Geschatte tijd: 10-20 minuten

Wachtvraag

Bied leerlingen de mogelijkheid om antwoorden tegelijkertijd te delen, als volledige groep, op een leuke en aansprekende manier. Met deze strategie kunnen leerlingen van elkaar leren en de rode draad analyseren tijdens een virtuele 'galerijwandeling', terwijl de docent snel een beeld krijgt van de klas en misvattingen van leerlingen op individueel en groepsniveau kan achterhalen.

Belangrijke aspecten die bijdragen aan effectief leren:

Sociale verbondenheid

Leren van en samenwerken met klasgenoten

Actieve betrokkenheid

Activering en reflectie van kennis

Het waarom

Wanneer je op afstand en/of in een hybride omgeving met leerlingen aan de slag gaat, kan het lastig zijn om ervoor te zorgen dat ze allemaal op een gelijkwaardige manier dingen delen en betrokken blijven. Vaak draait het erop uit dat maar een paar leerlingen vragen stellen en dingen delen, terwijl andere leerlingen, die wat minder zeker van zichzelf zijn, geen kans krijgen om actief deel te nemen – eigenlijk net als bij klassikaal onderwijs. Om ervoor te zorgen dat leerlingen niet alleen kunnen deelnemen, maar zich daarbij ook op hun gemak voelen, is het belangrijk om leuke, laagdrempelige activiteiten te bedenken, waaraan ook die leerlingen deelnemen en dingen kunnen delen. Wanneer je de chatfunctie op creatieve manieren inzet, kunnen leerlingen vragen beantwoorden zonder dat daar druk op staat, terwijl ze ook nog eens van andere leerlingen leren.

De functie:

Teamchat tijdens vergadering

Je kunt de Zoom-functie Chatten tijdens vergadering op veel verschillende manieren gebruiken:

  • Vragen beantwoorden
  • Een privébericht naar een individuele gebruiker sturen
  • Ideeën met de hele klas delen
  • Samenwerken, etc.

De docent (of host) kan kiezen met wie deelnemers kunnen chatten. Docenten kunnen de chat ook helemaal uitschakelen. Veel scholen hebben de rechtstreekse chatfunctie volledig uitgeschakeld, zodat leerlingen alleen hun docent een rechtstreeks bericht kunnen sturen. Zo voorkom je dat leerlingen voortdurend met elkaar aan het chatten zijn of de chatfunctie op een ongepaste manier gebruiken.

 

De implementatie

Een van de manieren waarop alle leerlingen betrokken blijven en vragen beantwoorden bij synchroon leren op afstand (bijv. iedereen is tegelijk aan het werk) is door ze 'Wachtvragen' te stellen. Docenten stellen leerlingen bij deze techniek eerst een open vraag, dus geen ja-neevraag. Zodra de docent de vraag heeft gesteld, krijgen leerlingen een bepaalde tijd om de vraag in de chat te beantwoorden, zonder dat ze op Enter drukken – niet antwoorden is geen optie. Wanneer die tijd is verstreken telt de docent samen met de leerlingen af vanaf 5, waarna iedereen op Enter drukt. Wanneer alle leerlingen vervolgens op Enter drukken, verschijnt er een stortvloed van antwoorden in de chat. Vraag de leerlingen om alle antwoorden te bekijken, er gemeenschappelijke thema's uit te halen, vragen te stellen en vervolgens de discussie aan te gaan.

Met behulp van deze techniek kunnen leerlingen:

  1. Een vraag heel laagdrempelig beantwoorden, omdat iedereen tegelijk antwoordt
  2. Van andere leerlingen leren door een virtuele 'galerijwandeling' langs de verschillende antwoorden te maken
  3. Misvattingen verduidelijken door andere antwoorden en perspectieven te bekijken

Met deze techniek kunnen docenten ook peilen of leerlingen de stof hebben begrepen (zowel individuele leerlingen als de gehele klas), zodat ze misvattingen kunnen verduidelijken, extra ondersteuning kunnen bieden of verder kunnen gaan met de les als iedereen de stof beheerst.

Ontwikkeld met