odniesienia w późniejszym czasie i dalszego wspierania opanowania treści i możliwości uczenia się od innych.

Kluczowe czynniki efektywnego uczenia się:

Ukierunkowane i adekwatne

Zróżnicowane ścieżki i materiały

Relacje społeczne

Relacje społeczne

Aktywne zaangażowanie

Wybór i możliwość działania

Cel

Uczniowie w środowiskach zdalnych i hybrydowych, podobnie jak w przypadku kontaktu twarzą w twarz, mogą odnosić korzyści z pracy w małych grupach z wielu powodów:

oferowanie wyboru i możliwości zaangażowania rówieśników, wsparcia nauczyciela lub niezależnej pracy umożliwia uczniom stworzenie warunków, które są dla nich odpowiednie i spełniają ich potrzeby edukacyjne.

 • Wsparcie merytoryczne: temat lekcji może wymagać od uczniów skupienia się na różnych treściach. Przykładowo uczniowie na lekcji biologii mogą być podzieleni na różne pokoje, które skupiają się na różnych układach narządów. Uczniowie mogą wybrać temat, którym są zainteresowani, albo nauczyciel może przydzielić ich do danego tematu lub zakresu treści
  w zależności od potrzeb.
 • Spersonalizowane warunki pracy: nauczyciel może skonfigurować różne pokoje z różnymi warunkami pracy, na przykład:
  • pokój rozmów, w którym uczniowie mogą współpracować i zadawać sobie nawzajem
   pytania;
  • strefa ciszy, w której uczniowie pracują spokojnie i samodzielnie;
  • pokój pomocy nauczyciela, gdzie uczniowie mogą pracować w małej grupie lub jeden na jeden z nauczycielem.

Funkcja:

Zarządzanie oddzielnymi pokojami

Nauczyciele mogą tworzyć oddzielne pokoje jako prowadzący lub współprowadzący pokoju Zoom, klikając przycisk Oddzielne pokoje. Następnie mogą ustawić liczbę potrzebnych im pokojów. Podczas przydziału nauczyciele mogą dać uczniom możliwość wyboru, do którego z nich chcą przejść lub przypisać im pokój wybrany przez siebie. Jeśli uczniowie mają możliwość wyboru pokoju, mogą kliknąć przycisk Oddzielne pokoje i wybrać jeden z nich. Będą mieli również możliwość jego zmiany. Nauczyciele mogą również wstępnie przydzielić swoich uczniów do oddzielnych pokoi.

 • Mogą też przełączać się między pokojami, aby upewnić się, że uczniowie wykonują zadania i móc odpowiedzieć na wszelkie pytania.
 • Sesję można zakończyć, klikając „Zamknij wszystkie pokoje” w oknie Oddzielne pokoje.
 • Nauczyciele mogą również wysłać wiadomość do wszystkich uczniów, klikając „Prześlij wiadomość do wszystkich” w oknie Oddzielne pokoje Pomocne może być podawanie uczniom informacji o czasie, jaki spędzą w pokojach.

 

Wdrożenie

Przed pierwszym wdrożeniem Wirtualnych ścieżek poprzez oddzielne pokoje ważne jest, aby:

 1. wybrać lekcję, na której uczniowie muszą pracować w grupach, aby uzyskać dodatkowe wsparcie, współpracować lub mieć wydłużony czas pracy indywidualnej;
 2. wyjaśnić, dlaczego tworzy się Oddzielne pokoje, ponieważ Wirtualne ścieżki mogą być wykorzystywane zarówno przez uczniów, by mieli wybór co do treści i warunków pracy, jak i
  nauczycieli, by mogli tworzyć jednorodne i różnorodne grupy i umożliwić uczniom lepsze opanowanie treści poprzez uczenie się od siebie nawzajem lub dodatkowe wsparcie ze strony nauczyciela;
 3. zdecydować, jak uczniowie będą pogrupowani. Nauczyciele mogą chcieć przypisać uczniów do pokojów lub dać uczniom możliwość wyboru. Jeśli nauczyciele zamierzają przydzielać uczniów, powinni rozważyć wstępne przydzielenie uczniów do Oddzielnych pokoi.
 4. Określ normy i oczekiwania dotyczące pracy w grupie. Pomocna może być lista oczekiwań, które uczniowie muszą spełnić i do których mogą się odwoływać, jako że starsze dzieci mogą przebywać w pokoju bez nadzoru dorosłych. Należy powiedzieć uczniom o tym, co mogą zrobić, jeśli takie oczekiwania nie są spełniane (np. wysłać e-mail do nauczyciela z prośbą o wejście do pokoju).
 5. Jeśli nauczyciele mają dodatkowe wsparcie ze strony osób dorosłych (np. nauczyciela wspomagającego, asystenta, nauczyciela edukacji specjalnej), powinni podzielić się tym, kto i kiedy będzie obecny w jakim pokoju.
 6. Korzystanie z Oddzielnych pokoi warto przećwiczyć w mało wymagających sytuacjach (np. przeprowadzić ćwiczenie „Cztery kąty”, w którym zamiast fizycznie przemieszczać się do innego kąta, uczniowie udają się do oddzielnego pokoju, który sobie wybrali).

Kiedy uczniowie poczują się swobodnie, korzystając z tej funkcji, można skonfigurować oddzielne pokoje nastawione na
rozmowy, współpracę lub dodatkowe wsparcie nauczyciela. W ramach wirtualnych ścieżek nauczyciele mogą również wykorzystać ten czas, aby zaprosić uczniów na indywidualne rozmowy o ich celach, udzielić im wsparcia lub po prostu sprawdzić, co u nich słychać. Wirtualne ścieżki dają uczniom samodzielność i wybór nie tylko tego, czego się uczą, ale także środowiska, w jakim to robią. Daje im to poczucie większej decyzyjności oraz zaangażowanie w przedstawione treści. Nauczyciele powinni również monitorować poszczególne pokoje, zwłaszcza na początku, i zaglądać do nich w trakcie zajęć, by upewnić się, że uczniowie wykonują swoje zadania.

Opracowano we współpracy z: