2

  Edukacja przez Zoom

  Oto jak nauczyciele, administratorzy i uczniowie mogą z powodzeniem tworzyć wirtualne klasy, uczestniczyć w zajęciach online i używać Zoom do edukacji na odległość:

  ZASOBY DLA RODZICÓW

  Niektóre programy, które mogą pomóc dzieciom przebywającym w domu uczyć się w zorganizowanym środowisku:

  5

  Telemedycyna

  Oto jak lekarze, specjaliści i inni pracownicy służby zdrowia wykorzystują Zoom do diagnozowania i leczenia pacjentów na odległość: