Geschatte tijd: 1-3 minuten

Virtuele non-verbale aanwijzingen

Gebruik non-verbale feedback (bijv. emoji's) om leerlingen visueel te laten aangeven dat ze klaar zijn, meer tijd nodig hebben, vragen hebben, enz. De leerkracht kan ook verschillende reactie-emoji's instellen die leerlingen tijdens de les kunnen gebruiken voor visuele communicatie. Met deze strategie kunnen leerlingen snel communiceren, op een veilige en leuke manier.

Belangrijke aspecten die bijdragen aan effectief leren:

Sociale verbondenheid

Leren van en samenwerken met klasgenoten

Groeigerichtheid

Voortgangsbewaking en -rapportage

Het waarom

Non-verbale feedback biedt leerlingen een veilige manier om te reageren op wat er zojuist in de klas is gedeeld, zonder dat de les wordt onderbroken. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld 🎉 en 👏 gebruiken om hun eigen successen of de successen van hun klasgenoten of een groep leerlingen te vieren. 😂 en 😮 kunnen worden gebruikt om aan te geven dat een leerling moet lachen om of verrast is over iets wat zojuist werd gedeeld. Deze reacties zijn bijzonder nuttig als leerlingen hun camera hebben uitgezet en de docent en andere leerlingen hun gezichtsuitdrukking dus niet kunnen zien. Leerkrachten kunnen non-verbale feedback ook gebruiken om diverse zaken te onderzoeken, bijvoorbeeld hoeveel tijd leerlingen nodig hebben, hoe ze zich voelen en in hoeverre ze denken de stof te beheersen, door verschillende emoji's te koppelen aan verschillende antwoorden. Dit maakt veilige non-verbale gesprekken mogelijk die heel weinig tijd kosten.

De functie:

Non-verbale feedback en reacties tijdens vergaderingen

Met de reactiefunctie kunnen leerlingen communiceren zonder de les te onderbreken. Wanneer een leerling een reactie selecteert, verschijnt de emoji in het videodeelvenster van deze leerling en blijft daar tien seconden lang. De reactie verschijnt ook naast de naam van de leerling in de deelnemerslijst, en de leerkracht kan, in de rol van host, een overzicht van de reacties van leerlingen zien.

De implementatie

Bij het implementeren van non-verbale communicatie met de reactiefunctie is het belangrijk om eerst:

 

  • aan leerlingen uit te leggen wanneer ze de reactiefunctie wel en niet kunnen gebruiken. Vraag leerlingen wanneer het passend is om elke reactie te gebruiken (voorbeeld van passend gebruik: 🎉 als een leerling een succes deelt; ongepast gebruik is wanneer een leerling vertelt
    dat zijn of haar huisdier is overleden).
  • te oefenen met de reactiefunctie in een situatie waarin er weinig op het spel staat (bijvoorbeeld: laat leerlingen op een leuke manier oefenen met de 'ja-nee'-reactie door kennismakingsweetjes met elkaar te delen, zoals 'Basketbal is mijn favoriete sport' en 'Ik heb een broertje').

Zodra leerlingen vertrouwd zijn met de functie en weten wat er van ze wordt verwacht bij het gebruik van de functie, kunnen ze deze emoji's tijdens de les gebruiken om op hun leerkracht en medeleerlingen te reageren. Enkele ideeën voor het verzamelen van non-verbale gegevens:

Ontwikkeld met