Zoom Phone en Zoom Contact Center – Beleid inzake sms-berichten voor de Verenigde Staten en Canada

Vanaf augustus 2022

Het gebruik van de diensten van Zoom voor het verzenden en ontvangen van tekstberichten ("Sms-berichten") met behulp van sms en mms is altijd onderworpen aan dit berichtenbeleid ("Beleid"). SMS of "Short Message Service" is een service voor het verzenden en ontvangen van berichten van maximaal 160 tekens van en naar mobiele apparaten. MMS of "Multimedia Message Service" is een service voor het verzenden en ontvangen van multimedia en berichten met een lengte van meer dan 160 tekens.

Dit beleid is niet bedoeld als een uitgebreide handleiding voor de naleving van wet- en regelgeving die van toepassing is op sms-berichten. Zoom verklaart niet dat het voldoen aan de vereisten van dit Beleid ook zal zorgen voor naleving van alle toepasselijke internationale, federale, staats-/lokale wetten, verordeningen, voorschriften en bevelen ("Toepasselijke wetten").

Zoom's tekstberichtservice is een ''best effort' service. Zoom is afhankelijk van draadloze providers om uw tekstberichten aan hun eindgebruikers te bezorgen en kan niet garanderen dat uw tekstberichten worden afgeleverd of dat de bezorging voldoet aan de kwaliteit van de service. Grote draadloze providers hebben hun eigen beleid aangenomen voor de bezorging van tekstberichten en beperkingen van bepaald gebruik, zoals hieronder uiteengezet in de Regels en eisen voor berichten. We raden u aan om beleid en procedures te ontwikkelen en te implementeren die zijn ontworpen om naleving van de berichtenregels en vereisten en toepasselijke wetten te waarborgen, aangezien overtredingen kunnen leiden tot aanzienlijke boetes.

Zoom kan dit beleid op elk gewenst moment herzien. Door gebruik te maken van de sms-functies van Zoom, gaat u ermee akkoord zich aan dit beleid te houden.

Regels en vereisten voor berichten

1. Campagne register. Om de afleverbaarheid van uw uitgaande tekstberichten te verbeteren, moet u zich registreren bij het campagneregister via de Zoom-beheerdersportaal. Grote draadloze providers vereisen dat afzenders van berichten zich registreren bij het Campagneregister voordat ze een applicatie gebruiken om sms-berichten van een 10DLC-nummer (10-cijferige lange code) (d.w.z. een telefoonnummer) naar de klanten van de draadloze providers te verzenden. Ondanks hun gebruik van het woord "campagne" om het register te beschrijven, beschouwen de grote draadloze providers alle berichten van cloudserviceproviders, zoals Zoom, als A2P-berichten (Application-to-Person) die onderworpen zijn aan de registratievereiste. Het registratieproces omvat merkregistratie gevolgd door campagneregistratie voor goedkeuring door vervoerders. Het niet registreren en het niet naleven van de limieten die de draadloze providers opleggen aan het aantal berichten dat u mogelijk verzendt, kan leiden tot een van de volgende acties door een of meer providers:

1.1. Blokkeren of beperken van sommige of alle sms-berichten die u verzendt

1.2. Opschorting of beëindiging van specifieke campagne, 10DLC-nummers of afzender van berichten

1.3. Niet-geïdentificeerde of onbekende afzenders van berichten kunnen ertoe leiden dat antispambeleid wordt gebruikt

Zoom is niet aansprakelijk als een draadloze provider een van de bovenstaande beperkingen oplegt aan een afzender van een bericht. Als u zich niet registreert bij het campagneregister, kan Zoom niet garanderen dat tekstberichten die door klanten worden verzonden, worden afgeleverd of dat de levering voldoet aan de kwaliteit van de dienstverlening.

2. Toestemming voor berichtencampagnes. De afzender van het bericht moet de juiste toestemming verkrijgen voor elke verzonden berichtencampagne. De verzonden berichten moeten hetzelfde type berichten zijn dat de ontvanger heeft ermee ingestemd te ontvangen en mogen alleen worden verzonden naar het nummer dat de ontvanger heeft opgegeven. Een persoon die zijn nummer voor een bepaald doel opgeeft, stemt ermee in om alleen berichten te ontvangen voor dat specifieke doel en van die specifieke afzender van het bericht. De identiteit van de entiteit die berichten verzendt, moet duidelijk worden gecommuniceerd voordat toestemming wordt verkregen. Toestemming kan niet worden verkregen met behulp van misleidende methoden.

Toestemming is niet overdraagbaar of toewijsbaar. Als een afzender van een bericht de toestemming van een consument voor een derde partij verzamelt, moet de afzender de derde partij duidelijk identificeren voor de consument en moet hij ook vermelden dat de toestemming alleen van toepassing is op communicatie van de derde partij.

2.1 Toestemmingsbestanden. Afzenders van berichten moeten gegevens bewaren over alle toestemming die een persoon geeft gedurende ten minste vier jaar. Zoom of zijn providers kunnen op elk moment om een bewijs van opt-in van de consument vragen. Acceptabele toestemmingsrecords kunnen het volgende omvatten:

2.1.1 Tijdstempel voor het verkrijgen van toestemming

2.1.2 Medium voor het verkrijgen van toestemming

2.1.3 Specifieke campagne waarvoor toestemming is verkregen

2.1.4 Telefoonnummer waarvoor toestemming is verleend voor het ontvangen van berichten

2.2 Afmelden. Ontvangers van berichten kunnen hun toestemming intrekken en zich afmelden voor het ontvangen van toekomstige berichten op elke redelijke manier. Berichtenprogramma's moeten minimaal reageren op universele trefwoorden 'stoppen', 'beëindigen', 'annuleren', 'afmelden' en 'stoppen'. Programma's voor terugkerende berichten moeten opt-out-instructies weergeven bij programma-opt-in en regelmatige intervallen van inhoudsserviceberichten. Zoom- of berichtendragers kunnen een specifieke berichtencampagne opschorten of beëindigen en/of verzendnummers blokkeren na ontvangst van een hoog volume of percentage afmeldingsberichten. Het is afzenders van berichten verboden Zoom te gebruiken om redelijke verzoeken om zich af te melden voor berichtencampagnes te omzeilen.

3. Verboden inhoud. Zoom verbiedt ook sms-berichten die in strijd zijn met het beleid voor acceptabel gebruik.

3.1 Inhoud voor volwassenen. Sms-berichten die elementen van seks, haat, alcohol, vuurwapens, tabak, gokken, sweepstakes, wedstrijden en andere inhoud met een leeftijdsbeperking bevatten, zijn in sommige rechtsgebieden uitdrukkelijk verboden en kunnen aanvullende vereisten veroorzaken. In de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden over de hele wereld zijn aanvullende wettelijke vereisten van toepassing op marketingcommunicatie gericht op kinderen jonger dan 18 jaar. Het is de verantwoordelijkheid van de afzender van het bericht om zich te houden aan alle toepasselijke wetten van de rechtsgebieden waarin berichten worden ontvangen.

3.1.1 Afzenders van berichten moeten bij opt-in een mechanisme voor leeftijdsverificatie opnemen om de beoogde ontvanger van het bericht te personaliseren van inhoud voor volwassenen. Het leeftijdsgrensmechanisme moet de geboortedatumverificatie tijdens de opt-in voor toestemming van de consument omvatten. Age-gate mechanismen beperkt tot "ja" of "nee" antwoorden zijn niet acceptabel.

3.1.2 Afzenders van berichten moeten voldoen aan verzoeken van Zoom of wetshandhavingsinstanties om bewijs van toestemming te leveren met lokale wetten die inhoud voor volwassenen reguleren.

4. Verboden berichtentechnieken. Afzenders van berichten mogen zich niet onttrekken aan maatregelen die door Zoom of een provider zijn geïmplementeerd om naleving van berichtenvereisten en industrienormen te garanderen. Zoom of zijn providers kunnen sms-berichten door u opschorten of beëindigen als u zich bezighoudt met de volgende berichttechnieken:

4.1 Spoofing. We eisen dat u zich houdt aan alle toepasselijke spoofingwetten.

4.2 Snowshoe verzending.

4.3 URL-verkorters. Het gebruik van URL-verkorters wordt afgeraden omdat providers berichten kunnen blokkeren die deze bevatten.

4.4 URL-omleidingen.

4.5 Ingesloten telefoonnummers. Berichten mogen geen telefoonnummers bevatten die zijn toegewezen aan of doorsturen naar niet-gepubliceerde telefoonnummers, tenzij de eigenaar (d.w.z. een persoon of wettelijk geregistreerde bedrijfsentiteit) van dergelijke telefoonnummers ondubbelzinnig in het sms-bericht wordt aangegeven.

5. Wettelijke verantwoordelijkheden. Zoom is niet verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de inhoud, timing of ontvangers van uw berichten voldoen aan alle toepasselijke wetten; U bent als enige verantwoordelijk voor het naleven van toepasselijke wetten en CTIA Messaging Principles. "CTIA-berichtenprincipes" betekent de CTIA-berichtenprincipes en best practices (juli 2019) zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld en/of vervangen door de CTIA The Wireless Association of andere soortgelijke documenten of richtlijnen die door de CTIA zijn aangekondigd.

Als u een platform- of softwareprovider bent die Zoom gebruikt voor berichtendoeleinden, moet u eisen dat uw klanten zich ook houden aan de vereisten die worden besproken in dit beleid, de toepasselijke wetgeving en de CTIA-berichtenprincipes. Zoom heeft geen relatie met of verplichting tegenover een van uw klanten of enige andere persoon of entiteit aan wie u diensten verleent met behulp van berichten.

6. Sancties. Zoom behoudt zich het recht voor om klanten op te schorten of te verwijderen van het Zoom-platform die niet voldoen aan ons beleid of toepasselijke wetgeving. Daarnaast kunnen vervoerders boetes opleggen aan afzenders van berichten die hun voorwaarden schenden. Als een provider of een derde partij boetes in rekening brengt op Zoom voor berichten die worden verzonden via de berichtenservice van Zoom, kan Zoom u dergelijke boetes in rekening brengen.

Het kan nodig zijn om het beleid van Zoom te wijzigen om aan het toepasselijk recht en regelgevingseisen te voldoen. Eventuele wijzigingen in het beleid van Zoom worden hier gepubliceerd. Als u een melding wilt ontvangen van updates van ons beleid, geeft u uw e-mailadres op in het onderstaande vak.