Egzekwowanie wytycznych dotyczących dopuszczalnego użytkowania

Przegląd

W Zoom angażujemy się w zapewnianie zadowolenia naszym użytkownikom, podtrzymując równocześnie kulturę zaufania, bezpieczeństwa i szacunku. W październiku 2020 r. opublikowaliśmy nasze pierwsze Wytyczne dotyczące dopuszczalnego użytkowania, znane wcześniej jako „Standardy społeczności”, zarządzające całą platformą Zoom. Wytyczne te opisują rodzaje treści i zachowań, których zabraniamy. Te wytyczne, razem z naszymi Warunkami świadczenia usług, pomagają w utrzymywaniu tętniącej życiem platformy Zoom i ograniczają ryzyko szkód i przerw w jej działaniu. Więcej informacji na temat tego, jak podchodzimy do kwestii zaufania i bezpieczeństwa oraz egzekwowania naszych wytycznych dotyczących dopuszczalnego użytkowania, można znaleźć w naszym Centrum bezpieczeństwa.

Ten raport zawiera najnowsze dane na temat wdrażania Wytycznych dotyczących dopuszczalnego użytkowania. Informacje podane w tym raporcie są aktualizowane w przybliżeniu co jeden pełny miesiąc. Podane tu dane obejmują zgłoszenia przetworzone w określonym miesiącu, w przeciwieństwie do zgłoszeń otrzymanych w określonym miesiącu. Mamy osobny raport na temat wniosków żądań rządowych, dostęp do którego można uzyskać tutaj.

Ponieważ zgłaszający wybiera „rodzaj problemu”, rzeczywisty rodzaj problemu może czasami się różnić od problemu zgłaszanego.

Podjęte działania

Definicje

Rodzaj problemu

Są zdefiniowane w naszych Wytycznych dotyczących dopuszczalnego użytkowania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki pracujemy nad rozwiązaniem nadużyć tego rodzaju, zapraszamy na stronę naszego zespołu ds. zaufania i bezpieczeństwa.

Podjęte działanie

Oddalono: nie podjęto żadnych działań.

Powielone: dwa lub więcej zgłoszeń na temat tego samego problemu od tego samego zgłaszającego.

Wydarzenia zawieszone: firma Zoom zakończyła lub uniemożliwiła przeprowadzenie określonego wydarzenia.

Prowadzący wydarzenia OnZoom/Zoom zawieszony(-eni): jeden lub kilku prowadzących wydarzenia OnZoom lub wydarzenia Zoom zablokowanych przez Zoom.

Wydane ostrzeżenie: użytkownik otrzymał ostrzeżenie. Ostrzeżenie wygasa po 180 dniach i nie wpływa na możliwość korzystania przez użytkownika z platformy, chyba że ostrzeżenia się skumulują. W zależności od przyczyny jedno lub dwa dodatkowe ostrzeżenia w ciągu tego samego 180-dniowego okresu spowodują zawieszenie użytkownika.

Użytkownicy zawieszeni: użytkownik został dezaktywowany i/lub zablokowany. Ma zakaz korzystania z Zoom, chyba że skutecznie odwoła się od decyzji.

Kraj zgłaszającego

Informacja ta opiera się na adresie IP zgłaszającego w momencie przesłania zgłoszenia. Adres IP zazwyczaj odpowiada lokalizacji geograficznej zgłaszającego, chyba że używa on wirtualnej sieci prywatnej (VPN) lub serwera proxy.

Nasz proces weryfikacji

Gdy użytkownik zgłosi naruszenie naszych Wytycznych dotyczących dopuszczalnego użytkowania lub Warunków świadczenia usług, nasz zespół ds. zaufania i bezpieczeństwa zbada sprawę i, jeśli będzie to uzasadnione, podejmie działania tak szybko, jak to możliwe.

Nasz wielopoziomowy proces weryfikacji rozpoczyna się od zespołu analityków, którzy sprawdzają różne rodzaje zgłoszeń i informacji jako pierwsza instancja. Zgłoszenia są najpierw dzielone na kolejki według rodzajów problemów lub zgłaszających. Członkowie zespołu zmieniają się między poszczególnymi kolejkami, a zatem wszyscy zyskują szerokie doświadczenia. Po analizie zgłoszeń informacje na temat rodzaju zgłoszenia i rozwiązania są przesyłane na pulpit nawigacyjny. Pulpit nawigacyjny daje nam istotne dane umożliwiające śledzenie trendów, testowanie narzędzi zapobiegających nadużyciom oraz zauważanie okresów szczytowych, tak abyśmy mogli doskonalić nasze procesy wraz z upływem czasu.

Analitycy przekazują przypadku trudne lub niejednoznaczne na wyższe poziomy. Najwyższym poziomem jest nasz Panel Odwoławczy. Paneliści ds. odwołań pełnią funkcje przez rok i pochodzą z różnych środowisk, mają różne poziomy doświadczenia, kadencje i pracują w różnych działach Zoom.

Użytkownicy zawieszenie na platformie Zoom mogą składać odwołania tutaj.