Privacyverklaring Kinderonderwijs

Laatst bijgewerkt in september 2021

In de Privacyverklaring Kinderonderwijs ("Verklaring") wordt beschreven welke persoonsgegevens van leerlingen met een leeftijd onder de 18 jaar we verzamelen, gebruiken of bekendmaken als zij onderwijsdiensten ontvangen van scholen en andere organisaties die de vergaderingen, webinars of het berichtenplatform van Zoom Video Communication, Inc. ("Zoom") gebruiken om onderwijsdiensten aan kinderen te bieden.Deze Verklaring is een aanvulling op de Privacyverklaring van Zoom en is alleen van toepassing als de accountinstellingen die een school of organisatie heeft geselecteerd, bevestigt dat het onderwijsdiensten levert aan kinderen onder de leeftijd van 18 jaar.

Welke persoonsgegevens van leerlingen verzamelt Zoom?

Persoonsgegevens zijn gegevens van of over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, waaronder gegevens die Zoom aan een individuele persoon kan koppelen.Het is ons toegestaan de volgende categorieën persoonsgegevens te verzamelen of te verwerken namens scholen of andere organisaties die onderwijsdiensten leveren als een leerling Zoom-producten gebruikt of er interactie mee heeft om onderwijsdiensten te ontvangen, zoals wanneer zij lid worden van hun klas of hun leerkracht ontmoeten op Zoom:

 • Profiel- en deelnemergegevens:  naam, profielfoto, contactgegevens en eventuele andere gegevens die een school of onderwijsinstelling door leerlingen laat toevoegen aan hun profiel of toe kan laten voegen bij de registratie voor een vergadering, opname of webinar die wordt gehouden op het account van de school of instelling.
 • Contact- en agendagegevens: lijsten met contactpersonen die de school of instelling toevoegt of leerlingen de mogelijkheid biedt om te gebruiken op hun account (zoals namen en e-mailadressen voor andere leerlingen van de school), evenals agendagegevens die aan het account zijn toegevoegd (zoals lesplanning of aankomende schoolevenementen).
 • Instellingen: voorkeuren en instellingen die leerlingen instellen bij het gebruik van een onderwijsaccount, zoals een microfoon, instellingen voor audio en video en instellingen voor scherm delen.
 • Apparaatgegevens: informatie over de computers, telefoons en andere apparaten die leerlingen gebruiken voor deelname aan vergaderingen of webinars of voor verzending van berichten via Zoom-producten, waaronder apparaatkenmerken (zoals microfoon of versie en ID camera), IP-adres (wat kan worden gebruikt om de algemene locatie op plaats- of landniveau aan te geven) en wifi-gegevens.
 • Inhoud vergadering, webinar en berichten: als de school of onderwijsinstelling vergaderingen of webinars opneemt in Zoom Cloud, slaat Zoom deze opnames op namens de school of instelling.De opnames kunnen de spraak en foto van een leerling bevatten, berichten, Q&A of andere content (zoals een presentatie of whiteboard) die door een leerling wordt gedeeld tijdens een vergadering of webinar.Zoom-medewerkers openen deze content niet, tenzij de school of onderwijsinstelling ons dit vraagt te doen of tenzij dit wettelijk is verplicht of vanwege de beveiliging of veiligheid.
 • Productgebruik: informatie over hoe leerlingen en hun apparaten interactie hebben met Zoom-producten, zoals wanneer zij deelnemen aan een vergadering of weer vertrekken, of zij berichten sturen en met wie zij dit doen, muisbewegingen, kliks, toetsaanslagen of acties (zoals dempen/dempen ongedaan maken of video aan/uit) en andere invoer die Zoom helpt het functiegebruik te begrijpen, productdesign te verbeteren en functies voor te stellen.

 

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens van leerlingen?

Zoom gebruikt persoonsgegevens van leerlingen om de volgende activiteiten uit te voeren:

 • Het aanbieden van educatieve producten en diensten: om producten, functies en diensten aan te bieden aan scholen en andere organisaties om te gebruiken wanneer educatieve diensten worden verleend aan kinderen, waaronder voor het personaliseren van het product en de veiligheidskenmerken en -instellingen voor een schoolomgeving. Dit kan het gebruik van persoonsgegevens omvatten voor klantondersteuning, waarvoor toegang tot audio, video, bestanden en berichten nodig is op verzoek van de school of instelling.
 • Productonderzoek en -ontwikkeling: om Zoom-producten te ontwikkelen, testen en verbeteren die worden gebruikt in onderwijssituaties.
 • Authenticatie, integriteit, beveiliging en veiligheid:  om accounts en activiteiten te controleren, detecteren, onderzoeken en kwaadwillend gedrag of onveilige ervaringen te voorkomen, veiligheidsdreigingen aan te pakken, de veiligheid van school en openbare veiligheid te bieden en Zoom-producten te beveiligen.
 • Juridische redenen: om het toepasselijk recht na te leven of te reageren op juridische procedures, waaronder afkomstig van wetshandhavingsinstanties of overheidsinstanties, voor het onderzoeken van of deelname aan civiele ontdekkingen, rechtszaken of andere juridische procedures en om mogelijke overtredingen van onze Servicevoorwaarden of ons beleid af te dwingen of te onderzoeken.

Zoom gebruikt geavanceerde tools om automatisch inhoud te scannen, zoals virtuele achtergronden, profielafbeeldingen en bestanden die zijn geüpload of uitgewisseld via chat, met als doel schendingen van onze voorwaarden of ons beleid en illegale of andere schadelijke activiteiten op te sporen en te voorkomen. Werknemers kunnen dergelijke inhoud onderzoeken waar dit nodig is om juridische, veiligheids- of beveiligingsredenen.

Hoe delen we de persoonsgegevens van leerlingen?

Zoom maakt de persoonsgegevens van leerlingen niet bekend aan derden, met uitzondering van:

 • dienstverleners die ons hepen Zoom-producten en technische infrastructuur te bieden;
 • indien verplicht om wettelijke, beveiligings- of veiligheidsredenen;
 • of aan andere Zoom-partners (zoals Zoom Voice Communications, Inc., die Zoom Phone aanbiedt) voor het aanbieden van aanvullende producten en functies voor gebruik door scholen en onderwijsinstellingen.

Welke leerlinggegevens zijn zichtbaar voor scholen en kunnen worden gedeeld in Zoom-producten?

Afhankelijk van het gehanteerde beleid van de school of organisatie die onderwijsdiensten biedt zijn instellingen en hoe zij Zoom-producten gebruiken om onderwijsdiensten te verlenen zichtbaar of kunnen de volgende persoonsgegevens van leerlingen worden gedeeld die deelnemen aan vergaderingen of webinars in hun account.Het gebruik en de bekendmaking van leerlinggegevens door de school of andere organisatie is onderhevig aan het beleid van de school of onderwijsinstelling en niet aan dat van Zoom.Zoom biedt kinderen niet de mogelijkheid om persoonsgegevens openbaar beschikbaar te stellen via het gebruik van Zoom-producten.   

 • Gebruik en inhoud door leerlingen: afhankelijk van de instellingen van de school of onderwijsinstelling die onderwijsdiensten biedt – en de mensen die zij aanstellen – is (i) informatie beschikbaar over hoe leerlingen en hun apparaat interactie hebben met het account van de school of onderwijsinstelling; (ii) informatie over de deelnemers die deelnamen aan klaslokalen of vergaderingen via hun account (waarondere de naam van de deelnemer, weergavenaam, e-mailadres en deelnemer-ID); (iii) de inhoud van opnames op hun account en een transcriptie van de audio, indien ingeschakeld; en (iv) informatie als reactie op polls, Q&A of andere content die is gedeeld tijdes klaslokalen, webinars en vergaderingen in hun account.
 • Leerkrachten, hosts en deelnemers: leerkrachten, hosts en andere deelnemers van een klaslokaal of vergadering kunnen mogelijk het e-mailadres, weergavenaam en profielfoto van de leerlingen zien, evenals de content en informatie die leerlingen delen tijdens een vergadering en webinar.Afhankelijk van de instellingen van de school of onderwijsinstelling kunnen leerkrachten, hosts en deelnemers ook de inhoud van klaslokalen of vergaderingen, audiotranscripties, berichten die naar iedereen zijn gestuurd of naar hen direct en bestanden, whiteboards of andere informatie die is gedeeld tijdens een klaslokaal of vergadering opnemen of opslaan.
 • App van derden: scholen of onderwijsinstellingen kunnen ervoor kiezen apps van derden te installeren om functies of onderwijsdiensten toe te voegen aan hun gebruik van Zoom-producten, waaronder apps die toegang kunnen krijgen tot persoonsgegevens van leerlingen en andere gebruikers van hun account.Zoom installeert vooraf geen apps in onderwijsaccounts en apps hebben geen toegang tot persoonsgegevens van leerlingen die onderwijsdiensten ontvangen via Zoom-producten, tenzij de school of onderwijsinstelling ervoor kiest een specifieke app goed te keuren. Persoonsgegevens die door scholen en onderwijsinstellingen worden gedeeld met apps van derden, zijn onderhevig aan het beleid van de school of instelling en de voorwaarden en het privacybeleid van de ontwikkelaar van de app en niet dat van Zoom.

Voordat scholen of onderwijsinstellingen ervoor kiezen apps van derden te installeren die kunnen worden gebruikt door kinderen met een leeftijd lager dan 13 jaar, moeten zij toestemming van een ouder of verzorger verkrijgen voor de gegevenspraktijken van de app van een derde.Door een app van een derde te installeren, gaan deze scholen of onderwijsinstellingen ermee akkoord dergelijke toestemming van een ouder of verzorger te hebben verkregen en moeten zij instemmen met het bekendmaken van de persoonsgegevens van leerlingen aan de app van een derde bij installatie van de app.

Het controleren en verwijderen van leerlinggegevens

Een school of andere onderwijsinstelling kan leerlinggegevens controleren en verwijderen vanuit het beheerdersdashboard, mits dit in overeenstemming is met het toepasselijk recht.Als u een ouder of leerling bent, raadpleegt u uw school of andere onderwijsinstelling voor toegang tot persoonsgegevens, beperking van de toegang van een leerling tot de functies of diensten van Zoom-producten of het verwijderen van de persoonsgegevens of het complete profiel van een leerling.Een school of andere onderwijsinstelling kan ook maatregelen treffen om te voorkomen dat een leerling in de toekomst onderwijsdiensten ontvangt door het gebruik van Zoom-producten in haar account, bijvoorbeeld door het verwijderen van het leerlingprofiel uit het account van de school of andere onderwijsinstelling en het beperken van de toegang van de leerling tot het gebruik van Zoom.

Hoe u contact met ons opneemt

Als u ouder of verzorger bent:

 • Neem contact op met de beheerder van uw school als u vragen hebt over het volgende:
  • het beheer van het Zoom-account op school
  • het gebruik van de gegevens van uw kind door school
  • apps van derden, goedgekeurd door de school, die mogelijk toegang hebben tot de gegevens van uw kind
  • voor het uitoefenen van uw privacyrechten met betrekking tot onderwijsgegevens
 • Neem contact op met Zoom via de onderstaande contactgegevens als u vragen hebt over het volgende:
  • deze Verklaring
  • het gebruik van leerlinggegevens door Zoom

Als u een beheerder bent van een organisatie die onderwijsdiensten biedt aan leerlingen met een leeftijd jonger dan 18 jaar, neemt u via de onderstaande contactgegevens contact op met Zoom over de informatie in deze Verklaring.

educationalprivacy@zoom.us

1-888-799-0182