Geschatte tijd: 5-10 minuten

Doelgerichte peilingen

Docenten kunnen peilingen gebruiken om snel inzicht te krijgen in het begrip van studenten, zodat ze strategisch groepen kunnen samenstellen, zo nodig gerichte ondersteuning kunnen bieden en snel een beeld kunnen krijgen van de behoefte van de 'virtuele klas'. Peilingen kunnen worden gebruikt voor het beheersen van de stof, maar ook om de sociaal-emotionele behoeften van leerlingen te begrijpen. Peilingen kunnen formeel of informeel zijn om echt inzicht te krijgen in de behoeften en het beheersingsniveau van elke leerling.

Belangrijke aspecten die bijdragen aan effectief leren:

Gericht en relevant

Gedifferentieerde trajecten en materialen

Actieve betrokkenheid

Activering en reflectie van kennis

Groeigerichtheid

Voortgangsbewaking en -rapportage

Het waarom

Docenten moeten ervoor zorgen dat ze tijdens de les informele en formele beoordelingen uitvoeren om te peilen in hoeverre leerlingen de stof hebben begrepen. Met deze inzichten kunnen docenten op een strategische manier kleine groepen samenstellen en vaststellen aan welke ondersteuning specifieke leerlingen behoefte hebben. Docenten kunnen tijdens een sessie met de hele groep ook snel misvattingen de wereld uit helpen als uit de peiling blijkt dat een aanzienlijk deel van de klas een bepaald concept niet beheerst. Het kan bij onderwijs op afstand lastiger zijn om te peilen hoe leerlingen het op sociaal-emotioneel vlak doen dan bij klassikaal onderwijs, vooral als leerlingen hun camera's uit hebben staan. Wanneer je leerlingen op verschillende momenten in de les via peilingen vraagt hoe ze zich voelen, krijg je inzicht in de algemene stemming van de klas en welke leerlingen meer ondersteuning nodig hebben.

De functie:

Peilingen voor vergaderingen

Als de host kunnen docenten ook een volledig verslag van de peilingvragen downloaden, zodat ze kunnen zien wat elke leerling heeft geantwoord.

  • Klik tijdens de Zoom-sessie op Peilingen en selecteer de peiling die je wilt starten.
  • Alle leerlingen krijgen een pop-up waarin ze worden gevraagd de vragen te beantwoorden.
  • Terwijl leerlingen de vragen beantwoorden, kunnen docenten live zien welk percentage leerlingen welk antwoord heeft gekozen.
  • Docenten bepalen wanneer de peiling wordt beëindigd door op Peiling beëindigen te klikken. Docenten kunnen de resultaten ook met de klas delen.

Met de peilingfunctie kunnen docenten peilingen opnemen die leerlingen tijdens een Zoom-sessie beantwoorden. Je kunt peilingen tijdens de sessie maken of juist van tevoren en deze tijdens de sessie starten.

De implementatie

Het is tijdens de les essentieel om te controleren of leerlingen alles hebben begrepen en de stof beheersen. Vervolgens kunnen docenten bepaalde leerlingen de juiste ondersteuning geven of juist aanpassingen doorvoeren om ervoor te zorgen dat iedereen de stof beheerst. Bij het strategisch implementeren van Doelgerichte peilingen is het handig om:

  • Het lesplan door te nemen en te kijken wat goede momenten zijn waarop je de les even kunt onderbreken om te peilen hoeveel de leerlingen van alles hebben begrepen.
  • De vragen van tevoren op te schrijven, zodat je de peiling tijdens de les zo kunt starten. Hoewel spontane peilingen ook nuttig kunnen zijn, nemen ze waarschijnlijk meer lestijd in beslag.
  • Peilingen verspreid door de les te houden. Op die manier houd je leerlingen betrokken tijdens een virtuele les.
  • De resultaten nadat je een peiling hebt gedeeld met de klas te delen en die gebruiken om een discussie op gang te brengen. Vraag een leerling die een bepaald antwoord heeft gekozen om uit te leggen waarom hij of zij dit heeft gekozen en vraag anderen of ze het daarmee eens zijn. Leerlingen kunnen hier in het chatvenster op reageren of door hun hand op te steken en hun antwoord mondeling met de groep te delen.
  • Te reflecteren op de gegevens. Als docenten merken dat een aanzienlijk deel van de leerlingen niet het juiste antwoord heeft gekozen, kunnen ze dat moment gebruiken om even halt te houden en het opnieuw uit te leggen. Docenten kunnen de resultaten van de peilingen downloaden en zien wat elke leerling heeft geantwoord. Als een klein aantal leerlingen het verkeerde antwoord heeft gekozen, dan kan de docent deze informatie opslaan en deze leerlingen apart nemen in een aparte vergaderruimte om ze bijles te geven en/of ze extra lesmateriaal geven en activiteiten laten doen om ervoor te zorgen dat ze de stof gaan beheersen.

 

Je kunt peilingen ook gebruiken om te zien hoe leerlingen het op sociaal-emotioneel vlak doen door een peiling te maken waarin je leerlingen vraagt hoe ze zich voelen (bijvoorbeeld met antwoorden als geconcentreerd, afgeleid, blij, verdrietig en verveeld). Docenten kunnen deze peiling verschillende keren tijdens de les gebruiken om de stemming van de klas te peilen en zo nodig de les aan te passen. Docenten kunnen deze resultaten ook gebruiken om specifieke leerlingen die constant een sombere stemming hebben extra aandacht te geven, te kijken wat er met ze aan de hand is en/of ze door te verwijzen, bijvoorbeeld naar een decaan.

Ontwikkeld met