Nasz wielopoziomowy system kontroli

Przegląd

Aby zachować zgodność z prawem i nadal uszczęśliwiać naszych użytkownikó, wdrożyliśmy wielopoziomowy system kontroli kierujący naszymi decyzjami dotyczącymi naruszeń Standardów Społeczności i Warunków świadczenia usług. Po otrzymaniu zgłoszenia dedykowany zespół ds. zaufania i bezpieczeństwa Zoom sprawdza zgłoszenie, aby określić, czy doszło do naruszenia Warunków świadczenia usług lub Standardów Społeczności.

Opracowaliśmy udokumentowany proces eskalacji i przeglądu trudnych zgłoszeń. Nasz czteropoziomowy system kontroli zapewnia, że każde zgłoszenie jest traktowane z należytą uwagą i troską, co pomaga nam dostarczać naszym użytkownikom doświadczenia otwarte i różnorodne i jednocześnie wolne od szkodliwych lub złośliwych działań.

 

Poziom I

Nasi kontrolerzy Poziomu I są przeszkoleni w zakresie Standardów Społeczności, przeszli badanie odporności i mają dostęp do zasobów zdrowia psychicznego. Poziom I przegląda zgłoszenia oflagowane lub przesłane przez osoby lub sztuczną inteligencję pod kątem różnych kategorii naruszeń, w tym między innymi materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci (CSAM), spamu, brutalnych grup ekstremistycznych i nienawistnych zachowań. Decyzje, których kontrolerzy Poziomu I nie są w stanie szybko podjąć samodzielnie lub w porozumieniu ze współpracownikiem lub przełożonym, są przekazywane do Poziomu II.

 

Poziom II

Oprócz przeglądania zgłoszeń eskalowanych z Poziomu I, nasz zespół Poziomu II w pierwszej kolejności analizuje kilka kategorii naruszeń, w tym potencjalne naruszenia praw autorskich lub znaków towarowych. Decyzje, których kontrolerzy Poziomu II nie są w stanie szybko podjąć samodzielnie lub w porozumieniu ze współpracownikiem lub przełożonym, będą przekazywane do Poziomu III.

 

Poziom III

Oprócz przeglądania zgłoszeń eskalowanych z Poziomu II, Poziom III przegląda zgłoszenia kontrowersyjne, trudne do zaklasyfikowania. Decyzje na Poziomie III podejmowane są na zasadzie konsensusu. Jeśli zespół nie może osiągnąć konsensusu, sprawa jest eskalowana do Poziomu IV. Zapamiętujemy decyzje Poziomu III, abyśmy mogli wyciągać z nich wnioski w przyszłości.

 

Poziom IV (Panel odwoławczy)

Poziom IV – znany również jako Panel Odwoławczy – jest ostatnim poziomem w systemie i rozpatruje eskalacje z Poziomu III.

Paneliści Poziomu IV są starannie wybierani poprzez przemyślany proces nominacji. Zależy nam na znalezieniu panelistów, którzy będą spójnymi i skutecznymi sędziami. Oprócz posiadania udokumentowanego doświadczenia w podejmowaniu trafnych decyzji, poszukiwani paneliści powinni być otwarci, uważnie słuchać, pochodzić z różnych środowisk, o różnym poziomie doświadczenia, stażu pracy oraz z różnych działów firmy Zoom.

Kadencja panelistów trwa jeden rok. Na koniec kadencji połowa panelistów zostanie zwolniona. Jeśli mniej, niż połowa panelistów zdecyduje się opuścić panel, reszta zostanie wybrana losowo. Przynajmniej część panelistów pełni swoją funkcję ponownie, tak aby każdy panel miał pewną pamięć instytucjonalną. Żaden z panelistów nie będzie pełnił swojej funkcji dłużej niż dwa lata. Co roku na miejsce zwolnionych panelistów będą nominowani nowi.

Decyzje na Poziomie IV podejmowane są większością głosów. Aby zapewnić obiektywizm, paneliści nie mogą omawiać spraw poza panelem do czasu podjęcia decyzji. Podobnie jak decyzje Poziomu III, decyzje Poziomu IV są zapamiętywane, abyśmy mogli wyciągać z nich wnioski.

W trosce o naszych użytkowników i pracowników zespołu T&S nie komentujemy spraw, które są w toku.