Hartelijk dank!

Je bent geabonneerd

Met ingang van 3 november 2023
Zie wijzigingslogboek

Wat is een externe subverwerker?

Een subverwerker is een leverancier die Zoom gebruikt om gegevens te verwerken namens onze klanten, die de verwerkingsverantwoordelijken van die gegevens zijn.

Zooms proces voor contracten met subverwerkers

Zoom eist van haar subverwerkers dat zij voldoen aan gelijkwaardige verplichtingen als die welke van Zoom (als gegevensverwerker) worden verlangd, zoals uiteengezet in de gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) van Zoom, inclusief maar niet beperkt tot de volgende vereisten:

 • persoonsgegevens verwerken volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke (d.w.z. de Klant) (zoals meegedeeld aan de relevante subverwerker door Zoom);
 • in verband met de subverwerkingsactiviteiten mag alleen personeel worden gebruikt dat betrouwbaar is en onderworpen is aan een contractueel bindende verplichting om de privacy en beveiliging van gegevens in acht te nemen, voor zover van toepassing, onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • Zoom onmiddellijk op de hoogte stellen van een inbreuk op de beveiliging; en
 • samenwerken met Zoom om verzoeken van gegevensbeheerders, betrokkenen of gegevensbeschermingsautoriteiten, indien van toepassing, af te handelen.

Behalve zoals hieronder bepaald, bezit of beheert Zoom de toegang tot de infrastructuur waarmee realtime en opgeslagen persoonlijke gegevens worden gehost (mocht de Klant ervoor kiezen om dergelijke inhoud op te slaan, bijvoorbeeld opnames en transcripties). Persoonlijke gegevens kunnen worden verplaatst tussen datacenters binnen een regio om de prestaties en beschikbaarheid van Zoom te garanderen. Zoom werkt ook samen met de onderstaande servicesubverwerkers om de vermelde functionaliteit te bieden.

In de volgende tabel staan de landen en rechtspersonen die betrokken zijn bij de verwerking en opslag van persoonsgegevens door Zoom die optreedt als gegevensverwerker namens zijn klanten, de verwerkingsverantwoordelijken.

Geautoriseerde Zoom-subverwerkers
Naam Doel Gegevens gedeeld met subverwerker Locatie Internationaal overdrachtsmechanisme Aanvullende waarborgen

(links naar bronnen van subverwerkers)

Amazon Web Services Cloudserviceprovider
 • Real-time vergader- en webinarverkeer
 • Opnamen van vergaderingen en gesprekken (indien opgeslagen in de cloud door de klant)
 • Transcripties van opnamen van vergaderingen of gesprekken (als de vergadering door de klant is opgenomen en opgeslagen in de cloud)
 • Geüploade bestanden
Australië, Brazilië, Canada, Europa, India, Japan, Singapore, Taiwan, Verenigde Staten SCC's Whitepaper over risico's en compliance en AWS Security Center
Anthropic Dienstverlener van slimme functies Anthropic, aanbieder van slimme functies, verwerkt de volgende gegevens alleen als een beheerder deze functie apart inschakelt:

 • Klantinhoud en context
Verenigde Staten SCC's Privacybeleid
Apple Pushmeldingen verzenden op iOS-telefoons. Klanten kunnen ervoor kiezen om deze service niet te gebruiken.
 • Chatbericht melden
 • Sms-bericht melden
 • PBX-bericht melden (telefoongesprek)
Verenigde Staten SCC's Overzicht van de pushmeldingenservice van Apple
Cloudflare Beveiliging
 • IP-adres
Europese Unie, Verenigde Staten SCC's
Cloudflare-nalevingspagina
,

AVG-nalevingspagina
Google Cloud Platform Cloudserviceprovider
 • Real-time vergader- en webinarverkeer
Taiwan SCC's Privacycentrum
Google Firebase Pushmeldingen verzenden op Android-telefoons. Klanten kunnen ervoor kiezen om deze service niet te gebruiken.
 • Chatbericht melden
 • Sms-bericht melden
 • PBX-bericht melden (telefoongesprek)
Verenigde Staten SCC's Privacy en beveiliging in Firebase
MaestroQA Kwaliteitsborging ondersteunen Ondersteuningsgerelateerde communicatie-inhoud zoals cloudopnamen of chattranscripties tijdens vergaderingen MAG worden gedeeld met MaestroQA, maar alleen als de Klant ervoor kiest om deze rechtstreeks aan een Zoom-ondersteuningsmedewerker te verstrekken via een ondersteuningsinteractie, d.w.z. als bijlage bij een ondersteuningsticket. Ierland, Verenigde Staten SCC's Privacybeleid
Microsoft Cloudserviceprovider
 • Real-time vergader- en webinarverkeer
 • Opnamen van vergaderingen en gesprekken (indien opgeslagen in de cloud door de klant)
 • Transcripties van opnamen van vergaderingen of gesprekken (als de vergadering door de klant is opgenomen en opgeslagen in de cloud)
 • Geüploade bestanden
Zwitserland SCC's Privacyverklaring van Microsoft
Onetrust Portal voor verzoeken van betrokkenen, cookievoorkeurencentrum
 • Naam
 • E-mailadres
 • Accounttype
 • Land
 • IP-adres
 • DSAR-rapporten
 • Cookievoorkeuren van gebruikers
Verenigde Staten SCC's Vertrouwenspagina
OpenAI Dienstverlener van slimme functies OpenAI verwerkt de volgende gegevens alleen als een beheerder deze functie afzonderlijk inschakelt:

 • Klantinhoud en context
Verenigde Staten SCC's Privacyverklaring OpenAI
Oracle Cloudserviceprovider
 • Real-time vergader- en webinarverkeer
 • Adres voor opnamen van vergaderingen en gesprekken
 • Transcripties van opnamen van vergaderingen of gesprekken
Mexico, Verenigde Staten Bindende bedrijfsregels (BCR's) Technische korte whitepaper
Qualtrics Feedback, beoordelingen en enquêteantwoorden Als een klant ervoor kiest om feedback, beoordelingen of enquêteantwoorden aan Zoom te verstrekken, kan Qualtrics het volgende verwerken:

 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Accountgegevens
 • Klantinhoud of enige gegevens die de klant verstrekt in de feedback, beoordeling of enquête
Duitsland, Verenigde Staten SCC's Gegevensbescherming en privacy
SendSafely Dienst voor versleutelde bestandsoverdracht Communicatie-inhoud zoals bijlagen MOGEN worden gedeeld met SendSafely, maar alleen als de klant ervoor kiest het direct te verschaffen aan een klantenservicemedewerker van Zoom via een klantenservice-interactie (bijv. als bijlage van een supportticket). Verenigde Staten SCC's Privacybeleid | SendSafely | End-to-endversleuteling
ServiceNow Cloudgebaseerd klantenserviceplatform Communicatie-inhoud zoals cloudopnames of chattranscripties tijdens vergaderingen KAN worden gedeeld met ServiceNow, maar alleen als de Klant ervoor kiest om deze rechtstreeks aan een Zoom-ondersteuningsmedewerker te verstrekken via een ondersteuningsinteractie. Duitsland, Verenigde Staten SCC's Naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
TaskUS Ondersteuningsproviders Communicatie-inhoud zoals cloudopnamen of chattranscripties tijdens vergaderingen MAG worden gedeeld met TaskUS, maar alleen als de Klant ervoor kiest om deze rechtstreeks aan een Zoom-ondersteuningsmedewerker te verstrekken via een ondersteuningsinteractie. Filipijnen SCC's Inhoudsbeveiliging
Twilio Verzendt informatiemails naar genodigden van klanten Als klanten ervoor kiezen om via Zoom informatiemails naar genodigden te verzenden, verwerkt Twilio de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Onderwerp vergadering of webinar
 • Vergadering-/webinar-ID
 • Datum en starttijd van de vergadering
Verenigde Staten SCC's AVG-whitepaper Twilio
Zendesk Cloudgebaseerd klantenserviceplatform Communicatie-inhoud zoals cloudopnamen of chattranscripties tijdens vergaderingen MAG worden gedeeld met Zendesk, maar alleen als de Klant ervoor kiest om deze rechtstreeks aan een Zoom-ondersteuningsmedewerker te verstrekken via een ondersteuningsinteractie. Verenigde Staten BCR's Nalevingscertificeringen en lidmaatschappen

Zie beneden voor meer subverwerkers die specifiek zijn voor Zoom Events. Lees voor meer informatie over Zoom Events de Privacyverklaring voor Zoom Events.

Geautoriseerde Zoom Events-subverwerkers
Naam Doel Gegevens gedeeld met subverwerker Locatie Internationaal overdrachtsmechanisme Aanvullende waarborgen

(links naar bronnen van subverwerkers)

Stripe Betalingsverwerking Betalings- en transactiegegevens zoals naam, e-mailadres, bankrekeninggegevens, betaalkaartgegevens, datum/tijd/transactiebedrag, en naam van verkoper. Verenigde Staten SCC's Stripe Privacy Center

Updates

Naarmate ons bedrijf groeit en evolueert, kunnen de subverwerkers die we gebruiken ook veranderen. Wij zullen de eigenaar van de account van de Klant in kennis stellen van nieuwe Subverwerkers, voor zover dit contractueel is vereist, en dergelijke updates hier plaatsen.

Je kunt het onderstaande formulier ook gebruiken om je te abonneren op updates.

 

 

Wat is een aan Zoom gelieerde onderneming?

Een aan Zoom gelieerde onderneming is elke entiteit die Zoom direct of indirect controleert. Samen met Zoom Video Communications, Inc. vormen deze filialen gelieerde ondernemingen de Zoom Group.

Internationale overdrachten binnen de Zoom Group

Alle partijen van de Zoom Group hebben een overeenkomst voor gegevensoverdracht gesloten waarin de vereisten voor gegevensbescherming zijn vastgelegd en de toepasselijke EU-modelcontractbepalingen ("SCC's") zijn opgenomen.

Aan Zoom gelieerde ondernemingen
Naam van entiteit Geregistreerde locatie
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. Delaware, VS
ZVC JAPAN K.K. Japan
ZVC Netherlands B.V. Amsterdam, Nederland

Noorwegen (bijkantoor)
ZVC- Australia Pty Ltd. New South Wales, Australië
ZVC UK Ltd. Engeland
Wales
Zoom Voice Communications, Inc. Delaware, VS

Hongkong (bedrijfsregistratie)
ZVC France SAS Paris, Frankrijk
ZVC India Pvt. Ltd. Mumbai, India
ZVC Canada, Ltd. Geregistreerd in:
New Brunswick, Canada

Extra provinciale registraties:
Alberta
British Columbia
Manitoba
Ontario
Quebec
Keybase, LLC Delaware, VS
ZVC Singapore Pte. Ltd. Singapore
ZVC Germany GmbH Duitsland
Zoom Video Communications (Hong Kong) Limited Hongkong
Zoom Video Communications (Shanghai) Co., Ltd. China
Saasbee Inc. (Hefei) Ltd. China
Saasbee Software (Hangzhou) Co., Ltd. China
Zoom Video Communications (Suzhou) Inc. China
Workvivo Limited Ierland

 

 

Datum van wijziging Wijzigen Aantekeningen
3 november 2023 Verenigde Staten toegevoegd als verwerkingslocatie voor ServiceNow.
23 oktober 2023 Workvivo toegevoegd als gelieerde onderneming.

Mexico toegevoegd als verwerkingslocatie voor Oracle.

28 juli 2023 Anthrophic toegevoegd als subverwerker.
10 mei 2023 CSS Corp verwijderd van de lijst met subverwerkers.

OpenAI, Qualtrics en ServiceNow toegevoegd als subverwerkers.

Cloudflare, MaestroQA en Twilio bijgewerkt voor nauwkeurigheid.

Stripe toegevoegd als subverwerker voor Zoom Events.

CSS Corp is geen leverancier van Zoom meer.
5 oktober 2022 Taiwan toegevoegd als verwerkingslocatie voor Amazon Web Services.

Google Cloud Platform toegevoegd voor verwerking, uitsluitend in Taiwan.

SendSafely toegevoegd als subverwerker.

 
25 april 2022 Microsoft toegevoegd als subverwerker.  
17 februari 2022 Karlsruhe Information Technology Solutions verwijderd van de lijst met gelieerde ondernemingen.

MaestroQA, OneTrust en Cloudflare voor nauwkeurigheid toegevoegd aan de lijst met subverwerkers.

Lijst met AWS-locaties bijgewerkt voor nauwkeurigheid.
Karlsruhe Information Technology Solutions is gefuseerd met ZVC Germany GmbH.

Na een interne beoordeling hebben we vastgesteld dat drie leveranciers ontbraken. Zoom heeft deze leveranciers altijd voor dat doel gebruikt; het zijn geen nieuwe subverwerkers.
30 december 2021 Twilio, CSS Corp en TaskUS toegevoegd voor nauwkeurigheid.

Aan Zoom gelieerde ondernemingen toegevoegd voor transparantie.
Na een interne beoordeling hebben we vastgesteld dat vier leveranciers ontbraken. Zoom heeft deze leveranciers altijd voor dat doel gebruikt; het zijn geen nieuwe subverwerkers.
11 februari 2021 Bijgewerkte regionale locaties van cloudservice-infrastructuurproviders Bijgewerkte regionale locaties van cloudservice-infrastructuurproviders voor de volledigheid.
14 oktober 2020 Leveranciers verwijderd die ten onrechte als subverwerkers waren geclassificeerd. Na een interne beoordeling hebben we enkele eerder genoemde leveranciers geïdentificeerd die in feite geen klantgegevens hebben verwerkt waarvoor Zoom de gegevensverwerker is. Om die reden hebben we ze verwijderd.
14 oktober 2020 Apple en Google Firebase toegevoegd voor de volledigheid. Na een interne beoordeling hebben we de afwezigheid van twee leveranciers voor pushmeldingen voor mobiele telefoons vastgesteld. Zoom heeft deze leveranciers altijd voor dat doel gebruikt; het zijn geen nieuwe subverwerkers.