Geschatte tijd: 15-45 minuten

Virtuele trajecten

Stel leerlingen in staat om zich op te splitsen in verschillende virtuele groepjes, waarin ze genieten van een leerervaring op maat die gericht is op specifieke stof, ondersteuning en behoeften. Deze groepjes kunnen gebaseerd zijn op de keuze van de leerling of van tevoren worden bepaald door de leerkracht.

Belangrijke aspecten die bijdragen aan effectief leren:

Gericht en relevant

Gedifferentieerde trajecten en materialen

Sociale verbondenheid

Leren van en samenwerken met klasgenoten

Actieve betrokkenheid

Keuzevrijheid

Het waarom

Net zoals in een fysieke leeromgeving kunnen leerlingen tijdens hybride onderwijs en onderwijs op afstand om diverse redenen baat hebben bij werken in groepjes:

Het biedt keuzevrijheid en mogelijkheden voor contact met medeleerlingen, ondersteuning door de leerkracht of zelfstandig werken, zodat leerlingen een omgeving kunnen creëren die bij hen past en voldoet aan hun leerbehoeften.

 • Ondersteuning voor de leerstof: tijdens een les kan het nodig zijn dat de leerlingen zich op verschillende onderwerpen concentreren. Tijdens een biologieles bijvoorbeeld kunnen leerlingen worden verdeeld over verschillende groepjes die zich allemaal in een ander orgaanstelsel verdiepen. Leerlingen kunnen kiezen welk onderwerp hen aanspreekt, of de docent kan een onderwerp of lesstof aan leerlingen toewijzen op basis van behoefte.
 • Werkomgeving op maat: een docent kan verschillende ruimtes met verschillende werkomgevingen creëren, zoals:
  • een gespreksruimte waar leerlingen kunnen samenwerken en elkaar vragen kunnen stellen
  • een stille zone waar leerlingen rustig en zelfstandig kunnen werken
  • een ondersteuningsruimte waar leerlingen in een klein groepje of een-op-een met de leerkracht kunnen werken

De functie:

Aparte vergaderruimtes beheren

Als host of co-host van een Zoom Room kunnen leerkrachten aparte vergaderruimtes maken door op de knop 'Aparte vergaderruimtes' te klikken. Vervolgens kunnen leerkrachten het gewenste aantal ruimtes maken. Leerkrachten kunnen hun leerlingen zelf de keuze geven om naar een bepaalde ruimte te gaan of de ruimtes zelf toewijzen. Als leerlingen de vrijheid hebben om zelf een ruimte te kiezen, kunnen ze op de knop 'Aparte vergaderruimtes' klikken en de ruimte selecteren. Ze kunnen ook van ruimte wisselen. Leerkrachten kunnen hun leerlingen ook vooraf toewijzen aan aparte vergaderruimtes.

 • Leerkrachten kunnen van de ene naar de andere ruimte gaan om te controleren of hun leerlingen aan het werk zijn en om eventuele vragen te beantwoorden.
 • Beëindig sessies met aparte vergaderruimtes door in het venster van de aparte vergaderruimtes te klikken op 'Alle ruimtes sluiten'.
 • Leerkrachten kunnen ook een bericht naar al hun leerlingen sturen door in het venster van de aparte vergaderruimtes te klikken op 'Bericht uitzenden naar iedereen'. Dit kan nuttig zijn om leerlingen te laten weten hoeveel tijd ze nog in hun ruimtes hebben.

 

De implementatie

Voordat je voor het eerst virtuele trajecten implementeert via aparte vergaderruimtes, is het belangrijk om:

 • een les te kiezen waarbij leerlingen in groepjes moeten werken om aanvullende ondersteuning te krijgen, om samen te werken of om langere tijd zelfstandig te werken.
 • uit te leggen waarom je aparte vergaderruimtes maakt. Virtuele trajecten bieden leerlingen namelijk meer keuze op het gebied van lesstof en werkomgeving, terwijl het leerkrachten in staat stelt homogene en heterogene groepjes samen te stellen voor een diepere beheersing van lesstof door samenwerking met medeleerlingen of extra ondersteuning van de docent.
 • te bepalen hoe je je leerlingen wilt groeperen. Docenten kunnen ervoor kiezen om leerlingen zelf aan een ruimte toe te wijzen of leerlingen de mogelijkheid te geven om hun eigen ruimte te kiezen. Als je zelf leerlingen wilt toewijzen, overweeg dan om leerlingen vooraf toe te wijzen aan aparte vergaderruimtes.
 • de normen en verwachtingen voor groepswerk te bepalen. Het is nuttig voor leerlingen om een lijst te hebben met verwachtingen waaraan ze moeten voldoen, te raadplegen in de aparte vergaderruimtes, aangezien oudere leerlingen mogelijk zonder toezicht van een volwassene in een ruimte zijn. Vergeet niet uit te leggen wat leerlingen kunnen doen als anderen zich niet aan deze verwachtingen houden (bijv. een e-mail naar de docent sturen met het verzoek naar de ruimte te komen).
 • als leerkrachten worden ondersteund door andere volwassenen (bijv. een medeleerkracht, ondersteuner bijzonder onderwijs, onderwijsassistent), te bespreken wie wanneer in bepaalde ruimtes aanwezig zal zijn.
 • te oefenen met aparte vergaderruimtes in situaties waarin weinig op het spel staat. (doe bijvoorbeeld de 'vier hoeken'-activiteit, maar in plaats van dat leerlingen fysiek naar verschillende hoeken van het klaslokaal gaan, gaan ze naar de aparte vergaderruimte van hun keuze).

Zodra leerlingen weten hoe ze deze functie moeten gebruiken, kun je ruimtes instellen voor gesprekken in kleine groepjes, samenwerking en/of extra ondersteuning door de leerkracht. Tijdens virtuele trajecten kunnen leerkrachten die tijd ook gebruiken om een-op-eengesprekken met leerlingen te voeren over doelen, gerichte ondersteuning te geven of gewoon te vragen hoe het gaat. Virtuele trajecten bieden leerlingen meer keuzevrijheid, niet alleen met betrekking tot wat ze leren, maar ook met betrekking tot de omgeving waarin ze leren. Dit heeft tot gevolg dat ze zich verantwoordelijker voelen en meer moeite aan de lesstof besteden. Voor de leerkrachten is het nuttig om de verschillende ruimtes te monitoren, vooral aan het begin. De leerkracht kan deze één voor één bezoeken om te controleren of leerlingen aan het werk zijn.

Ontwikkeld met