Geschatte tijd: 15-30 minuten

Oefening baart kunst

In kleine groepjes werken leerlingen om beurten een lijst met vragen door (gedifferentieerd door de leerkracht), waardoor ze meer praktijkervaring opdoen met het beantwoorden van vragen en het onderbouwen van hun antwoorden. Met de steun van hun klasgenoten kunnen leerlingen misvattingen oplossen en hun vaardigheden vergroten in een minder stressvolle, gedifferentieerde omgeving.

Belangrijke aspecten die bijdragen aan effectief leren:

Gericht en relevant

Gedifferentieerde trajecten en materialen

Sociale verbondenheid

Leren van en samenwerken met klasgenoten

Actieve betrokkenheid

Authentiek onderzoek en toepassing

Groeigerichtheid

Duurzame mogelijkheden om te oefenen

Het waarom

Docenten vragen leerlingen vaak om iets voor de klas op het bord of een whiteboard te schrijven. Op die manier zien andere leerlingen welke stappen iemand neemt om een bepaald probleem op te lossen, terwijl het denkproces van de gekozen leerling wordt ondersteund, omdat die moet uitleggen hoe hij of zij tot een bepaalde oplossing is gekomen. Wanneer je op afstand en/of in een hybride omgeving met leerlingen aan de slag gaat, kan het lastig zijn om deze strategie toe te passen. Veel leerlingen maken hun huiswerk immers op een analoge manier (bijv. in een schrift, etc.), waardoor ze het niet makkelijk kunnen delen. Docenten kunnen hiervoor de Zoom-functie 'Whiteboard' gebruiken, waarmee zowel de host als de gebruikers hun werk kunnen laten zien en aantekeningen kunnen maken bij het werk van anderen.

De functie:

Functie Whiteboard

Met de Zoom-functie Whiteboard kunnen zowel leerlingen als docenten hun werk aan de hele klas laten zien, of ze nu in de klas zitten of op afstand deelnemen. Andere deelnemers kunnen vervolgens aantekeningen bij het werk van leerlingen plaatsen, wat de samenwerking en het leren van elkaar ten goede komt.

Docenten die de functie Whiteboard willen gebruiken, moeten eerst op 'Scherm delen' klikken en vervolgens 'whiteboard' selecteren. Op het whiteboard kunnen docenten iets tekenen, tekst typen, dingen wissen, etc. Ze kunnen het whiteboard zelfs downloaden wanneer ze klaar zijn en anderen de mogelijkheid geven om tegelijkertijd aantekeningen op het whiteboard te plaatsen. Docenten kunnen bepalen of er namen aan aantekeningen kunnen worden toegevoegd. Deze optie kunnen ze in- of uitschakelen om te voorkomen dat leerlingen aantekeningen op een ongepaste manier gebruiken. Deze optie vind je op de bovenste navigatiebalk bij de drie stipjes met het label 'meer'.

De implementatie

Docenten die de whiteboardfunctie willen gebruiken, moeten eerst op 'Scherm delen' klikken en vervolgens 'whiteboard' selecteren. Op het whiteboard kunnen docenten iets tekenen, tekst typen, dingen wissen, etc. Ze kunnen het whiteboard zelfs downloaden wanneer ze klaar zijn en anderen de mogelijkheid geven om tegelijkertijd aantekeningen op het whiteboard te plaatsen. Docenten kunnen bepalen of er namen aan aantekeningen kunnen worden toegevoegd. Deze optie kunnen ze in- of uitschakelen om te voorkomen dat leerlingen aantekeningen op een ongepaste manier gebruiken. Deze optie vind je op de bovenste navigatiebalk bij de drie stipjes met het label 'meer'.

  • Stel duidelijke verwachtingen op over hoe leerlingen het whiteboard moeten gebruiken (en hoe niet)
  • Stel normen voor groepswerk vast (bijv. taken, verwachtingen en zelfs de volgorde waarin iedereen aan de beurt komt)
  • Oefen op een laagdrempelige manier met de functie (bijv. maak groepjes en teken een hond)

Door te oefenen met de technologie en samen te werken in een situatie waar geen druk op staat, ontwikkelen leerlingen de vaardigheden die ze nodig hebben om belangrijkere taken effectief uit te voeren.

Zodra leerlingen in kleine groepjes met de functie aan de slag zijn geweest en ze zich daarmee op hun gemak voelen en alle verwachtingen duidelijk zijn, kunnen docenten deze techniek inzetten op momenten dat er in kleine groepjes wordt gewerkt. Implementeer 'Oefening baart kunst' door:

  1. Kleine groepjes 3-10 vragen (afhankelijk van de tijd) te stellen die ze samen als groep moeten beantwoorden.
  2. Elke leerling komt aan de beurt om zijn of haar werk te laten zien en/of de vraag te beantwoorden met behulp van de whiteboardfunctie.
  3. Nadat een leerling een vraag heeft beantwoord, kan het desbetreffende groepje mondeling vragen stellen, feedback en ondersteuning geven, etc., maar ook aantekeningen maken op het whiteboard.
  4. Zodra een leerling aan de beurt is geweest, slaat deze zijn of haar werk op en voegt het toe aan een gezamenlijk document dat de leerlingen aan het einde delen met hun docent (bijv. Google-document, map, dia's, etc.).
  5. Daarna komt de volgende leerling aan de beurt, die de volgende vraag beantwoordt en de stappen 2-4 herhaalt.

Docenten kunnen onder andere heterogene of homogene groepen maken of de leerlingen zelf laten kiezen, op basis van wat de docent op dat moment in de les het beste lijkt. Op die manier kunnen docenten leerlingen opdelen op basis van niveau of juist heterogene groepen maken waarin leerlingen elkaar kunnen ondersteunen (dit werkt vooral goed bij wat oudere kinderen, maar kan ook goed uitpakken bij jongere kinderen, mits ze extra worden ondersteund door een volwassene).

Ontwikkeld met