Customer Stories

Government

Europejski Urząd Patentowy

Jak Zoom pomaga w zwiększaniu transparentności i dostępu do wymiaru sprawiedliwości w Europejskim Urzędzie Patentowym

Jak platforma Zoom pomogła Europejskiemu Urzędowi Patentowemu w globalizacji dostępu do wymiaru sprawiedliwości i poprawie obsługi klientów przez prawników.

Platforma Zoom była naszą preferowaną platformą dla tłumaczy i do obsługi wielu kanałów audio, zwłaszcza że różne strony podczas spotkań mogą mówić w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

Jeremy Philpott

Menedżer ds. komunikacji w Europejskim Urzędzie Patentowym

Platforma Zoom była naszą preferowaną platformą dla tłumaczy i do obsługi wielu kanałów audio, zwłaszcza że różne strony podczas spotkań mogą mówić w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

Jeremy Philpott

Menedżer ds. komunikacji w Europejskim Urzędzie Patentowym

W imieniu 38 państw członkowskich Europejski Urząd Patentowy (EPO), z siedzibą w Monachium, wspiera innowacyjność, konkurencyjność i wzrost ekonomiczny w całej Europie. Organizacja musi mierzyć się z ogromnym zapotrzebowaniem – odbiera ponad 180 000 wniosków o patenty rocznie. 45% tych wniosków pochodzi od europejskich firm, instytucji badawczych i wynalazców, a 55% od aplikantów z USA, Japonii, Chin, Korei i innych krajów, które chcą chronić swoje technologie na rynkach europejskich. 

W zeszłym roku przyznano niemal 134 000 patentów. Zwykle około 3–4% nowo przyznawanych patentów w Europie jest podważanych (głównie przez konkurentów). Następnie są one omawiane podczas „postępowań ustnych w sprawie sprzeciwu”, które przed pandemią zawsze odbywały się w urzędzie EPO i trzeba było się na nie stawić osobiście. Jako że środki wprowadzone w ramach walki z pandemią COVID-19 uniemożliwiły prowadzenie postępowań na miejscu, zaległości w postępowaniach w sprawach sprzeciwu wzrastały o kolejne setki spraw każdego miesiąca. Postępowania ustne należało przenieść do rozwiązań komunikacji wideo. 

Badanie innowacji

Patenty są przyznawane tylko dla wynalazków, które są nowatorskie i twórcze – a więc nie są oczywistym połączeniem znanych funkcji. Osoby zajmujące się badaniem patentów porównują najnowsze zgłoszenia z milionami dokumentów w swoich bazach danych, aby zobaczyć, czy domniemany wynalazek naprawdę jest nowy. Nawet jeśli badacze uznają, że patent zasługuje na przyznanie, nadal może spotkać się ze sprzeciwem konkurentów lub osób publicznych, jeśli istnieją dowody lub argumenty podające w wątpliwość np. nowatorstwo wynalazku. Prawnicy patentowi reprezentujący stronę składającą wniosek o patent i oponentów omawiają spór w języku angielskim, francuskim lub niemieckim przed panelem ekspertów z EPO. Czasami taki proces trwa kilka dni.

Wdrożenie cyfrowej sali sądowej

Zatory w sprawach patentowych tworzyły niepewność na rynkach technologicznych – jak długo ludzie mieliby czekać, żeby dowiedzieć się, czy patent zostanie zatwierdzony? Przejrzystość w zakresie patentów – co jest dozwolone, a co wykluczone – musi być oparta na odpowiedniej szybkości, aby system patentowy działał sprawnie. Jednak rozstrzygnięcie zaległych sporów wymagało niezawodnej, zaufanej platformy do komunikacji wideo. 

Urząd EPO odkrył, że funkcje dostępności Zoom zapewniają lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości, wspierając zróżnicowanych aplikantów i prawników EPO. „Platforma Zoom była naszą preferowaną platformą dla tłumaczy i do obsługi wielu kanałów audio, zwłaszcza że różne strony podczas spotkań mogą mówić w języku angielskim, francuskim lub niemieckim”, mówi Jeremy Philpott, menedżer ds. komunikacji w Europejskim Urzędzie Patentowym. „Teraz przyjęliśmy platformę Zoom dla wszystkich postępowań w zakresie sporów, niezależnie od tego, czy wymagają tłumaczenia. Korzystamy z niej również do zbierania dowodów od świadków”.

„Przyjęcie rozwiązań wideo [communications] w ustnych postępowaniach dotyczących sporów w znacznym stopniu zwiększyło przejrzystość naszego procesu podejmowania decyzji prawnych. Postępowania dotyczące sporów zawsze były publiczne – jednak przed pandemią każdego roku odbywało się ponad 3000 rozpraw, a osób je obserwujących było w sumie zaledwie kilkaset. Teraz rozprawy są dostępne na platformie Zoom. Mamy tysiące obserwatorów łączących się z całego świata – studenci prawa, organizacje NGO, zagraniczni właściciele patentów”, dodaje Philpott. 

Adwokaci wspierają zwiększenie dostępności wymiaru sprawiedliwości

Europejskie sprawy patentowe skupiały się głównie w Monachium, ale rynek rozszerzył się o usługi prawne dla spraw spornych dotyczących patentów, angażując prawników z całej Europy. Redukcja barier fizycznych pomogła w globalizacji dostępu do wymiaru sprawiedliwości i poprawie obsługi klientów przez prawników. Urząd EPO będzie prowadzić wszelkie rodzaje postępowań ustnych wyłącznie na platformie Zoom od jesieni 2021 r.

Poznaj opinie prawników i innych członków wirtualnej sali sądowej:

  • Giuseppe Colucci, główny radca prawny, własność intelektualna, EAI: „Technologia odzwierciedla prawdziwe życie. Podczas postępowań na żywo, w których uczestniczy się osobiście, nie zawsze można na raz zobaczyć wszystkich uczestników spotkania. Na platformie Zoom można to zrobić. Ponadto w formacie wirtualnym więcej osób może wziąć udział w postępowaniu”.
  • Robert Schnekenbühl, profesjonalny reprezentant w urzędzie EPO: „Zyskujesz pełną kontrolę nad dostępem do notatek i ważnych zasobów, jeśli są one potrzebne. To dużo lepsze, dostępne rozwiązanie do przeprowadzania postępowań ustnych. Podczas postępowania można teraz udostępniać materiały wideo i obrazy – w dużo łatwiejszy sposób i w lepszej jakości – zamiast pokazywać kartkę papieru z wyróżnionymi fragmentami”.
  • Peter Sand, tłumacz, freelancer: „Platforma Zoom przyczyniła się do wzrostu zapotrzebowania na pracę moją i moich kolegów. Chociaż istnieją inne platformy do zdalnego tłumaczenia na żywo, moje doświadczenia pokazują, że większość tłumaczy preferuje pracę na platformie Zoom. Wielu z nas bardzo się ucieszyło na wieść, że urząd EPO zdecydował się obsługiwać swoje liczne postępowania ustne właśnie na tej platformie”.
  • Birgit Schulte, tłumacz konferencyjny, AIIC: „Nowe funkcje [Zoom] umożliwiają również oferowanie tłumaczeń symultanicznych online w przypadku konferencji zdalnych. Platforma Zoom jest zdecydowanie jedną z najlepszych dostępnych na rynku. Jest też ciągle aktualizowana o nowe funkcje”.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak platforma Zoom zwiększa dostępność do wymiaru sprawiedliwości i wzmacnia operacje rządowe, sprawdź nasz blog

Poznaj możliwości, jakie daje Zoom

Nasi klienci nas inspirują! Dowiedz się, jak organizacje wykorzystują platformę Zoom do kontaktowania się, komunikowania i aby wspólnie osiągnąć więcej.

Firma Hassan Allam Holding unowocześniła komunikację swoich pracowników, zarówno lokalną, jak i międzynarodową, dzięki telefonii w chmurze firmy...

Przeczytaj studium przypadku

Dla pionierskiej aplikacji, która umożliwia dostawy i usługi kurierskie w ponad 1500 miastach, łączność jest wszystkim.

Przeczytaj studium przypadku

Firma BPAY Group zapewniła bezproblemową komunikację i współpracę dla hybrydowej siły roboczej, korzystając z platformy ujednoliconej komunikacji Zoom.

Przeczytaj studium przypadku

Z platformą Zoom organizacja WWF może korzystać z globalnej współpracy w swoich 100 biurach, zwiększając zasięg ważnego przekazu.

Przeczytaj studium przypadku

Firma Bridgewater Associates dzieli się tym, jak jej zespoły mogły zapewnić efektywną współpracę podczas pandemii, tworząc zewnętrzne Zoom...

Przeczytaj studium przypadku

Dzięki rozwiązaniu Zoom Phone firma World Fuel Services mogła pozbyć się 78 starszych systemów PBX i poprawić ogólny...

Przeczytaj studium przypadku

Niezawodność i łatwość użytkowania platformy Zoom daje sieci Channel 4 elastyczność, której potrzebuje, aby tworzyć płynne, profesjonalne programy...

Przeczytaj studium przypadku

Odkryj, jak organizatorzy kongresu EUNIS2020 wdrożyli rozwiązanie Zoom Webinars w celu stworzenia intuicyjnego, przyjaznego dla użytkowników wydarzenia.

Przeczytaj studium przypadku