Geschatte tijd: 5-15 minuten

Virtuele Think-Pair-Share

Maak een virtueel stoelenplan dat met de hele klas wordt gedeeld om snelle Think-Pair-Share-activiteiten te kunnen doen. Met een universeel virtueel stoelenplan kunnen leerkrachten hun leerlingen op een eerlijke manier aan de beurt laten komen en gemakkelijk paren samenstellen. Door leerlingen te laten samenwerken in de volgorde waarin ze op het scherm verschijnen (bijv. 'chat met de persoon links van je om je antwoord te delen') kunnen leerkrachten paren maken zonder veel aparte groepjes te hoeven samenstellen, wat tijd bespaart en bovendien verschillende combinaties mogelijk maakt.

Belangrijke aspecten die bijdragen aan effectief leren:

Sociale verbondenheid

Leren van en samenwerken met klasgenoten

Actieve betrokkenheid

Keuzevrijheid

Het waarom

Think-Pair-Share is een populaire en effectieve strategie die leerkrachten vaak tijdens fysieke lessen gebruiken om gesprekken tussen klasgenoten aan te moedigen en die elke leerling de kans geeft om het woord te nemen. Deze strategie houdt in dat eerst een vraag aan de klas wordt gesteld, waarna leerlingen de tijd hebben om zelfstandig na te denken over hun antwoord. Zodra ze hun eigen antwoord hebben geformuleerd, delen ze het met de klasgenoot naast hen. Tot slot vraag de leerkracht bepaalde leerlingen om hun antwoorden met de hele klas te delen.
 In een fysiek klaslokaal zijn de leerlingen meestal zo ingedeeld dat de leerkracht hen gemakkelijk de opdracht kan geven om met degene naast hen te praten. Een virtuele omgeving is anders, omdat leerlingen niet fysiek naast hun klasgenoten zitten. Om deze uitdaging te overwinnen, kunnen leerkrachten een virtueel stoelenplan maken om de volgorde van de deelnemers in Zoom te wijzigen. Als host kunnen ze ervoor zorgen dat leerlingen dezelfde volgorde zien.

De functie:

De videolay-out wijzigen

Leerkrachten kunnen de volgorde van de deelnemers op het scherm wijzigen door op de tegel van een deelnemer te klikken en deze naar de gewenste plaats te slepen. Als host kunnen leerkrachten ervoor zorgen dat alle deelnemers hun volgorde zien (klik op 'Weergeven' om deze functie te vinden). Zo hebben alle leerlingen hetzelfde virtuele stoelenplan voor zich om te gebruiken tijdens activiteiten, presentaties en meer, net als in een fysiek klaslokaal.

De implementatie

Met virtuele Think-Pair-Share geef je leerlingen de gelegenheid om na te denken en hun antwoorden te delen met medeleerlingen en de klas. Volg de onderstaande stappen om deze strategie uit te voeren:

 • Rangschik leerlingen in de volgorde waarin je wilt dat ze in de Zoom Room verschijnen.
  • Zodra alle leerlingen aanwezig zijn, klik je op 'Weergeven' en activeer je 'Videovolgorde van host volgen'.
 • Bespreek de activiteit. Deel de verwachtingen voor de activiteit en de stappen die de leerlingen moeten volgen zodra deze begint:
  • Think (nadenken): leerkrachten stellen de leerlingen een vraag en geven hen de tijd om zelfstandig en stil na te denken over hun antwoord
  • Pair (koppelen): de leerlingen delen hun antwoord met een partner via chat of in een gedeeld document als privéchat niet is ingeschakeld
  • Share (delen): leerkrachten vragen een paar leerlingen om hun antwoord of dat van hun partner te delen
 • Vertel de leerlingen wie hun partners zijn voor Think-Pair-Share. Leg de eerste keren uit hoe de paren worden samengesteld door te zeggen dat de leerling linksbovenaan moet samenwerken met de leerling rechts van hem of haar. Vraag of er iemand is die niet weet met wie hij/zij moet samenwerken. Is dit het geval, geef dan aan wie het is. Het is ook leuk om af en toe nieuwe paren te maken, zodat alle leerlingen de gelegenheid krijgen met elkaar samen te werken.
 • Leg de leerlingen uit hoe ze hun antwoorden kunnen delen met hun partner. Leerlingen kunnen hun antwoord in een privéchat naar hun partner sturen. Als privéchat is uitgeschakeld, hebben de leerlingen een alternatieve manier nodig om hun antwoord te delen met hun klasgenoten. Maak bijvoorbeeld een Google Doc met een tabel waarin elk paar leerlingen een cel heeft en leerlingen in hun respectieve cellen kunnen schrijven. Leerlingen kunnen hun antwoord ook invoeren op een discussiebord of in een berichtensysteem van een Learning Management System (LMS). Behoud dezelfde volgorde om tijd te besparen en te zorgen dat leerlingen weten wie hun partner is.
 • Haal alle leerlingen terug en hef het dempen voor een paar leerlingen op, zodat ze kunnen vertellen wat zij en hun partner hebben besproken. Leerkrachten kunnen leerlingen ook informatie laten delen in een chat voor de hele groep.

Opmerking: de leerlingen zien mogelijk niet precies dezelfde weergave als leerkrachten, omdat hun schermen niet hetzelfde aantal mensen kunnen bevatten. Laat leerlingen dus niet praten met de persoon boven of onder hen, aangezien dit per apparaat kan verschillen.

Ontwikkeld met