Op naar de toekomst met hybride werkmodellen in het VK

Het hybride voordeel: hoe en waarom het Verenigd Koninkrijk een wereldleider in hybride werken kan worden

Hybride werkmodellen in het VK

Voorwoord

Al jarenlang verandert technologie de relatie tussen mensen en hun werkplek en hoe ze communiceren met collega's. Deze voortdurende ontwikkeling leidde tot de oprichting van Zoom in 2011, omdat wij vonden dat er een betere manier was om te communiceren en samen te werken op het werk.

De pandemie versnelde die ontwikkeling in een ongekend tempo. We zijn trots op het feit dat Zoom in 2020 de meest gedownloade app in het VK en tevens een van de meest gebruikte videovergaderingsprogramma's tijdens de pandemie was, maar dit was slechts een versnelling van veranderingen die al aan de gang waren: in 12 maanden voltrok zich een decennium aan digitale acceptatie in het VK.1

Dit heeft bijgedragen aan een dramatische verschuiving in de verwachtingen van hoe, wanneer en waar mensen werken. Hybride werken heeft de voorkeur van 85% van degenen die tijdens de pandemie thuiswerkten, en naar verwachting zal 57% van de werknemers in het VK ten minste een deel van de tijd vanuit huis werken in oktober 2022, wanneer de economie van het VK een post-pandemisch 'nieuw normaal' zal hebben bereikt volgens de verwachting van het Office for National Statistics.2 Ook erkennen werkgevers dat ze hun werkpraktijken moeten aanpassen om concurrerend te blijven en talent aan te trekken en te behouden: volgens een enquête van het Institute for Directors is 79% van de leidinggevenden in het VK van plan om werken op afstand op lange termijn te blijven gebruiken en heeft 86% van de grote werkgevers in het VK al hybride werkmodellen geïntroduceerd.3 De geest is definitief uit de fles.

Wij denken dat de ervaring die het VK met werken op afstand heeft opgedaan tijdens de pandemie, toen meer mensen vanuit huis werkten dan in vergelijkbare landen, een concurrentievoordeel voor het VK betekent.4 Organisaties in het hele VK voeren hybride werkmodellen in, en terwijl dit gebeurt, zien we ook een groeiende vraag naar 'third spaces'. Dit zijn plaatsen van waaruit mensen kunnen werken, in hun eigen gemeenschap, als alternatief voor thuiswerken of teruggaan naar kantoor. Deze ontwikkelingen bieden de kans om medewerkers productiever, gelukkiger en loyaler te maken nu we richting een meer verbonden en concurrerende digitale economie gaan. Hoewel de afgelopen twee jaar uitzonderlijk waren, bieden ze ook inzicht in de kansen die de toekomst mogelijk zal brengen.

Tegenwoordig gebruikt wereldwijd een half miljoen bedrijven Zoom voor essentiële communicatie, net als honderdduizenden scholen en onderwijsinstellingen.5 Nu we ons verder ontwikkelen na de pandemie, zijn we ervan overtuigd dat Zoom en andere technologieplatforms kunnen helpen om hybride werken centraal te stellen in het economisch herstel van het VK, doordat het bedrijven helpt zich aan te passen, te groeien en succesvol te zijn.

 


1BBC News, 2 december 2020, link.
2Office for National Statistics, Business and individual attitudes towards the future of homeworking, UK: april tot mei 2021, link.
3The Times, 11 februari 2022, link; BBC News, 5 oktober 2021, link.
4Om de economische impact van oplossingen voor werk op afstand en videocommunicatie te meten, heeft Zoom in samenwerking met Boston Consulting Group (BCG) een enquête en een economische analyse uitgevoerd, gericht op welke sectoren erin slaagden hun bedrijfsprocessen aan te sturen via videovergaderen, resulterend in bedrijfscontinuïteit en zelfs groei tijdens een periode van aanzienlijke economische onrust, maart 2021, link.
5Zoom, How the world connects, link.

Hoe het VK zich snel aanpaste

Hoe het VK zich snel aanpaste aan werken op afstand

Tijdens de pandemie werd videovergaderingstechnologie een echte reddingslijn voor de maatschappij: het bood mensen de flexibiliteit om online te leven, leren en werken. Binnen slechts enkele weken gebruikten organisaties, groot en klein, nieuwe software en online diensten zoals Zoom om ondanks de overheidsbeperkingen te kunnen blijven werken.

Om te meten wat de economische impact van videovergaderen is geweest voor het mogelijk maken van succesvol werken op afstand, gaf Zoom in 2021 opdracht tot een economische analyse en enquête door Boston Consulting Group. In deze enquête gaf bijna vier op de vijf ondervraagde bedrijven aan dat ze 'niet hadden kunnen overleven zonder videovergaderingstools'. Uit de analyse bleek ook dat het gebruik van technologie voor kantoorwerk op afstand, zoals Zoom, tijdens de pandemie het verlies van ongeveer 550.000 banen heeft voorkomen, wat overeenkomt met ongeveer 2% van alle werkenden in het VK, en meer dan £ 135 miljard Britse ponden heeft bespaard.6

78%
van de geënquêteerde grote bedrijven in het VK had de pandemie 'niet kunnen overleven' zonder videovergaderen

Dit kan deels worden verklaard uit de voorlopersrol van het VK in het gebruik van technologie om thuiswerk en hybride werk mogelijk te maken. Een McKinsey-onderzoek liet zien dat de plotselinge uittocht uit kantoren van maart 2020 in het VK 85% van de bedrijven aanzette tot het versnellen van hun digitale transformatie.7 Binnen 12 maanden was het percentage werknemers van middelgrote en kleine ondernemingen in het VK dat gebruikmaakte van videovergaderingstools meer dan verviervoudigd: van 20% tot 80%. Dit percentage was aanzienlijk hoger dan in de andere ontwikkelde economieën (zie de tabel op pagina 5). Ofcom schat dat Zoom tijdens de eerste nationale lockdown per maand 13,2 miljoen gebruikers in het Verenigd Koninkrijk had8. We zijn er trots op dat we een rol hebben gespeeld in het mogelijk maken van deze veranderingen.

78%
van de geënquêteerde ondernemingen in het VK denkt dat videovergaderingen hebben geholpen om het moreel en geestelijk welzijn tijdens de pandemie te bevorderen

De enquête van Boston Consulting Group liet ook zien dat werken op afstand diverse sociale voordelen had. Zo hielp het medewerkers om zich meer verbonden te voelen terwijl er coronabeperkingen van kracht waren:

 • 78% van de geënquêteerde ondernemingen in het VK was het eens of helemaal eens met de stelling dat videovergaderingstools hadden geholpen om het moreel en geestelijk welzijn van hun werknemers tijdens de pandemie te bevorderen. 9

6Boston Consulting Group, The Impact of Video Communications During COVID-19, maart 2021, link.
7McKinsey, What 800 Executives Envision for the Post-Pandemic Workforce, 2020, september, link.
8Ofcom, UK’s internet use surges to reach record levels, juni 2020, link.
9Boston Consulting Group, enquête onder B2B-videovergaderingsklanten.
10Boston Consulting Group, enquête onder B2B-videovergaderingsklanten.

Kansen in het VK

Kansen voor hybride werk in het VK

Het feit dat mensen overal konden (samen)werken, droeg bij aan de instandhouding van de productiviteit en sociale verbondenheid tijdens de pandemie. De toegenomen flexibiliteit die dit met zich meebracht, bleek blijvend populair: 85% van de arbeidskrachten in het VK die tijdens de pandemie op afstand werkten, zegt in de toekomst een hybride werkwijze met een combinatie van thuis- en kantoorwerk te willen.11 Het is dus niet verrassend dat de geënquêteerde ondernemingen in het VK verwachten vaker videovergaderingstools te gaan gebruiken wanneer de coronatijd voorbij is. Maar liefst 87% van de respondenten voorspelt dat videovergaderingstools na de pandemie 'essentieel voor hun bedrijfsvoering' zullen zijn.

87%
van de geënquêteerde ondernemingen in het VK verwacht dat videovergaderen na de pandemie 'essentieel' voor hen zal zijn

Impact van videocommunicatie tijdens COVID-19

De potentie van het VK op het gebied van hybride werken

De enquête toont niet alleen aan dat hybride werken naar verwachting wijdverbreid zal blijven in de grootste economieën ter wereld, maar ook dat het VK de potentie heeft om een wereldleider in hybride werken te worden. Ondernemingen in het VK scoorden namelijk consequent hoger dan die in andere grote economieën als werd gekeken naar hun vermogen en bereidheid om nieuwe technologie in gebruik te nemen. Hieruit blijkt dat het Verenigd Koninkrijk een grotere 'potentie voor hybride werken' heeft dan concurrenten in de rest van de wereld.

82%
Het percentage kleine en middelgrote ondernemingen in het VK dat videovergaderingstools gebruikte, steeg tijdens de pandemie van 20% naar 82%

Deze trend is extra duidelijk als we kijken naar de kleinere ondernemingen die Boston Consulting Group heeft geënquêteerd. Zo gaf
82% van de geënquêteerde werknemers van kleine en middelgrote ondernemingen in het VK aan in de afgelopen 18 maanden videovergaderingstools te hebben gebruikt. Vóór de pandemie was dit slechts 20%, en het betekent dat in het VK een hoger percentage kleine en middelgrote ondernemingen videovergaderingstools is gaan gebruiken dan in de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, India en Japan.
Dit blijkt ook uit het McKinsey-onderzoek 'What's next for remote work', dat aantoont dat 48% van alle banen in het Verenigd Koninkrijk zou kunnen overschakelen naar een hybride model, met behoud van dezelfde productiviteit of zelfs een hogere productiviteit, dankzij het hoge percentage bedrijven dat actief is in zakelijke en financiële diensten. Dit cijfer was hoger dan in andere grote economieën: in Frankrijk bedroeg het 40%, in Duitsland 39%, in de VS ook 39% en in China 21%.

Het VK presteert beter dan andere grote ontwikkelde landen wat betreft digitale acceptatie door het midden- en kleinbedrijf


11Office for National Statistics, Business and individual attitudes towards the future of homeworking, VK: april tot mei 2021, link.

Een nieuwe toekomst

Een nieuwe toekomst met hybride werk

Hybride werken is een vorm van flexibel werken waarbij medewerkers hun tijd verdelen tussen een fysiek kantoor en andere locaties, zoals hun eigen huis, een tweede kantoor of een openbare coworkingruimte. Het is niet bedoeld om kantoren te vervangen, maar kan organisaties helpen hun personeel op andere manieren te laten werken dan van 9 tot 5 op kantoor. Nuttig, aangezien onderzoekers bij Demos hebben ontdekt dat slechts 6% van de medewerkers in het Verenigd Koninkrijk voltijds naar dit model wil terugkeren.12

We zijn op een belangrijk kruispunt aangekomen: miljoenen mensen hebben de voordelen van een flexibelere benadering van werk ervaren, maar beseffen ook dat aanwezig zijn op kantoor waardevolle ontwikkelingskansen biedt. Wij zijn ervan overtuigd dat hybride werken organisaties en hun werkgevers de gelegenheid biedt om het ritme te vinden dat het beste past bij hun behoeften. Dit kan betekenen dat een groot deel van het personeelsbestand op afstand werkt en alleen naar kantoor komt om samen te werken, maar ook dat iedereen een paar dagen per week op kantoor werkt. De denktank Onward heeft de Britse overheid opgeroepen meer te doen om het gebruik van flexibel werken en werken op afstand bij overheidsdiensten te bevorderen. Als één manier om dit te bereiken, raadt de denktank aan het aantal regionale centra van overheidsdiensten uit te breiden, en ook wij denken dat de overheid een belangrijke rol kan spelen door het goede voorbeeld te geven.13

Bij Zoom zijn we ervan overtuigd dat het er bij succesvol hybride werken om gaat dat je de juiste hulpmiddelen hebt. Ons platform biedt meer dan alleen de videovergaderingsoplossing waar we bekend om staan, en veel van onze andere functies zijn speciaal ontworpen voor hybride werk. Dit zijn onder meer Zoom Rooms, dat een naadloze vergaderervaring mogelijk maakt voor fysiek aanwezigen en deelnemers op afstand, en Zoom Phone, een cloudtelefoniesysteem waarmee gebruikers vanaf elke locatie telefonisch bereikbaar zijn en onderweg kunnen werken. Ook onze oplossingen Zoom Events en Zoom Apps bieden tools die zijn ontworpen om vergaderingen aansprekender en productiever te maken.
Het omarmen van technologie om hybride werk mogelijk te maken, is iets anders dan het behouden van de noodmaatregelen die werden genomen in reactie op de pandemie: het gaat erom nieuwe manieren te vinden om beter te werken. Het zal bedrijven en werknemers tijd kosten om een balans te vinden die voor hen werkt, maar dit is het juiste moment om de toekomst in het oog te blijven houden, je aan te passen aan de nieuwe hybride wereld en de voordelen ervan te benutten.

 


12Demos, Inside Jobs, december 2021, link.
13Onward, Time to move out: The case for civil service relocation, februari 2022, link.

Op naar de toekomst met hybride werkplekken: de voordelen voor het VK

Op naar de toekomst met hybride: de voordelen voor het VK

Wij zijn ervan overtuigd dat hybride werken duidelijke economische voordelen heeft voor ondernemingen en het VK als geheel, omdat:

het een rol kan spelen in het toegankelijk maken van meer beter betaalde banen voor mensen die niet in de buurt van steden wonen, waardoor het lokale economieën kan versterken en de doelen van de 'Levelling Up'-agenda van de overheid (plannen voor meer kansengelijkheid) kan verwezenlijken – Driekwart van de banen die als 'remote' zijn aangeduid, betalen beter dan het gemiddelde jaarsalaris van £ 31.000.14 Dit biedt gebieden buiten de steden en forensengebieden, die al decennialang last hebben van kennisvlucht, de kans om medewerkers met een hoger loon aan te trekken en te behouden, zodat zij hun salaris lokaal kunnen uitgeven. Volgens financieel dienstverlener Legal & General kan dit lokale groei bevorderen en gebieden nieuw leven inblazen, en is hybride werk 'een belangrijk wapen in het Levelling Up-arsenaal van de overheid'.15

het kansen kan helpen creëren in alle regio's van het VK – Het partnerschap tussen Zoom en wervingsbureau Indeed onthulde een correlatie tussen gebieden die een sterke groei hebben doorgemaakt qua kansen voor werk op afstand en de kracht van hun arbeidsmarkt als geheel.16 In elk van de 25 gebieden in het VK met de grootste toename in banen met de mogelijkheid tot werken op afstand, groeien deze banen in een hoger tempo dan de bredere lokale arbeidsmarkt. Deze hotspots voor werken op afstand zijn verdeeld over Engeland, Schotland en Wales, waaronder op 10 plaatsen die tot de 'Red Wall' behoren, gebieden die historisch de Labour Party steunen (zie de afbeelding op pagina 9).

het de bloeiende techsector van het VK sterker kan maken – Uit cijfers van het Department for Digital, Culture, Media and Sport blijkt dat de techsector van het VK in 2021 zijn meest succesvolle jaar ooit beleefde: de sector creëerde banen en trok investeringen die hebben bijgedragen aan het herstel van het VK na de pandemie. Dezelfde cijfers laten zien dat 21,6% van alle vacatures in de IT-sector nu wordt aangeduid als banen 'op afstand'. Het omarmen van het hybride werkmodel kan bijdragen aan de groei van het tech-ecosysteem van het VK buiten Londen, omdat ondernemingen steeds beter in staat zullen zijn om in het hele land te werven en het personeel te vinden dat ze nodig hebben, ongeacht locatie.17

het de productiviteit kan verhogen – De toepassing van een hybride werkmodel kan helpen om de productiviteit van medewerkers te verhogen. Uit een onderzoek van het Chartered Institute of Personnel and Development blijkt dat de toename van thuiswerken tijdens de pandemie voor 71% van de ondervraagde bedrijven de productiviteit verbeterde of geen invloed op de productiviteit had. Volgens Accenture heeft 63% van de sterk groeiende organisaties flexibele werkmodellen al omarmd, terwijl de meerderheid van de organisaties met een negatieve groei of groei van nul nog steeds van werknemers verwachten dat ze aanwezig zijn.19

£ 236 miljard
Hybride werken kan het bbp tussen nu en 2040 met £ 236 miljard laten stijgen

het de economische groei en het bbp kan verbeteren – Een onderzoek van Virgin Media, O2 Business en het Centre for Economics and Business Research schat dat een toename van hybride werken het bbp van het VK in de komende vier jaar met £ 76 miljard kan doen stijgen. Hetzelfde onderzoek laat zien dat dit zou leiden in een netto stijging van £ 236 miljard tussen nu en 2040.20

het organisaties kan helpen om talenten aan te trekken en te behouden – Werkgevers die het hybride werkmodel omarmen, zullen naar verwachting gemakkelijker talent kunnen aantrekken en behouden, zo blijkt uit enquêtes van de Workplace Group, die onthulden dat 83% van de geënquêteerden eerder zou solliciteren op banen die als 'flexibel' worden aangeduid.21 Volgens Bloomberg zou bijna 39% van de ondervraagde medewerkers liever ontslag nemen als hun baan hen niet de nodige flexibele werkopties zou bieden. En voor bedrijven die jongere medewerkers willen aantrekken, stijgt dit percentage naar 49% voor millennials.22

citaat Andy Burnham
"Manchester heeft de kans om mensen en bedrijven beter te laten werken wanneer de pandemie voorbij is. Het feit dat de stad flexibel werken omarmt, is absoluut een pluspunt ten opzichte van Londen"
Andy Burnham, Burgemeester van Greater Manchester

Er is ook steeds meer bewijs dat hybride werken aanzienlijke maatschappelijke voordelen heeft:

het verbeteren van het welzijn en de werk-privébalans – Een Financial Times-enquête laat zien dat 73% van de vrouwen en 63% van de mannen het liefst één tot drie dagen per week naar kantoor zou gaan, wat suggereert dat het stigma van thuiswerken in de afgelopen twee jaar is verdampt.23 Volgens een rapport van Working Families, King’s College London en de universiteit van East Anglia kan dit ervoor zorgen dat de carrièrevooruitzichten van vrouwen niet worden geschaad door thuiswerk, terwijl mannen een groter deel van de huishoudelijke en zorgtaken op zich kunnen nemen.24

het versterken van lokale gemeenschappen – Hybride kan ook gunstig zijn voor plaatselijke winkelstraten, doordat het de lokale uitgaven en het aantal winkelbezoekers vergroot. Een Demos-onderzoek toont aan dat mensen tijdens de pandemie een sterkere band kregen met hun 'plaats'. 47% van de respondenten die ten minste gedeeltelijk op afstand werkten, lieten aan Demos weten om die reden meer geld in hun eigen omgeving te willen besteden.25

het verminderen van de druk op de huizenmarkt in grote steden – Vanwege de pandemie ging de exodus van mensen uit Londen onverminderd door. In 2021 besteedden de inwoners van Londen een recordbedrag van £ 54,9 miljard aan woningen buiten de hoofdstad, aldus een analyse van HMRC-overheidsgegevens door Hamptons.26 Dit is 50% meer dan in 2007, dat het vorige recordjaar was.27 Afzonderlijke gegevens laten zien dat in juni 2021 een recordaantal huizen werd verkocht, met name vanwege kopers die op zoek waren naar meer ruimte uit de buurt van de stadscentra.28

Afbeeldingen: hotspots wat betreft vacatures voor werken op afstand in het VK

Hotspots wat betreft vacatures voor werken op afstand in het VK

Tabel: Top 25 van hotspots wat betreft vacatures voor werken op afstand

Top 25 van hotspots wat betreft vacatures voor werken op afstand

Bron: Indeed29

 


14Times,1 in 10 job adverts is working from home, februari 2022, link.
15The Times, Hybrid working could be right up your street, maart 2021, link.
16Zoom-analyse van de bedrijfseigen wervingsgegevens van Indeed betreffende de verandering in vacatures waarin melding werd gemaakt van flexibele werkopties tussen februari 2020 (vóór de impact van de pandemie) en maart 2022.
17Department for Culture, Media and Sport, december 2021, link.
18CIPD, More employers reporting increased productivity benefits from homeworking compared to last summer, april 2021, link.
19Accenture, The future of work: productive everywhere, mei 2021, link.
20Virgin Media, More hybrid working to bring 3.8 million Brits into employment, september 2021, link.
21International Workplace Group, Why employees prefer hybrid working to a 10% pay rise – and what it means for business, september 2021, link.
22Bloomberg, Employees Are Quitting Instead of Giving Up Working From Home, juni 2021, link.
23Financial Times, Return to the office: FT readers discuss camaraderie, collaboration — and presenteeism, november 2021, link.
24King’s College London, Working parents, flexibility and job quality: What are the trade-offs? 2021, link.
25Demos, Post Pandemic Places, maart 2021, link.
26Evening Standard, 26 december 2021, link.
27Bloomberg, London Exodus Sees Record Spend on Homes Outside City, 26 december 2021, link.
28Guardian, UK hits record number of homes sold in a month, 21 juli 2021, link.
29Aan de hand van wervingsgegevens die zijn verzameld door Indeed hebben we vastgesteld op welke 25 locaties in het VK de grootste groei in vacatures met de mogelijkheid tot werken op afstand heeft plaatsgevonden tussen februari 2020, vóór de pandemie, en maart 2022, toen de meeste restricties in het VK waren opgeheven. Vacatures worden geclassificeerd als 'met mogelijkheid tot werken op afstand' als de titel of vacaturetekst termen als 'werken op afstand', 'telewerken', thuiswerken' of vergelijkbare termen bevat, of als bij 'locatie' uitdrukkelijk 'op afstand' staat vermeld. Indeed verzamelde vacatures op haar eigen website per Primary Urban Area (PUA) — een maatstaf voor het bebouwde oppervlak van een stad — op basis van de locatie van de functie. PUA's bieden een coherente maatstaf voor de economische activiteit in stedelijke gebieden in het hele VK, waarmee ze zich onderscheiden van stadsgebieden en gebieden onder gecombineerd gezag. Een volledige lijst is hier te raadplegen.

Wat het VK nu kan doen om zijn status als wereldleider in hybride werk te versterken.

Het VK kan zijn status als wereldleider in hybride werk versterken

De pandemie heeft aan het licht gebracht dat de Britse economie goed gesitueerd lijkt om de kansen van de verschuiving naar hybride werken te grijpen, wat voordelen oplevert voor werknemers, organisaties en de economie als geheel. Hieronder staan tien manieren waarop wij denken dat de Britse regering, gesteund door de gecentraliseerde overheden, kan bijdragen aan het versterken van ontwikkelingen die al aan de gang zijn, met name in de particuliere sector, om te zorgen dat de voordelen van hybride werken eerlijk over het land en de gemeenschappen worden verdeeld en haar 'Levelling Up'-agenda wordt verwezenlijkt.

 • Zich duidelijk als ambitie stellen om het VK tot een wereldleider in hybride werken te maken als onderdeel van de 'Levelling Up'-agenda. Dit moet gericht zijn op het verbreden van economische participatie, het uitbreiden van kansen voor jongeren, het bevorderen van een inhaalslag van achtergebleven gemeenschappen en het steunen van de lokale economie. De overheid dient een strategie voor werken op afstand te presenteren om dit te bereiken, naar het voorbeeld van de Ierse en Welshe overheid.
 • Omarmen van meer thuiswerk en werk op afstand als manier om de 'Net Zero'-strategie van de overheid te realiseren. Hoewel het kantoorleven veel grote voordelen biedt, kan het verminderen van de noodzaak tot lange woon-werkreizen voor vergaderingen de uitstoot van broeikasgassen verlagen zonder dat de productiviteit daalt.30
 • Financieren van een netwerk van coworkingcentra om werknemers in elke gemeenschap een 'third space' te bieden waar ze kunnen werken (naast kantoor en thuis), zodat de voordelen van hybride werken toegankelijk zijn in elk dorp en elke stad. Het oprichten van lokale werkcentra in het hele VK, zoals aanbevolen door de COVID-commissie van het Britse Hogerhuis, zou werknemers aanmoedigen om overdag boodschappen te doen in hun lokale winkelstraten en zo bij te dragen aan de lokale groei. Er zou een aparte regeling kunnen worden bedacht ter ondersteuning van het ombouwen van lege winkelruimtes in lokale werkcentra.31
 • Het goede voorbeeld geven door hybride werkpraktijken te versterken bij lokale overheden en in de bredere publieke sector. Dit zou de behoefte aan dure kantoorruimte verminderen en mogelijk bijdragen aan het uitvoeren van de overheidsplannen om tienduizenden ambtenaren elders te laten werken dan in het regeringscentrum Whitehall. De overheid kan ermee aantonen dat 'werk' en 'publieke diensten' in een post-pandemisch tijdperk niet worden gedefinieerd door een fysieke ruimte, maar om samenwerking en resultaten draaien. Ook zouden lokale autoriteiten opnieuw de bevoegdheid moeten krijgen om officiële vergaderingen in een hybride vorm te houden.32
 • Zorgen dat flexibel werken de standaard wordt en de bewijslast naar werkgevers verleggen door hen te laten uitleggen waarom een bepaalde functie per se gebonden is aan een bepaalde locatie. Dit zou verder gaan dan het door de overheid voorgestelde recht van werknemers om te vragen om flexibel werk, waaronder thuiswerken en op andere locaties dan kantoor werken.33
 • Werkgevers verplichten na te denken over welke flexibiliteit in verschillende functies mogelijk is en dit te vermelden in alle vacatures. Vacatures moeten vermelden welke vormen van flexibiliteit beschikbaar zijn, in plaats van een algemene tekst over flexibiliteit te bevatten, en bestaande werknemers moeten toegang tot dezelfde flexibiliteit hebben als nieuw personeel.34
 • Een belastingkorting invoeren voor mensen die een aanzienlijk deel van hun tijd thuiswerken om ervoor te zorgen dat mensen van alle achtergronden het zich kunnen veroorloven. De Britse overheid kan leren van de succesvolle invoering van belastingverlichtingen in Ierland om werken op afstand te ondersteunen. Werknemers kunnen daar aanspraak maken op tot 30% aftrek voor verwarming, elektriciteit en breedbandinternet.35
 • De belofte doen om digitale geletterdheid centraal te stellen in haar nieuwe digitale strategie en samenwerken met scholen, universiteiten en andere opleidingsinstellingen, liefdadigheidsinstellingen en lokale autoriteiten om een uitgebreid programma voor digitale vaardigheden uit te rollen, waardoor de volgende generatie is toegerust om te gedijen in het tijdperk van hybride werk.36
 • De criteria om in aanmerking te komen voor de Help to Grow (Digital)-regeling uitbreiden, zodat kleine en middelgrote ondernemingen toegang krijgen tot een breder scala aan door de overheid gesubsidieerde softwarediensten. Zo beschikken kleine bedrijven over de tools die ze nodig hebben om hun teams geheel op afstand en hybride te laten werken, en het helpt te waarborgen dat ze toegang hebben tot productiviteitsverbeterende programma's zoals Zoom om te presteren in een digitale omgeving.
 • De mededingings- en marktautoriteiten de bevoegdheid verlenen om te waarborgen dat er een gelijk speelveld is voor ondernemingen die met 'Big Tech' willen concurreren om nieuwe producten en diensten voor hybride werk op de markt te brengen.
Zoom heeft de Ierse overheid geholpen om meer dan 200 coworkingcentra op te zetten

Zoom heeft de Ierse overheid geholpen om in één jaar meer dan 200 coworkingcentra in heel Ierland op te zetten.

Net als elders hebben lokale coworkingcentra in Ierland ervoor gezorgd dat mensen niet meer dicht bij kantoor hoeven te wonen (Ierland kampt al lange tijd met overmatige centralisatie van kansen in Dublin). Daarnaast stimuleren deze coworkingcentra mensen om overdag het centrum van hun dorp of stad te bezoeken en zo de lokale economie te steunen.

Hull tot de 'coworkinghoofdstad van het VK' maken

Work Hull: Work Happy – Zoom steunt een nieuw initiatief van bedrijven in Hull, de gemeenteraad van Hull en parlementslid Emma Hardy voor Hull West en Hessle, om Hull tot de 'coworkinghoofdstad van het VK' te maken

Dit heeft als doel te voorkomen dat getalenteerde jongeren en afgestudeerden de stad denken te moeten verlaten om carrière te maken. Overal in Hull worden coworkingruimtes gecreëerd voor het aantrekken van medewerkers die op afstand willen werken. Zij kunnen profiteren van de lagere kosten van levensonderhoud in de stad, uitstekend internet en het steeds levendiger worden van Hull, wat deels te danken is aan de onderscheiding 'UK City of Culture' die de stad in 2017 kreeg.

 


30Nature, A take-home message from COVID-19 on urban air pollution reduction through mobility limitations and teleworking, augustus 2021, link.
31House of Lords COVID-19 Committee, Towns and Cities: local Power is the Path to Recovery, december 2021, link.
32Onward, Time to move out: The case for civil service relocation, februari 2022, link.
33Department for Business, Energy and Industrial Strategy, Making Flexible Working the Default Consultation, oktober 2021, link; Demos, Inside Jobs, december 2021, link.
34TUC, The Future of Flexible Work, juni 21, link.
35Demos, Inside Jobs, december 2021, link; Irish Government, Working from Home, link.
36House of Lords COVID-19 Committee, Beyond Digital: Planning for a Hybrid World, april 21, link.

Bijlage: aanbevolen procedures voor hybride werk

Aanbevolen procedures voor hybride werk

Organisaties en hun werknemers moeten nauw samenwerken om een effectieve hybride werkomgeving te creëren. Hier volgen een aantal aanbevolen procedures voor organisaties die een hybride werkmodel willen gaan toepassen:

 • Blijf voortdurend in contact met je hybride teams: werken met teams die over verschillende locaties zijn verspreid, vraagt om voortdurende communicatie en samenwerking. Gebruik dus effectieve oplossingen, zoals een berichtenprogramma voor op het werk of een zakelijke telefonieoplossing, zodat collega's moeiteloos met elkaar kunnen communiceren. Het organiseren van virtuele teambuildingevenementen draagt ook bij aan het versterken van relaties tussen teamleden, zelfs als ze elkaar nooit fysiek hebben ontmoet!
 • Leg een goede bronnenbibliotheek aan: zorg voor goede informatiebronnen om je verspreide personeelsbestand te helpen bij de uitvoering van hun taken, het veilig houden van hun apparaten en accounts en het leren gebruiken van de technologie en oplossingen voor het werk. Met een bibliotheek van opgenomen trainingsmaterialen en -sessies hebben je werknemers toegang tot de informatie en materialen die ze nodig hebben om succesvol te zijn.
 • Zorg voor samenhang tussen je oplossingen voor hybride werken: als je een uiteenlopende verzameling apps en programma's gebruikt, is het moeilijk voor je hybride personeel om te weten welke oplossing in verschillende situaties moet worden gebruikt. Ook leidt het tot frictie in de gebruikerservaring en kan het ingewikkeld en duur zijn om zo'n bonte verzameling te beheren. Als je voor een geïntegreerde communicatieoplossing
  kiest, genieten je werknemers van een frictieloze ervaring waarbij ze via één platform kunnen bellen, chatten, videovergaderen en webinars kunnen organiseren.
 • Creëer een infrastructuur voor organisatiebrede communicatie: in noodsituaties en voor het mededelen van bedrijfsnieuws is het essentieel dat je je hybride personeel en stakeholders onmiddellijk kunt bereiken. Een effectieve videocommunicatie-oplossing die je kunt opschalen voor grote evenementen en vergaderingen maakt het gemakkelijk om informele bijeenkomsten en vergaderingen met het voltallige personeel te organiseren, maar ook om organisatiebrede communicatie op een persoonlijke en directe manier over te brengen.
 • Bied oplossingen die alle werknemers dezelfde mogelijkheden geven: wanneer sommige werknemers op kantoor zijn en anderen elders werken, hebben ze oplossingen nodig om een professionele communicatie-ervaring te beleven, waar ze ook zijn. Door oplossingen te bieden die je teams in staat stellen digitaal te werken, een omgeving zonder afleiding te creëren en te genieten van dezelfde mogelijkheden als personeel op kantoor, help je je teams om productief en succesvol te zijn, waar ze ook werken.

Over Zoom

Zoom is voor jou. We helpen je ideeën tot uiting te brengen, contact te maken met anderen en te bouwen aan een toekomst die zover strekt als je verbeelding toelaat. Ons probleemloze communicatieplatform was het enige platform dat met video als basis begon. Sindsdien stellen wij de standaard voor innovatie. Daarom zijn we een intuïtieve, schaalbare en veilige keuze voor zowel particulieren en kleine bedrijven, als grote ondernemingen.

Zoom was de meest gedownloade app van 2020 in het VK37 en Ofcom schat dat meer dan 13,2 miljoen volwassenen in het VK Zoom gebruikten tijdens de eerste lockdown in mei 2020.38 Momenteel hebben we wereldwijd meer dan 6000 mensen in dienst, en we blijven groeien. We hebben een kantoor in Londen en momenteel hebben we meer dan 180 werknemers in het Verenigd Koninkrijk.

Tegenwoordig gebruikt een half miljoen bedrijven over de hele wereld Zoom voor essentiële communicatie, net als honderdduizenden scholen en onderwijsinstellingen. Wij zijn het voorkeursplatform voor technologische innovators zoals Skyscanner, SumUp & Wise, grote wereldwijde merken zoals 21st Century Fox en NatWest Bank, en publieke diensten zoals het Great Ormond Street Hospital. Nu we ons verder ontwikkelen na de pandemie, zijn we ervan overtuigd dat Zoom en andere technologieplatforms kunnen helpen om hybride werken centraal te stellen in het economisch herstel van het VK, doordat het bedrijven helpt zich aan te passen, te groeien en succesvol te zijn.

Eén van de redenen dat we zo snel zijn geaccepteerd, is dat de technologie van Zoom eenvoudig en gebruiksvriendelijk is en op alle apparaten werkt. Ook is Zoom het meest geschikt voor hybride werk en werk op afstand omdat het is ontworpen om video van hoge kwaliteit te bieden, zelfs in omgevingen met een lage bandbreedte. Onze producten zijn niet bedoeld om kantoren te vervangen (hoewel virtuele achtergronden een kantoorachtige omgeving kunnen creëren). Onze producten zijn niet bedoeld om kantoren te vervangen (hoewel virtuele achtergronden een kantoorachtige omgeving kunnen creëren). Wel helpen ze mensen om verbonden te blijven terwijl ze op afstand werken en bieden ze flexibiliteit voor degenen die dat willen.

Het platform van Zoom heeft nog meer te bieden dan de videovergaderingsoplossing die de meeste mensen kennen. We hebben een divers pakket van diensten, waaronder:

 • Zoom Phone, een cloudtelefoonsysteem waarmee gebruikers kunnen bellen en gebeld kunnen worden via Zoom, waar ze ook zijn.

En tot slot zijn onze toegankelijkheidsfuncties beschikbaar voor alle Zoom-gebruikers. We bieden onder meer opties voor aangepaste lettergroottes, automatische ondertiteling, sneltoetsen, ondersteuning voor schermlezers en het automatisch genereren van transcripts, wat het gemakkelijk maakt om opgenomen vergaderingen in de cloud op te zoeken en terug te kijken.40 We willen onze producten zo inclusief mogelijk maken en verzamelen dus regelmatig feedback om vast te stellen op welke punten onze producten niet aansluiten bij de wensen en vaardigheden van gebruikers.41

 


37BBC News, 2 december 2020, link.
38Ofcom, UK’s internet use surges to reach record levels, juni 2020, link.
39Zoom Apps Marketplace, link.
40Zoom, Toegankelijkheid voor iedereen, link.
41Zoom, Toegankelijkheid voor iedereen, link.