Đăng ký tham gia Đào tạo Trực tiếp!

Hãy tham gia các sự kiện đào tạo của chúng tôi để đánh giá chi tiết các dịch vụ của Zoom Gửi câu hỏi của bạn và tương tác với chúng tôi! Toàn bộ người dự thính được nhận nội dung ghi lại của sự kiện.

Bắt đầu với Zoom

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu sử dụng Zoom, nhưng cần thêm trợ giúp? Tham gia buổi khởi động nhanh hàng ngày của chúng tôi (thứ Hai - thứ Sáu)! Chuyên gia của Zoom sẽ đưa bạn đi một vòng quanh Zoom ở cấp độ cao trong 30 phút để bạn khám phá những điều cơ bản và chuẩn bị để bạn sẵn sàng vận hành. Các tác vụ chỉ đơn giản như đăng nhập, lên lịch cuộc họp và tìm các nút điều khiển. Bắt đầu sử dụng Zoom ngay hôm nay! Theo dõi chặt chẽ để được giải đáp tất cả các câu hỏi của bạn thông qua buổi Hỏi đáp trực tiếp!

Đào tạo về Cuộc họp Zoom

Thực hiện một chuyến tham quan toàn diện phần mềm Zoom, cuộc họp và cài đặt. 60 phút - tổ chức hàng tuần nhiều lần

Đào tạo về Hội thảo trực tuyến Zoom

Trở thành một chuyên gia chủ trì hội thảo trực tuyến bằng cách nắm rõ các mẹo và cách thức thực hành tốt nhất. 60 phút - tổ chức hàng tuần nhiều lần

Đào tạo về Zoom Rooms

Tìm hiểu toàn bộ thông tin về Zoom Rooms cho phòng hội nghị của bạn từ thiết lập cơ bản cho đến chủ trì. 60 phút - tổ chức hàng tuần nhiều lần

Đào tạo Quản trị viên Zoom Phone

Tham gia cùng chúng tôi trong chuyên đề đánh giá chuyên sâu về Quản trị viên Zoom Phone. 60 phút - diễn ra hàng tuần.

Đào tạo Quản trị viên Zoom

Tham gia cùng chúng tôi để đánh giá chi tiết về cổng thông tin quản trị viên Zoom. 60 phút - tổ chức hàng tuần nhiều lần

Đào tạo về Zoom: Hỏi tôi Bất cứ Điều gì

Tham gia cùng chúng tôi để khám phá phần trình diễn và tìm hiểu phương pháp thực hành tốt nhất. 60 phút - họp hàng tháng

Xem nội dung đào tạo đã được ghi lại!

Bạn không thể tham gia trực tuyến cùng chúng tôi? Vui lòng xem một buổi đào tạo đã được ghi lại gần đây.

Hỗ trợ