Dostępność – Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące dostępności komunikacyjnej. Aby uzyskać dodatkowe wsparcie związane z ułatwieniami dostępu, poprosić o dokumenty w innym formacie lub zarejestrować wymagania dotyczące niepełnosprawności od naszego działu pomocy, wyślij e-mail na adres access@zoom.us

Co oznacza dostępność w Zoom?

W Zoom dokładamy wszelkich starań, aby ludzie o wszystkich zdolnościach mogli spotykać się i współpracować, biorąc pod uwagę szeroki zakres zdolności słuchowych, wzrokowych, mobilnych i poznawczych. Nasze zespoły stosują się do zaleceń WCAG 2.1 AA podczas projektowania i rozwijania każdej funkcji, aby zapewnić, że kwestie dostępności są nie tylko mile widziane, ale także są wymagane w procesie rozwoju.

W jaki sposób Zoom zapewnia dostępność swoich produktów?

Proces projektowania i rozwoju firmy Zoom zakłada, że nowo wprowadzone funkcje są udostępniane od samego początku. Zespół ds. dostępności współpracuje z zespołami produktowymi i inżynierskimi na każdym etapie procesu wprowadzania produktu. Uważamy, że dostępność powinna rozpocząć się w fazie projektowania, co pozwoli na zidentyfikowanie problemów z dostępnością tak wcześnie, jak to możliwe. Zespół ds. dostępności przeprowadza testy wyłącznie za pomocą czytników ekranowych z klawiaturą oraz współpracuje z programistami, aby zapewnić zgodność wszystkich wydań z jak największą liczbą technologii wspomagających.

Jeśli pojawią się problemy z dostępnością, w jaki sposób Zoom planuje rozwiązać tę sytuację?

Zoom stale zbiera informacje zwrotne od użytkowników, aby zidentyfikować obszary, w których występuje rozbieżność między produktami, a możliwościami użytkowników. Jeśli istnieją błędy dostępności, Zoom będzie współpracować z użytkownikami i klientami, w celu zidentyfikowania najważniejszych problemów związanych z dostępnością i włączenia ich do kompleksowego planu działania. Chociaż terminy będą zależeć od tego jak poważny jest problem, Zoom bardzo poważnie podchodzi do kwestii czynników blokujących (uniemożliwiających użytkownikom niepełnosprawnym dostęp do informacji) i zapewnia, że te problemy będą miały najwyższy priorytet w kompleksowym planie działania Zoom.

Czy platforma Zoom jest zgodna z wytycznymi WCAG i standardami Sekcji 508?

Aplikacje Zoom i strony internetowe są zgodne z zaleceniami sekcji 508 i WCAG 2.1 AA, z kilkoma wyjątkami. Szczegółowe informacje na temat zgodności każdego produktu z każdą wytyczną WCAG można znaleźć w odpowiednich dokumentach VPAT produktów dostępnych na stronie www.zoom.us/accessibility.

Czy platforma Zoom obsługuje napisy do spotkań na żywo i webinariów?

Zoom obsługuje napisy kodowane do swoich spotkań na żywo za pomocą kilku różnych metod. Moderatorzy spotkania mogą samodzielnie wpisywać napisy kodowane lub wyznaczyć innego uczestnika. Ewentualnie moderatorzy mogą korzystać z dostawcy CART do tworzenia napisów na miejscu lub zdalnie. W przypadku napisów zdalnych Zoom udostępnia interfejs REST API dla napisów kodowanych, który umożliwia dostawcom napisów strumieniowe przesyłanie ich napisów bezpośrednio do interfejsu Zoom. Dodatki dla Cloud Room i Virtual Room zapewniają obsługę wyświetlania napisów kodowanych na urządzeniach H.323.

Z jakich zewnętrznych dostawców napisów korzysta platforma Zoom?

Dostawcy CART korzystają z wielu platform w zależności od potrzeb klientów. Wsparcie dla zintegrowanych napisów w Zoom można otrzymać, jeśli dostawca CART może korzystać z platformy napisów, która obsługuje REST API napisów kodowanych. VITAC jest dostawcą CART, który obsługuje API napisów kodowanych na platformie Zoom. StreamText i 1CappApp to platformy do tworzenia napisów, które obsługują również API napisów kodowanych na platformie Zoom.

Czy jest dostęp do nagrań spotkań w chmurze?

Nagrania ze spotkań w chmurze Zoom można przesyłać strumieniowo za pośrednictwem strony Moje nagranie w portalu internetowym Zoom. Odtwarzacz nagrań wideo w chmurze jest dostępny wyłącznie dla czytników ekranowych z klawiaturą. Nagrywanie w chmurze obsługuje również widok napisów kodowanych i transkrypcji.

Czy jest dostępna klawiatura Zoom?

Zoom zapewnia, że jego produkty są obsługiwane przez użytkowników z niepełnosprawnością ruchową poprzez wsparcie w postaci klawiatury i projektowania interakcji, które nie wymagają precyzyjnej kontroli motorycznej. Dostępność klawiatury jest włączona w proces projektowania, co zapewnia, że wszelkie czynności, które można wykonać za pomocą myszki, mogą być również wykonane za pomocą samej klawiatury z porównywalną łatwością. Zoom udostępnia również skróty klawiaturowe, które można dostosowywać i włączać globalnie.

Jakie są ważne polecenia klawiszowe związane z ułatwieniem dostępu, o których powinienem wiedzieć?

Aby zapewnić pełną obsługę klawiatury na pulpicie podczas spotkań, pasek narzędzi musi być ustawiony tak, aby nie chował się automatycznie. Można to zrobić, odznaczając opcję „Zawsze pokazuj sterowniki spotkania” w sekcji „Ułatwienia dostępu” w Ustawieniach aplikacji komputerowej lub w sekcji „Na spotkaniu (podstawowy)” w Ustawieniach portalu internetowego. Można to również zrobić podczas każdego spotkania, używając skrótu klawiaturowego „Przełącz opcję „Zawsze pokazuj sterowniki spotkania” w Ustawieniach/Ułatwieniach dostępu. Poniżej znajduje się lista innych przydatnych skrótów klawiaturowych do nawigacji.

Opis

Windows

macOS

Przełącz opcję „Zawsze pokazuj sterowniki spotkania” w Ustawieniach/Ułatwieniach dostępu

Alt

Ctrl +

Poruszaj się między wyskakującymi oknami, a paskami narzędzi Zoom

F6

CMD + ~

Zmień klawisze sterowników spotkania Zoom (na górze, gdy udostępniasz ekran, na dole, gdy nie udostępniasz)

Ctrl + Alt + Shift

CMD + ~

Rozpocznij zdalne sterowanie

Alt + Shift + R

Ctrl + Shift + R

Czy z Zoom mogą korzystać osoby niedowidzące?

Zoom zapewnia, że jego produkty są sprawne i widoczne dla użytkowników niedowidzących. Nasze produkty obsługują popularne czytniki ekranowe takie jak NVDA, JAWS, VoiceOver i Android Talkback. Dodatkowo interfejsy wizualne są zaprojektowane z odpowiednim kontrastem kolorów, rozmiarem i wykorzystaniem kolorów, aby zapewnić przejrzystość dla użytkowników o różnych potrzebach wzrokowych.

Czy zawartość udostępniana za pomocą funkcji udostępniania ekranu jest dostępna dla czytników ekranowych?

Zawartość użytkownika udostępniana za pomocą funkcji udostępniania ekranu w Zoom została opracowana jako strumień wideo HD. Aby zawartość udostępnionego ekranu była dostępna dla uczestników korzystających z czytników ekranowych, zaleca się, aby osoba prezentująca udostępniła odpowiednie pliki/notatki uczestnikom spotkania. To rozwiązanie zapewni zachowanie pełnej treści dokumentu i semantycznego kodu HTML oraz udostępnienie ich użytkownikom czytników ekranowych. Zoom zapewnia możliwość przesyłania plików na czacie w trakcie spotkania, dzięki czemu moderatorzy mogą udostępniać pliki uczestnikom podczas spotkania.

Czy za pomocą funkcji zdalnego sterowania mogę sterować czytnikiem ekranowym innego komputera?

Funkcja zdalnego sterowania Zoom pozwala użytkownikom sterować czytnikiem ekranowym udostępnionego ekranu. Moderator musi najpierw włączyć opcję „udostępniania dźwięku z komputera”, aby przesyłać strumieniowo dane wyjściowe mowy czytnika ekranowego do komputera gościa. Gdy gość uzyska dostęp do zdalnego sterowania, typowe naciśnięcia klawiszy czytnika ekranowego zostaną zarejestrowane na komputerze moderatora.

Czy aplikacja Zoom obsługuje ustawienia wysokiego kontrastu lub trybu ciemnego?

Aplikacja Zoom w systemach Windows, iOS i Android obsługuje ustawienia wysokiego kontrastu zdefiniowanego w preferencjach systemowych. Aplikacja Zoom w systemie macOS obsługuje tryb ciemny.

Czy aplikacja Zoom obsługuje ustawienia większych czcionek?

Aplikacja Zoom w systemie macOS i Windows obsługuje tylko dziedziczenie opcji skalowania ekranu zdefiniowanych w ustawieniach systemu operacyjnego. Aplikacje komputerowe Zoom umożliwiają również dostosowywanie rozmiaru czcionki napisów. Aplikacja Zoom dla systemów iOS i Android obsługuje rozmiary czcionek zdefiniowane w ustawieniach systemowych.

Czy Zoom obsługuje tłumaczenia języka migowego?

Tłumacze języka migowego mogą dołączyć do spotkania Zoom tak samo, jak inni uczestnicy. Uczestnicy mogą korzystać z funkcji przypinania aby miniaturka wideo z tłumaczem była nieruchoma.

Jak mogę przesłać opinię na temat Zoom Phone zgodnie z ustawą Accessible Canada Act?

Firma Zoom podejmuje działania na rzecz zwiększania wachlarza możliwości osób o zróżnicowanych niepełnosprawnościach, a także wykorzystywania technologii do usuwania barier. Zoom Phone jest w trakcie wdrażania planu ułatwienia dostępności zgodnie z treścią ustawy Accessible Canada Act. W świetle tego przedsięwzięcia zapraszamy do przesłania opinii na temat kwestii związanych z dostępnością na stronie zoomphone-canada-access@zoom.us. Można również przesłać opinię anonimowo, korzystając z naszego głównego portalu opinii na stronie https://zoom.us/feed, zaznaczając jednak, że dotyczy ona ustawy Accessible Canada Act i Zoom Phone. Przesłane opinie zostaną potwierdzone w taki sam sposób, w jaki zostały otrzymane, chyba że opinia była przekazana anonimowo. Opinie, które otrzymujemy zostają przeanalizowane przez eksperta ds. dostępności, a następnie – w stosownych przypadkach – uwzględnione w naszym planie. Na życzenie użytkownika możemy przedstawić ten opis naszego procesu wykorzystywania opinii w innym formacie. Kari Zeni, zastępca radcy generalnego, jest wyznaczonym przedstawicielem Zoom Phone do otrzymywania opinii na mocy ustawy Accessible Canada Act.