Tích hợp Zoom

Một hệ sinh thái bao gồm các đối tác giá trị gia tăng có nhiệm vụ giúp khách hàng của chúng tôi áp dụng giải pháp tổ chức họp trên Zoom cloud.
Chương trình Giới thiệu một người bạn của Zoom cho phép bạn kiếm được số phí hoa hồng hậu hĩnh từ việc tạo ra các giới thiệu đăng ký thuê bao Zoom. Kiếm tiền và thẻ quà tặng bằng cách lan tỏa thông điệp về Zoom tới khách hàng, bạn bè, cộng sự, các doanh nghiệp, tổ chức và trường học khác để mua các giải pháp của Zoom.
CÁCH LÀM NHƯ SAU

1

  • Mời bạn bè của bạn!

Mời Bạn bè của Bạn!

Tận dụng mạng xã hội của bạn hoặc gửi thư mời qua email cho bạn bè.

2

  • TÍCH LŨY ĐIỂM!

TÍCH LŨY ĐIỂM!

Khi họ đăng ký, bạn sẽ tích lũy được điểm.

3

  • CHUYỂN ĐỔI CHỈ BẰNG MỘT CÚ NHẤN CHUỘT!

CHUYỂN ĐỔI CHỈ BẰNG MỘT CÚ NHẤN CHUỘT!

Chỉ cần chuyển đổi điểm của bạn thành thẻ quà tặng hoặc séc.