Kennisgeving noodoproepen Zoom Voice Communications, Inc. voor Canadese klanten

Ingangsdatum: maart 2019

Deze kennisgeving bevat belangrijke informatie over het kunnen verbinden met nooddiensten terwijl u de Zoom Phone-service gebruikt. Lees dit zorgvuldig door.

Zoom Phone-noodservice: Zoom Phone-noodservice werkt anders dan op een traditionele manier de nooddiensten bellen. DE CRTC vereist dat wij onze klanten inlichten over de omstandigheden waarin de nooddiensten mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt zijn in vergelijking met een traditionele nooddienst. Dergelijke omstandigheden zijn:

(1) Wees voorbereid tijdens onderbrekingen van de service . VoIP-telefoondiensten zijn niet alleen afhankelijk van uw abonnement (en betaling) van de service, maar ook van de internetconnectiviteit en mogelijkheid om te functioneren. In het geval van stroom-, netwerk- of internetuitval (waaronder te hoge drukte) of als uw service is ontkoppeld of opgeschort vanwege het uitblijven van betaling, kunt u een storing, onderbreking of vertraging ervaren in het aanroepen van nooddiensten. We raden u aan een alternatieve telefoondienst bij de hand te houden (zoals een mobiele telefoon) om de betrouwbaarheid van uw toegang tot nooddiensten te vergroten tijdens onderbrekingen van de service.

(2) Niet ontkoppelen.Tenzij de operator van de nooddienst u dit zegt, mag u nooit uw noodoproep onderbreken. Als dit in een onverhoopt geval toch gebeurt, bel dan onmiddellijk terug.

(3) Netwerkconfiguratie.Als de netwerkconfiguratie van uw bedrijf de Zoom Phone-dienst niet toestaat verbinding te maken, heeft uw bedrijf geen toegang tot de Zoom Phone-service en heeft derhalve geen toegang tot nooddiensten.

(4) Verhuizing van service en niet-eigen telefoonnummers.Traditionele nooddiensten sturen noodoproepen automatisch naar het juiste lokale noodcontactcentrum of nationale noodoproepcentrum op basis van het telefoonnummer van de gebruiker. Traditionele verbeterde nooddiensten (ook wel bekend als E911) sturen noodoproepen automatisch naar het juiste lokale noodoproepcentrum of nationale callcenter, in combinatie met het adres en telefoonnummer van de gebruiker. Omdat de Zoom Phone-service klanten (en de gebruikers van de klanten) toestaat de Zoom Phone-service overal te gebruiken waar zij breedband internet hebben en om nummers te verkrijgen die mogelijk niet overeenkomen met hun locatie, werkt de nooddienst van Zoom Phone anders dan de traditionele nooddiensten:

Omdat het telefoonnummer van een gebruiker niet noodzakelijk overeenkomt met de fysieke locatie van een gebruiker, moeten alle gebruikers Zoom Voice Communications, Inc. ("Zoom Voice") voorzien van hun geregistreerde locatie waar het bedrijf gevestigd is. De geregistreerde locatie is het adres waarop de gebruikers de Zoom Phone-service zullen gebruiken.

Zoom Voice zal indien mogelijk automatisch de geregistreerde gebruiker van een gebruiker doorsturen naa het juiste noodcallcenter. Daarom moet een gebruiker, als deze de apparatuur verhuist (bijvoorbeeld laptop, tablet, mobiel apparaat, bureautelefoon of desktop computer) waarop de Zoom Phone-service wordt gebruikt, de geregistreerde locatie altijd bijwerken. Als de gebruiker de geregistreerde locatie niet bijwerkt, zal een noodoproep van de gebruiker via de Zoom Phone-service worden gerouteerd op basis van de eerder opgegeven geregistreerde locatie en zal daardoor mogelijk niet naar het juiste noodcallcenter voor de huidige locatie van de gebruiker worden geleid.

Als een gebruiker Zoom Voice inlicht over een verandering van de geregistreerde locatie, kan er een vertraging optreden in de nieuwe geregistreerde locatie die beschikbaar is om noodoproepen te routeren en noodcallcentra in te lichten over de geregistreerde locatie van de gebruiker.

Als de geregistreerde locatie van een gebruiker niet klopt of vanwege andere technische redenen, kan het noodcontactcenter mogelijk niet het adres en telefoonnummer van de gebruiker hebben. Daarom moeten gebruikers hun naam, locatie en telefoonnummer doorgeven aan een eventuele nooddienst.

(5) Andere gebruikers informeren. U dient medewerker, bezoekers of andere mogelijke gebruikers van uw VoIP-service inlichten over de aard en beperkingen van noodoproepen. Om dit gemakkelijker te maken, plakt u de stickers van Zoom Voice op een zichtbare locatie op uw apparatuur.

(6) Alleen uitgaande extensies.Uw bedrijf kan ervoor kiezen bepaalde extensies alleen in te schakelen voor uitgaande oproepen. Uitgaande extensies worden niet toegewezen aan een telefoonnummer voor het ontvangen van inkomende oproepen en kunnen mogelijk niet worden gebruikt om nooddiensten te bellen.

(7) Beperkte aansprakelijkheid. Zoom Voice heeft geen controle over of, of de manier waarop, lokale noodresponscentra of het nationale callcenter antwoordt of reageert op noodoproepen via de Zoom Phone-service. Zoom Voice wijst alle verantwoordelijkheid voor heet gedrag van lokale noodresponscentra en het nationale noodoproepcentrum af. Zoom Voice is afhankelijk van derden om noodoproepen naar lokale noodresponscentra te routeren en naar een nationaal noodoproepcentrum. Zoom wijst alle aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid af indien een dergelijke derde oproepen onjuist routeert of de gegevens die zijn gebruikt om oproepen te routeren onjuist zijn. Zoom Voice noch haar functionarissen, managers, medewerkers, partners, vertegenwoordigers en andere dienstverleners die u diensten verlenen in verband met de Zoom Phone-service ("Zoom Gevrijwaarden") kunnen aansprakelijk worden gesteld voor claims, schade, verloes, boetes, straffen, kosten en onkosten voortkomend uit of met betrekking tot de nooddiensten via Zoom Phone (tezamen "Claims" genoemd) en u wijst hierbij alle en eventuele dergelijke Claims af, tenzij dergelijke Claims voortkomen uit grove nalatigheid, roekeloosheid of opzettelijk wangedrag van Zoom. U vrijwaart Zoom Gevrijwaarden en stelt hen schadeloos voor eventuele Claims van of namens u of derden met betrekking tot de afwezigheid, storing of uitval van de Zoom Phone-service, onjuist gerouteerde noodoproepen en/of de onmogelijkheid van een gebruiker van de Service om de nooddienst te gebruiken of toegang te krijgen tot nooddienstpersoneel.

Beheerders van klantaccounts dienen te bevestigen dat zij deze kennisgeving hebben gelezen en begrepen voordat zij gebruikers aanmelden voor de Zoom Phone-service. Klanten zijn er verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat de geregistreerde locatie bijgewerkt blijft voor hun gebruikers en voldoet aan alle eisen van de kennisgeving over nooddiensten.

Het kan nodig zijn om het beleid van Zoom te wijzigen om aan het toepasselijk recht en regelgevingseisen te voldoen. Eventuele wijzigingen in het beleid van Zoom worden hier gepubliceerd. Als u een melding wilt ontvangen van updates van ons beleid, geeft u uw e-mailadres op in het onderstaande vak.