Zoom-analyse

Ontdek belangrijke operationele inzichten

Aan de slag Analytics and Reporting

Houd belangrijke gebruiks- en prestatiegegevens bij om de Zoom-ervaring in uw organisatie te bewaken, analyseren en beheren.

Gebruik en ingebruikname

Clientversies, modaliteiten en apparaten die worden gebruikt, gebruikerstevredenheid en meer.

Kwaliteit

Prestatiegegevens over gebruikers, locaties, modaliteiten en meer.

Infrastructuur

Informatie over het gebruik van audio-/videoapparaten, evenals gebruiks- en prestatiegegevens voor Zoom Rooms.

Hardware

Netwerktype, datacenterlocatie voor vergaderingen, opnameopslagcapaciteit.

Vergadering

Dashboard

Kwaliteit van vergaderingen en webinars

Bekijk de kwaliteit van vergaderingen en webinars (MOS-score) per vergadering of deelnemer.

Verslagen van huidige of voorbije vergaderingen

Kijk naar de metingen van de vergaderkwaliteit, zoals audio, video, kwaliteit van het scherm, gebruikte modaliteiten, en eventuele gezondheidsproblemen.

Drilldown voor deelnemers

Selecteer een deelnemer in de lijst met reeds gehouden vergaderingen om gedetailleerde informatie over audio, video, schermdeling en CPU-gebruik te bekijken.

Gebruik

Sorteer het gebruik op vergaderingen, notulen, deelnemers, groepen, deelnemersgegevens, audiotype of afdeling.

Feedback over de Zoom Meetings Client

Bekijk de topproblemen die gemeld zijn door gebruikers van vergaderingen en dring door om te zien welke gebruikers het probleem gemeld hebben.

Versies per Client

Bekijk de clientversies en besturingssystemen die momenteel door uw Zoom-gebruikers worden gebruikt.

Telefoon

Dashboard

Kwaliteit van de dienstverlening

Bekijk de Mean Opinion Score (MOS) per site of op alle sites voor zowel inkomend als uitgaand bellen. Zoek dieper om meer gedetailleerde informatie over de gesprekskwaliteit te verkrijgen.

Gebruik & adoptie

Ontvang belangrijke gebruiksstatistieken voor Zoom Phone, inclusief inkomende / uitgaande oproepen, voltooide, beantwoorde en gemiste oproepen op alle sites of afzonderlijke sites.

Locatie volgen

Een overzicht in één oogopslag van bedrijfs- en persoonlijke locaties die zijn gemeld voor hulpdiensten.

Power Pack

Realtime en historische rapportage zijn beschikbaar voor oproepwachtrijen met Zoom Phone Power Pack.

Realtime analyse van oproepwachtrijen

Bekijk belangrijke prestatiegegevens voor oproepwachtrijen zoals SLA's, gespreksvolume, wachttijd, voltooide / verlaten / gemiste oproepen en meer.

Historische analyses van oproepwachtrijen

Bekijk de activiteit en trends in de oproepwachtrij over een geselecteerde periode.

Chat

Dashboard

Top 10 locaties op basis van het aantal Zoom Team Chat-deelnemers

Bekijk het Zoom Team Chat-gebruik gerangschikt op een top 10 van landen.

Top 10 van gebruikers die berichten verzenden via Zoom Team Chat

Bekijk de grootste gebruikers van Zoom Team Chat in uw organisatie.

Gebruik op Zoom Team Chat-berichten

Bekijk het totale dagelijkse gebruik van Zoom Team Chat in uw organisatie.

Zoom Team Chat-rapportage

Bepaal welke typen berichteninhoud worden verzonden: alleen tekst, bestanden, afbeeldingen, codefragmenten, GIF's, audio en video.

Ruimtes

Dashboard

Zoom Room-gebruik per minuut

Bekijk de dagelijkse activiteit in Zoom Rooms in uw volledige organisatie.

Top 25 Zoom Rooms-gebruik per minuut

Bekijk de ruimtes met de meeste vergadernotulen.

Top 25 Zoom Rooms-gebruik met problemen

Bekijk de Zoom Rooms in uw organisatie die de meeste technische problemen ondervinden.

Feedback over Zoom Rooms

Bekijk gekwantificeerde feedback van Zoom Rooms-gebruikers.

Versies per Zoom Room

Bekijk de clientversie die wordt gebruikt door de Zoom Rooms in uw organisatie.

Aan de slag met het Zoom Dashboard

Aan de slag