Materiały przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci

W firmie Zoom staramy się zapewnić naszym użytkownikom doświadczenie, które jest zarówno otwarte i różnorodne, jak i wolne od szkodliwej lub złośliwej aktywności. Zgodnie z tym prowadzimy politykę zerowej tolerancji wobec materiałów przedstawiających wyzysk i wykorzystywanie seksualne dzieci.

Materiały przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci („CSAM”) definiujemy jako wszelkie treści przedstawiające lub promujące wykorzystywanie seksualne lub aktywność seksualną z dziećmi. Bardziej szczegółowe informacje i przykłady zakazanych przez nas treści można znaleźć w naszych Wytycznych dotyczących dopuszczalnego użytkowania.

Skorzystaj z formularza zaufania, aby poinformować nas o wszelkich potencjalnie niedozwolonych materiałach (CSAM) na platformie. Zalecamy również zgłoszenie sprawy organom ścigania. Możesz przekazać organom Przewodnik po wnioskach rządowych, aby uzyskać więcej informacji na temat żądania danych od Zoom. Zalecamy również złożenie raportu w Krajowym Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych („NCMEC”). NCMEC to organizacja non-profit, która współpracuje bezpośrednio z władzami lokalnymi, federalnymi i międzynarodowymi w celu wszczęcia własnych dochodzeń i postawienia przestępców przed wymiarem sprawiedliwości. Podczas zgłaszania nie udostępniaj, nie pobieraj, ani nie przesyłaj żadnych poufnych treści, ponieważ może to zostać uznane za przestępstwo.

Na stałe zawieszamy konta, które według nas przesyłały, wyświetlały, przechowywały, udostępniały lub promowały CSAM na naszej platformie. Dodatkowo zawiadomimy NCMEC. Powiadomimy również organy ścigania i inne podmioty zgodnie z wymogami prawa.

Zoom ciężko pracuje, aby zapewnić użytkownikom ochronę i wsparcie. Nie ma tu miejsca na materiały pokazujące wykorzystanie i będziemy nadal wdrażać nowe strategie, aby z nim walczyć.