Komunikacja Zoom Głos (Zoom Voice Communications, Inc.) 911 Powiadomienie klienta dla klientów kanadyjskich

Obowiązuje od marca 2019 r.

To powiadomienie zawiera ważne informacje o możliwości łączenia się z usługami połączeń alarmowych 911 za pomocą usługi Telefonu Zoom (Zoom Phone). Przeczytaj to uważnie.

Usługa 911 Zoom phone: UsługaZoom Phone 911 działa inaczej, niż tradycyjna usługa 911. CRTC wymaga od nas poinformowania naszych klientów o okolicznościach, w których 911 może być niedostępny lub może być w jakiś sposób ograniczony w porównaniu z tradycyjną usługą 911. Takie okoliczności obejmują:

(1) Bądź przygotowany na wszelkie przerwy w świadczeniu usług. Usługa telefoniczna VoIP zależy nie tylko od ciągłego abonamentu (i płatności) za usługę, ale także od łączności z Internetem i działania infrastruktury. W przypadku przerwy w dostawie prądu, sieci lub przerwy w dostępie do Internetu (w tym przeciążenia) lub jeśli usługa zostanie odłączona lub zawieszona z powodu braku płatności, może wystąpić awaria, zakłócenie lub opóźnienie w usłudze 9-1-1. Zalecamy, aby mieć pod ręką alternatywną usługę telefoniczną (taką jak telefon komórkowy), aby zwiększyć niezawodność dostępu do służb ratunkowych podczas przerw w świadczeniu usług.

(2) Nie rozłączaj.Dopóki dyspozytor awaryjny nie powie Ci tego, nie rozłączaj połączenia 9-1-1. Jeśli przypadkowo zostałeś rozłączony, oddzwoń natychmiast.

(3) Konfiguracja sieci.Jeśli konfiguracja sieci Twojej firmy nie pozwala na połączenie Usługi Telefonu Zoom (Zoom Phone Service), Twoja firma nie będzie miała dostępu do Usługi Telefonu Zoom, a zatem nie będzie miała dostępu do usługi 911.

(4) Przeniesienie usługi i nienatywne numery telefonów.Tradycyjna usługa 911 automatycznie wysyła połączenia 911 do odpowiedniego lokalnego centrum obsługi alarmowej lub krajowego centrum alarmowego, na podstawie numeru telefonu użytkownika. Tradycyjna ulepszona usługa 911 (znana również jako E911) automatycznie wysyła połączenia 911 do odpowiedniego lokalnego centrum obsługi alarmowej lub krajowego centrum telefonicznego wraz z adresem i numerem telefonu użytkownika. Ponieważ Usługa Telefonu Zoom umożliwia klientom (i użytkownikom klientów) korzystanie z Usługi Telefonicznej Zoom wszędzie tam, gdzie mają szerokopasmowy dostęp do Internetu, oraz na uzyskiwanie numerów, które mogą nie odpowiadać ich aktualnej lokalizacji, Usługa Telefon Zoom 911 działa inaczej, niż tradycyjna usługa 911 pod pewnymi względami:

Ponieważ numer telefonu użytkownika niekoniecznie odpowiada jego fizycznej lokalizacji, wszyscy użytkownicy muszą podać Komunikacji Głosowej Zoom (Zoom Voice Communications, Inc.) (Zoom Głos – "Zoom Voice") swoją Zarejestrowaną Lokalizację, gdy firma konfiguruje swoją usługę. Zarejestrowana lokalizacja to adres ulicy, pod którym użytkownicy będą korzystać z usługi Telefonu Zoom.

Głos Zoom (Zoom Voice), jeśli to możliwe, automatycznie prześle Zarejestrowaną Lokalizację użytkownika do odpowiedniego centrum obsługi alarmowej. W związku z tym, jeśli użytkownik przeniesie sprzęt (na przykład laptop, tablet, urządzenie mobilne, telefon stacjonarny lub komputer stacjonarny) używany do uzyskania dostępu do usługi Telefonu Zoom (Zoom Phone), użytkownik musi zaktualizować Zarejestrowaną lokalizację. Jeśli użytkownik nie zaktualizuje Zarejestrowanej lokalizacji, każde połączenie 911, które użytkownik wykona za pomocą usługi telefonicznej Zoom, zostanie przekierowane na podstawie wcześniej podanej zarejestrowanej lokalizacji użytkownika i dlatego nie będzie mogło zostać przekierowane do odpowiedniego centrum alarmowego dla bieżącej lokalizacji użytkownika.

Gdy użytkownik powiadomi Zoom Głos (Zoom Voice) o zmianie Zarejestrowanej Lokalizacji, może wystąpić opóźnienie w udostępnieniu nowej Zarejestrowanej Lokalizacji, w celu prawidłowego kierowania połączeń 911 i informowania centrów obsługi telefonów alarmowych o Zarejestrowanej Lokalizacji użytkownika.

Jeśli zarejestrowana lokalizacja użytkownika jest niepoprawna lub doświadczać innych problemów technicznych, centrum obsługi telefonu alarmowego może nie mieć adresu i numeru telefonu użytkownika. W związku z tym użytkownicy powinni podać swoje imię i nazwisko, lokalizację i numer telefonu w odpowiadającym centrum ratunkowym.

(5) Poinformuj innych Użytkowników. Musisz powiadomić pracowników, odwiedzających lub innych potencjalnych użytkowników Twojej usługi VoIP o charakterze i ograniczeniach połączeń alarmowych 911. Aby to ułatwić, dołącz naklejki dostarczone przez Zoom Głos (Zoom Voice) w widocznym miejscu na sprzęcie

(6) Rozszerzenia tylko dla połączeń wychodzących. Twoja firma może włączyć określone rozszerzenia dla połączeń wychodzących. Rozszerzeniom tylko dla połączeń wychodzących nie zostanie przypisany numer telefonu do odbierania połączeń przychodzących i nie można ich używać do dzwonienia pod numer 911.

(7) Ograniczenie odpowiedzialności. Zoom Głos (Zoom Voice) nie ma żadnej kontroli nad tym, czy i w jaki sposób lokalne centra reagowania kryzysowego lub krajowe centrum telefoniczne odbiera lub odpowiada na połączenia 911 wykonane za pomocą usługi Telefonu Zoom (Zoom Phone). Zoom Głos (Zoom Voice) zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za działanie lokalnych centrów reagowania kryzysowego i krajowego centrum alarmowego. Zoom Głos (Zoom Voice) polega na osobach trzecich, które kierują połączenia 911 do lokalnych centrów reagowania kryzysowego i do krajowego centrum alarmowego. Zoom zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku, gdy takie połączenia osób trzecich są nieprawidłowe lub dane używane do przekierowywania połączeń są nieprawidłowe. Ani Zoom Głos (Zoom Voice), ani jego urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci i inni usługodawcy, którzy świadczą usługi na rzecz użytkownika w związku z Usługą Telefoniczną Zoom ( Osoby których dotyczy odszkodowanie – "Zoom Indemnitees") nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, szkody lub straty, grzywny, kary, koszty i wydatki wynikające z Usługi Zoom Phone 911 lub z nią związane (łącznie "Roszczenia"), a Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich takich Roszczeń, chyba że takie Roszczenia wynikają z rażącego zaniedbania Zoom, lekkomyślnośći lub umyślnego wykroczenia. Użytkownik będzie bronić, zabezpieczać, i chronić osoby objęte Zwolnieniem z odpowiedzialności Zoom przed wszelkimi Roszczeniami wysuwanymi przez lub w imieniu użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej w związku z brakiem, awarią lub przerwą dostawy usługi Telefonu Zoom, nieprawidłowo przekierowanymi połączeniami pod numer 911 i/lub niezdolności jakiegokolwiek użytkownika Serwisu do korzystania z usługi 911 lub uzyskania dostępu do personelu służb ratunkowych.

Administratorzy kont klientów muszą potwierdzić, że przeczytali i zrozumieli niniejsze powiadomienie przed zarejestrowaniem użytkowników w Usłudze Telefonicznej Zoom. Klienci są odpowiedzialni za zapewnienie, że Zarejestrowana Lokalizacja jest aktualizowana dla ich użytkowników oraz za przestrzeganie wszystkich wymagań zawartych w powiadomieniu 911.

Polityka Zoom może wymagać modyfikacji, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami regulacyjnymi. Wszelkie zmiany w polityce Zoom zostaną opublikowane tutaj. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach naszej polityki, poniżej możesz podać adres e-mail.