GESCHATTE TIJD: 5 MINUTEN

Snel hand opsteken

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen gelijkwaardig aan de les kunnen deelnemen, kunnen leerkrachten de functie 'Hand opsteken' van Zoom strategisch gebruiken. Wanneer leerlingen snel tegelijkertijd hun virtuele hand opsteken, kunnen alle leerlingen ervoor kiezen mee te doen, met de optie om gelijk te klikken of na een korte pauze. De door leerlingen geproduceerde deelnamelijst kan vervolgens worden gebruikt voor het kiezen van leerlingen om informatie te delen, deel te nemen en/of vragen te beantwoorden, op het moment zelf of tijdens de hele les.

Belangrijke aspecten die bijdragen aan effectief leren:

Sociale verbondenheid

Keuzevrijheid

Actieve betrokkenheid

Bouwen aan relaties en vertrouwen

Het waarom

Wanneer je op afstand en/of in een hybride omgeving met leerlingen aan de slag gaat, kan het lastig zijn om alle leerlingen gelijkwaardig te laten deelnemen. Om ervoor te zorgen dat leerlingen niet alleen kunnen deelnemen, maar zich daarbij ook op hun gemak voelen, is het belangrijk om alle leerlingen op een leuke manier gedachten te laten delen, deelnemen en vragen te laten beantwoorden. In een klassiek klaslokaal hebben docenten verschillende strategieën tot hun beschikking, zoals de ijststokjestechniek, om leerlingen een voor een aan de beurt te laten komen, maar in een hybride omgeving is dit lastig. Je kunt dit oplossen met 'Snel hand opsteken', waarbij de docent aftelt vanaf 3 en alle leerlingen hun hand tegelijkertijd opsteken. Op die manier creëren ze samen een lijst die de docent kan gebruiken om de samenwerking op dat moment of gedurende de rest van de dag te stimuleren.

De functie:

Hand opsteken

  • Een individuele leerling kan zijn of haar hand virtueel opsteken met een knop onder 'Reacties' onder aan het Zoom-venster. De functie Hand opsteken geeft aan de docent aan dat een leerling iets wil zeggen. Wanneer een leerling zijn of haar hand opsteekt, wordt er een pictogram van een hand weergegeven in het Zoom-vak en naast de naam van die leerling in de lijst met deelnemers. De desbetreffende leerling wordt ook links bovenaan in de galerijweergave geplaatst.
  • Wanneer een groep leerlingen hun hand tegelijkertijd opsteekt, worden ze onmiddellijk in een lijst geplaatst op volgorde van hoe snel ze hun hand opstaken. Wanneer leerlingen hun handen opsteken, wordt er een pictogram van een hand weergegeven in het Zoom-vak en naast de naam van die leerlingen, zodat de docent kan zien of alle leerlingen in die lijst staan. Zodra een leerling aan het woord is geweest, kan die leerling of de docent de opgestoken hand naar beneden doen en wordt de leerling onder aan de lijst met deelnemers geplaatst om te laten zien dat die leerling al aan de beurt is geweest.

De implementatie

Zoek naar een les waaraan alle leerlingen actief moeten deelnemen (bijv. leerlingen die een project presenteren, vragen beantwoorden, etc.) Doe het volgende aan het begin van de les, zodra alle leerlingen zijn ingelogd:

  • Tel af vanaf 3 en laat alle leerlingen hun hand virtueel opsteken met de knop 'Hand opsteken'.
  • Controleer even of iedereen zijn of haar hand heeft opgestoken door te controleren of het handpictogram in elk Zoom-venster of in de lijst met deelnemers wordt weergegeven.
  • De lijst met deelnemers komt tot stand op basis van de snelheid waarmee leerlingen hun hand hebben opgestoken. Docenten kunnen de volgorde van die lijst nu gebruiken om leerlingen vragen te laten beantwoorden, iets te laten voorlezen of op een andere manier te laten deelnemen.

 

Met deze korte activiteit zorg je ervoor dat alle leerlingen worden opgenomen in de lijst met deelnemers en krijgen leerlingen de kans om sneller of langzamer hun hand op te steken. Zo kunnen ze zelf bepalen of ze eerder of later aan de beurt komen. Op die manier krijgen alle leerlingen de kans om aan de beurt te komen en worden discussies niet gedomineerd door degenen die het hardst roepen. Daardoor kunnen leerlingen die zich niet zo zelfverzekerd voelen even wachten om lager op de lijst terecht te komen en kijken hoe anderen het doen voordat ze zelf aan de beurt zijn. Zo voelen leerlingen zich veilig, gesteund en klaar om actief mee te doen zodra ze zich wat meer op hun gemak voelen.

Ontwikkeld met