Zoom hỗ trợ việc trao đổi suy nghĩ và ý tưởng một cách tự do và cởi mở.  Chúng tôi tự hào hỗ trợ các cuộc trò chuyện và hoạt động cộng tác nghề nghiệp có ý nghĩa trên khắp thế giới.  Zoom cung cấp một cổng thông tin chất lượng cao cho hoạt động truyền thông trong nước và xuyên biên giới. Chúng tôi tin rằng ở một số nơi hoạt động này có thể không tồn tại. Chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm này, quyền riêng tư, bảo mật, sự an toàn cho người dùng của chúng tôi và dữ liệu của họ.  

Do đó, Zoom sẽ đánh giá thật kỹ lưỡng và thấu đáo mọi yêu cầu của chính phủ, ưu tiên quyền riêng tư, bảo mật và sự an toàn cho người dùng và thông tin của họ tại mọi thời điểm. 

Ở tất cả các khu vực địa lý:

 • Các yêu cầu của chính phủ phải được ban hành theo luật và quy định áp dụng và thông qua các kênh chính thức, bao gồm yêu cầu phải cung cấp một văn bản chính thức có chữ ký xác nhận hoặc yêu cầu qua email được gửi từ địa chỉ email chính thức của một cơ quan chính phủ.  
 • Mỗi yêu cầu phải rõ ràng, không quá rộng và có cơ sở pháp lý hợp lệ.  
 • Chúng tôi sẽ từ chối hoặc phản biện lại các yêu cầu không đáp ứng các yêu cầu này. 
 • Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn đối với một số yêu cầu cung cấp thông tin của chính phủ dựa trên các nguyên tắc của chúng tôi và lợi ích thúc đẩy cộng tác có ý nghĩa trên khắp thế giới, như mô tra bên dưới.

Hướng dẫn này được thiết kế cho những cơ quan chính phủ cần thu thập thông tin từ Zoom về người dùng, tài khoản và dịch vụ.  Không nội dung nào của Hướng dẫn này được xây dựng để tạo ra bất kỳ quyền có thể thực thi nào đối với Zoom và các chính sách có thể được cập nhật hoặc thay đổi trong tương lai mà không phải thông báo cho các cơ quan chính phủ.

 

Zoom có những loại dữ liệu nào?

Chúng tôi thu thập dữ liệu do người dùng cung cấp cho chúng tôi cũng như dữ liệu do hệ thống thu thập.  Chúng tôi cũng có thể thu thập một số dữ liệu từ khách truy cập trên trang web tiếp thị của chúng tôi.  Để biết thêm thông tin, vui lòng xem bên dưới và truy cập Tuyên bố Quyền riêng tư của chúng tôi.  

Chúng tôi chưa xây dựng một cơ chế để giải mã các cuộc họp trực tuyến cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả hệ số chặn hợp pháp và chúng tôi không có phương tiện để chèn nhân viên hoặc người khác vào các cuộc họp theo cách người đó không hiển thị dưới dạng một người tham gia.  Do đó, chúng tôi không thu thập hoặc duy trì thông tin liên quan đến nội dung cuộc họp trừ khi được người chủ trì yêu cầu, chẳng hạn để ghi lại và lưu trữ cuộc họp lên đám mây của chúng tôi.

Zoom không bán dữ liệu người dùng và chúng tôi không có ý định bán dữ liệu người dùng được gửi đi.

 

Dữ liệu do người dùng cung cấp cho Zoom

Tùy vào việc người dùng có tài khoản Zoom đã đăng ký hay không và sản phẩm hoặc dịch vụ nào được sử dụng, chúng tôi có thể thu thập các dữ liệu sau từ người dùng. Chúng tôi có thể lưu giữ hoặc không lưu giữ dữ liệu này, tùy thuộc vào loại dữ liệu và chính sách lưu giữ áp dụng:

 • Thông tin nhận diện, bao gồm tên, tên người dùng, địa chỉ email hoặc số điện thoại cũng như tên chủ tài khoản, tên và địa chỉ ghi hóa đơn và phương pháp thanh toán (chúng tôi không lưu trữ bất kỳ thông tin nào về thẻ tín dụng của người dùng); đối với người dùng Zoom Phone, số điện thoại được quay số;
 • Các dữ liệu khác về tài khoản, bao gồm ưu tiên ngôn ngữ, hàm băm của mật khẩu, chức danh, phòng ban, ảnh đại diện; và
 • Nội dung của người dùng được người dùng chọn lưu trữ lên đám mây Zoom hoặc cung cấp cho chúng tôi, bao gồm nội dung ghi trên đám mây, bản chép lại, nội dung trò chuyện và tin nhắn tức thời, tệp tin, bảng trắng và thư thoại cho người dùng Zoom Phone.

Chúng tôi không thể xác định hoặc bảo đảm độ chính xác của thông tin do người dùng cung cấp.  Trừ khi được luật pháp sở tại yêu cầu, chúng tôi không yêu cầu sử dụng tên thật, xác minh email hoặc xác thực danh tính để tạo tài khoản Zoom hoặc tham gia một cuộc họp. 

 

Dữ liệu được Zoom thu thập về người dùng và sản phẩm và dịch vụ của Zoom

Tùy vào việc người dùng đã đăng ký một tài khoản với Zoom hay chưa, sản phẩm Zoom được sử dụng và phương pháp truy cập của người dùng, hệ thống của chúng tôi có thể thu thập các dữ liệu sau về người dùng và sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi có thể lưu giữ hoặc không lưu giữ các dữ liệu này tùy vào loại dữ liệu và chính sách lưu giữ dữ liệu áp dụng của chúng tôi:

 • Thông tin kỹ thuật về thiết bị của người dùng, mạng và kết nối internet, bao gồm địa chỉ IP của người dùng, địa chỉ MAC, ID thiết bị khác (UDID), loại thiết bị, cách người dùng được kết nối, hiệu năng mạng, loại và phiên bản hệ điều hành, phiên bản máy khách, loại máy ảnh, micrô hoặc loa; đối với người dùng Zoom Phone, số điện thoại của người dùng thực hiện cuộc gọi;
 • Vị trí gần chính xác so với thành phố gần nhất;
 • Siêu dữ liệu, bao gồm thời gian họp hoặc cuộc gọi Zoom Phone; địa chỉ email, tên hoặc các thông tin khác do người dùng nhập vào để nhận diện chính mình trong một cuộc họp, thời gian tham gia và rời của người tham gia, tên cuộc họp, ngày và giờ dự kiến của một cuộc họp, hồ sơ dữ liệu cuộc gọi cho Zoom Phone.  

 

Thông lệ lưu giữ dữ liệu của Zoom

Chúng tôi lưu giữ một số loại thông tin khác nhau trong các khoảng thời gian khác nhau và theo Điều khoản Dịch vụ, Tuyên bố Quyền riêng tư và chính sách lưu giữ của chúng tôi.  Một số thông tin lưu giữ được tự động thu thập còn một số thông tin khác do người dùng cung cấp theo toàn quyền của họ.  Chẳng hạn, siêu dữ liệu cuộc họp được tự động thu thập khi một người tham gia tham gia một cuộc họp, còn hoạt động truyền thông xảy ra trong các cuộc họp được mã hóa và Zoom không truy cập được.  Có thể tham khảo các thông tin khác về dữ liệu chúng tôi có thể thu thập trong Tuyên bố Quyền riêng tư của chúng tôi.

Chủ tài khoản và quản trị viên có thể xóa các nội dung tùy ý như nội dung ghi trên đám mây và nhật ký trò chuyện (tin nhắn văn bản, ảnh và tệp tin).  Sau khi một chủ tài khoản hoặc quản trị viên xóa nội dung này, chúng tôi không truy xuất được dữ liệu này nữa.

Chúng tôi có thể hỗ trợ xóa dữ liệu cá nhân theo các quyền của chủ thể dữ liệu được cấp cho người dùng, nếu được người dùng hướng dẫn hoặc được pháp luật yêu cầu thực hiện việc này.  Có thể tham khảo thêm chi tiết về cách chúng tôi xử lý các yêu cầu của chủ thể dữ liệu trong Tuyên bố Quyền riêng tư.

Sau khi một tài khoản bị hủy kích hoạt, sẽ có một khoảng thời gian ngắn để chúng tôi có thể truy cập thông tin về tài khoản và nội dung nếu được lưu trên đám mây của chúng tôi. 

 

Yêu cầu bảo quản

Chúng tôi chấp nhận các yêu cầu từ cơ quan chính phủ trong việc bảo quản hồ sơ có khả năng làm bằng chứng liên quan trong các thủ tục pháp lý.  Chúng tôi sẽ bảo quản nhưng không tiết lộ, một bản kết xuất tạm thời của các hồ sơ liên quan trong 90 ngày chờ thực hiện quy trình pháp lý cần thiết.  Một yêu cầu bảo quản sẽ không dẫn đến việc chúng tôi phải khôi phục dữ liệu người dùng đã bị xóa.

Yêu cầu bảo quản, theo luật áp dụng, cần bao gồm các thông tin sau:

 • Tên và chữ ký của cán bộ yêu cầu;
 • Một địa chỉ email hợp lệ, do chính phủ cấp; 
 • Tiêu đề thư chính thức; và
 • Nhận diện một số thông tin bạn yêu cầu bảo quản, tối thiểu bao gồm:
  • Đối với hồ sơ người dùng, tên hiển thị của người dùng, địa chỉ email hoặc địa chỉ IP;
  • Đối với hồ sơ tài khoản, địa chỉ email của chủ tài khoản hoặc số tài khoản;
  • Đối với hồ sơ cuộc họp, ID cuộc họp, địa chỉ email của người chủ trì cuộc họp và ngày và giờ của cuộc họp hoặc URL đăng ký cuộc họp.

Chúng tôi khuyến cáo các cơ quan chính phủ sớm yêu cầu cung cấp hồ sơ thông qua một quy trình thích hợp vì chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin được yêu cầu có còn hay không. Hồ sơ bảo quản có thể bị xóa trừ khi người yêu cầu đã yêu cầu chính thức thông qua một quy trình quy định trong vòng 90 ngày. Thời gian 90 ngày có thể được gia hạn thêm 90 ngày nữa, nếu được yêu cầu, bằng cách gửi một yêu cầu gia hạn chính thức riêng trên tiêu đề thư của chính phủ.

Có thể gửi yêu cầu bảo quản của chính phủ đến địa chỉ: lawenforcement@zoom.us.

 

Các yêu cầu cung cấp thông tin người dùng của chính phủ Hoa Kỳ

Các yêu cầu của tất cả các cơ quan chính phủ phải được ban hành theo luật và quy định áp dụng và thông qua các kênh chính thức, bao gồm yêu cầu phải cung cấp một văn bản chính thức có chữ ký xác nhận hoặc yêu cầu qua email của chính phủ (với điều kiện các yêu cầu này được gửi qua địa chỉ email chính thức của một cơ quan chính phủ). Vui lòng gửi toàn bộ các yêu cầu đến địa chỉ lawenforcement@zoom.us.   

Với bất kỳ yêu cầu nào, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá pháp lý để xác định xem yêu cầu đó có hợp lệ về mặt pháp lý hay không (ví dụ: nếu yêu cầu được đưa ra trong những tình huống trong đó yêu cầu có một số cơ sở pháp lý tại Hoa Kỳ và có liên quan đến việc ngăn chặn, phát hiện hoặc điều tra tội phạm một cách đúng đắn).  Nếu yêu cầu hợp lệ về mặt pháp lý và đáp ứng các yêu cầu khác của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiết lộ người dùng, tài khoản và hồ sơ liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, nếu có, theo và tuân thủ luật áp dụng.  Trong trường hợp chúng tôi tin rằng không có cơ sở pháp lý hợp lệ hoặc yêu cầu mơ hồ hoặc quá rộng, Zoom sẽ phản biện lại hoặc từ chối yêu cầu.  

Yêu cầu cần phải có trát đòi hầu tòa hoặc lệnh của tòa án

Cần phải có trát đòi hầu tòa hoặc lệnh của tòa án, tùy vào loại thông tin được yêu cầu, để buộc tiết lộ người dùng, tài khoản và dữ liệu cuộc họp (không bao gồm nội dung truyền thông), có thể bao gồm, nếu có: tên, địa chỉ email, số điện thoại, siêu dữ liệu cuộc họp, địa chỉ IP, địa chỉ MAC, ID thiết bị khác (UDID) và vị trí gần đúng.

Yêu cầu cần phải có lệnh lục soát

Cần phải có lệnh lục soát được ban hành sau khi thấy có khả năng phạm tội cao để buộc tiết lộ dữ liệu nội dung được lưu trữ của người dùng, dữ liệu này có thể bao gồm nội dung ghi trên đám mây, bản chép lại, nội dung trò chuyện/tin nhắn tức thời, tệp tin, bảng trắng và các thông tin khác được chia sẻ trong thời gian sử dụng dịch vụ.

Yêu cầu chặn hoặc giám sát theo thời gian thực đối với nội dung họp của người dùng

Chúng tôi chưa xây dựng một cơ chế để giải mã các cuộc họp trực tuyến cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả hệ số chặn hợp pháp và chúng tôi không có phương tiện để chèn nhân viên hoặc người khác vào các cuộc họp theo cách người đó không hiển thị dưới dạng một người tham gia.  

 

Yêu cầu cung cấp thông tin người dùng của chính phủ nước ngoài

Các yêu cầu của tất cả các cơ quan chính phủ phải được ban hành theo luật và quy định áp dụng và thông qua các kênh chính thức, bao gồm yêu cầu phải cung cấp một văn bản chính thức có chữ ký xác nhận hoặc yêu cầu qua email của chính phủ (với điều kiện các yêu cầu này được gửi qua địa chỉ email chính thức của một cơ quan chính phủ).  Vui lòng gửi toàn bộ các yêu cầu đến địa chỉ lawenforcement@zoom.us

Đối với bất kỳ yêu cầu nào của chính phủ, chúng tôi coi một yêu cầu của chính phủ nước ngoài là hợp lệ về mặt pháp lý nếu yêu cầu đó có một số cơ sở pháp ý cụ thể theo luật sở tại của quốc gia yêu cầu và liên quan đến việc ngăn chặn, phát hiện hoặc điều tra vi phạm một cách đúng đắn.  Có thể cần phải cung cấp một Hiệp định Hỗ trợ Pháp lý Song phương, một yêu cầu từ một quốc gia đáp ứng các nghĩa vụ theo Đạo luật về ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY hoặc yêu cầu thẩm tra để buộc tiết lộ thông tin.  Trong trường hợp chúng tôi tin rằng không có cơ sở pháp lý hợp lệ hoặc yêu cầu mơ hồ hoặc quá rộng, Zoom sẽ phản biện lại hoặc từ chối yêu cầu.  

Điều quan trọng là chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng toàn bộ các yêu cầu của chính phủ nước ngoài theo từng quốc gia và theo từng trường hợp để xem xét và cân bằng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi so với các nguyên tắc cơ bản mô tả ở trên của chúng tôi, bao gồm cả các cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy trao đổi ý kiến một cách tự do và cởi mở, đảm bảo an toàn cho người dùng và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.  Chúng tôi có thể chọn phản hồi theo cách khác nhau với các yêu cầu cung cấp thông tin của các quốc gia khác nhau nơi mà các nguyên tắc trao đổi ý tưởng và cộng tác có ý nghĩa của chúng tôi xung đột với luật sở tại.  Các yếu tố chính chúng tôi sẽ xem xét bao gồm việc chúng tôi có tin chắc rằng yêu cầu đó có liên quan đến hành vi lạm dụng tình dục trẻ em hoặc một tình huống khẩn cấp có nguy cơ gây chết người hoặc thương tích nghiêm trọng đối với bất kỳ người nào.  Chúng tôi cũng sẽ chỉ giới hạn phản hồi của chúng tôi với người dùng hoặc đáp ứng các dữ liệu được cho là cần thiết để ngăn chặn các tổn hại này.  

Các cơ quan chính phủ nước ngoài cũng có thể gửi yêu cầu bằng tiếng Anh đến địa chỉ: lawenforcement@zoom.us.  Chúng tôi không đảm bảo sẽ phản hồi cho các yêu cầu bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh.  Có thể cần phải có một yêu cầu theo Hiệp định Hỗ trợ Pháp lý Song phương hoặc lệnh thẩm vấn để buộc tiết lộ thông tin.  

 

Zoom có thông báo cho người dùng về các yêu cầu cung cấp thông tin người dùng hoặc cuộc họp không?

Có.  Chúng tôi có chính sách thông báo cho người dùng về các yêu cầu cung cấp thông tin của họ, bao gồm cả việc gửi cho họ bản sao của yêu cầu trừ khi chúng tôi bị pháp luật cấm thông báo cho người dùng (ví dụ: ., lệnh được ban hành theo mục 18 U.S.C. § 2705).  Chúng tôi yêu cầu rằng bất kỳ yêu cầu không thông báo cho người dùng nào đều phải có thời hạn xác định (ví dụ: 90 ngày) trong đó chúng tôi bị cấm thông báo cho người dùng.  Yêu cầu cho các trường hợp ngoại lệ thông báo cho người dùng cần mô tả các tình huống cấp bách hoặc hậu quả dự kiến của việc thông báo.  Chúng tôi sẽ đánh giá từng yêu cầu theo từng trường hợp cụ thể theo luật áp dụng và Tuyên bố Quyền riêng tư của chúng tôi.  Trường hợp áp dụng, chúng tôi sẽ từ chối yêu cầu và đưa ra lý do từ chối.  Nếu cần thiết, chúng tôi cũng sẽ phản biện lại yêu cầu tại tòa án.  

Nếu yêu cầu gây chú ý đến vi phạm đang xảy ra hoặc đã xảy ra trước đây đối với Điều khoản Dịch vụ, Tuyên bố Quyền riêng tư hoặc các chính sách, hướng dẫn hoặc yêu cầu pháp lý áp dụng khác, chúng tôi có thể áp dụng biện pháp để xử lý các vi phạm đó hoặc ngăn chặn lạm dụng tiếp, bao gồm cả những biện pháp có thể thông báo (một cách rõ ràng hay ngầm định) cho người dùng rằng chúng tôi biết về vi phạm của người dùng.

 

Phải có những chi tiết gì trong yêu cầu cung cấp thông tin người dùng, tài khoản hoặc cuộc họp?

Yêu cầu cung cấp thông tin người dùng, tài khoản hoặc cuộc họp theo luật áp dụng phải bao gồm các thông tin sau:

 • Nhận diện một số thông tin bạn yêu cầu, tối thiểu bao gồm:
  • Đối với hồ sơ người dùng, tên hiển thị của người dùng, địa chỉ email hoặc địa chỉ IP;
  • Đối với hồ sơ tài khoản, địa chỉ email của chủ tài khoản hoặc số tài khoản;
  • Đối với hồ sơ cuộc họp, ID cuộc họp, địa chỉ email của người chủ trì cuộc họp và ngày giờ của cuộc họp hoặc URL đăng ký cuộc họp; và
 • Chi tiết về những thông tin nào được yêu cầu và mối quan hệ của thông tin đó với hoạt động điều tra của bạn.

Chúng tôi không thể xử lý các yêu cầu quá rộng hoặc mơ hồ.

Để cho phép chúng tôi xác minh rằng yêu cầu cung cấp dữ liệu là của một cơ quan chính thức của chính phủ, chúng tôi yêu cầu mỗi yêu cầu cần bao gồm tối thiểu các thông tin sau:

 • Tên của Cơ quan yêu cầu;
 • Tên của Đại diện yêu cầu;
 • Thẻ tên/Mã Nhận diện của Đại diện yêu cầu;
 • Địa chỉ Email do Chủ lao động của Đại diện yêu cầu Cấp;
 • Số điện thoại của Đại diện yêu cầu (bao gồm cả số máy lẻ);
 • Địa chỉ Bưu điện của Đại diện yêu cầu (không chấp nhận hộp thư bưu điện);
 • Ngày Phản hồi được yêu cầu (vui lòng cho phép tối thiểu 2 tuần để xử lý); và
 • Chữ ký của cán bộ yêu cầu.

 

Tạo hồ sơ

Trừ khi có thỏa thuận khác, chúng tôi hiện cung cấp hồ sơ phản hồi ở định dạng điện tử (ví dụ: .csv, .docx, .mp4). Chúng tôi có thể yêu cầu bồi hoàn các chi phí liên quan đến thông tin được tạo ra theo quy trình pháp lý và được pháp luật cho phép.  Chúng tôi cũng có thể tính thêm phí đối với các chi phí phát sinh từ việc phản hồi các yêu cầu bất thường hoặc phức tạp.  

 

Nội dung của người dùng

Nếu một quan chức chính phủ cần thu thập thông tin về một người dùng Zoom, người đã đồng ý cho phép cơ quan chính phủ tiếp cận hoặc thu thập thông tin tài khoản hoặc cuộc họp của người dùng, người dùng đó cần được hướng dẫn cung cấp thông tin được yêu cầu cho quan chức đó trong phạm vi có thể.  

 

Yêu cầu khẩn cấp

Chúng tôi đánh giá các yêu cầu khẩn cấp theo từng trường hợp cụ thể.  Nếu chúng tôi tin chắc rằng một tình huống khẩn cấp có nguy cơ gây chết người hoặc thương tích nghiêm trọng cho bất kỳ người nào yêu cầu phải tiết lộ thông tin, không được chậm trễ, liên quan đến tình huống khẩn cấp, chúng tôi có thể cung cấp thông tin theo chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi và luật áp dụng (ví dụ: mục 18 U.S.C. § 2702(b)(8) và (c)(4)).  Chúng tôi không cam kết tạo ra hồ sơ trong bất kỳ tình huống nào hoặc trong một khung thời gian cụ thể và có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin để xác minh bản chất của yêu cầu và/hoặc nhận diện người yêu cầu.

 

Cần gửi các yêu cầu khẩn cấp đến: lawenforcement@zoom.us kèm dòng tiêu đề “EMERGENCY DISCLOSURE REQUEST” (YÊU CẦU TIẾT LỘ THÔNG TIN KHẨN CẤP) và gửi kèm toàn bộ các thông tin sau:

 • Tên của Cơ quan yêu cầu;
 • Tên của Đại diện yêu cầu;
 • Thẻ tên/Mã Nhận diện của Đại diện yêu cầu;
 • Địa chỉ Email do Chủ lao động của Đại diện yêu cầu Cấp;
 • Bản chất chi tiết của tình huống khẩn cấp có liên quan đến trường hợp tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng, bao gồm cả cách bạn biết về mối nguy hiểm, liên kết dẫn đến các bài viết trên mạng xã hội, nhật ký trò chuyện, v.v.; 
 • Nhận diện người có nguy cơ bị ảnh hưởng đến tính mạng hoặc bị thương tích nghiêm trọng;
 • Mô tả bản chất sắp xảy ra của mối nguy hiểm, bao gồm cả thông tin cho biết thời hạn cụ thể cần nhận được thông tin được yêu cầu; và/hoặc cho biết có thời hạn cụ thể khi nào tổn hại sẽ xảy ra (ví dụ: , đêm nay, trưa mai); 
 • Nhận diện các thông tin cụ thể mà bạn yêu cầu từ Zoom (tinh gọn yêu cầu của bạn – yêu cầu cung cấp toàn bộ các thông tin có liên quan đến một người dùng, tài khoản hoặc cuộc họp có thể làm chậm quá trình xử lý yêu cầu của bạn), tối thiểu bao gồm; 
  • Đối với hồ sơ người dùng, tên hiển thị của người dùng, địa chỉ email hoặc địa chỉ IP;
  • Đối với hồ sơ tài khoản, địa chỉ email của chủ tài khoản hoặc số tài khoản;
  • Đối với hồ sơ cuộc họp, ID cuộc họp, địa chỉ email của người chủ trì cuộc họp và ngày giờ của cuộc họp hoặc URL đăng ký cuộc họp; và
 • Giải thích cách thông tin mà bạn yêu cầu cung cấp sẽ hỗ trợ ngăn chặn được tình huống khẩn cấp liên quan.

 

Các yêu cầu để Zoom giới hạn tiếp cận các dịch vụ trên nền tảng của chúng tôi

Nhiều quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, có các luật có thể giới hạn một hay nhiều công dân của mình tham gia hoặc chủ trì một số cuộc họp Zoom hoặc hội thảo trực tuyến.  Chúng tôi sẽ đánh giá kỹ lưỡng mọi yêu cầu của chính phủ yêu cầu chúng tôi đóng một cuộc họp và/hoặc giới hạn quyền truy cập Zoom của người dùng.  Nếu chúng tôi nhận được một yêu cầu hợp lệ về mặt pháp lý, có phạm vi thích hợp và đủ chi tiết của một cơ quan hợp pháp của chính phủ, chúng tôi có thể áp dụng biện pháp để giới hạn tham gia từ thẩm quyền có phạm vi thích hợp đó.  Chúng tôi sẽ từ chối hoặc phản biện lại các yêu cầu không đáp ứng tiêu chuẩn này.

Chúng tôi nỗ lực chỉ áp dụng các biện pháp cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình.  Do đó, Zoom sẽ không đóng một cuộc họp nào trừ khi cuộc họp đó vi phạm Điều khoản Dịch vụ của Zoom, bao gồm các trường hợp sử dụng tài liệu có nội dung về lạm dụng tình dục trẻ em hoặc có nguy cơ gây chết người hoặc thương tích nghiêm trọng.  Ngoài việc xác định vi phạm Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không ngăn chặn người dùng truy cập dịch vụ nếu các dịch vụ đó nằm ngoài thẩm quyền của cơ quan yêu cầu của chính phủ hoặc nếu không phải tuân thủ luật sở tại áp dụng.  

Trừ khi bị pháp luật nghiêm cấm, chúng tôi sẽ nỗ lực thông báo cho người có tên trong yêu cầu giới hạn truy cập.  Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến địa chỉ email được liên kết với tài khoản của người dùng và họ sẽ có cơ hội được phản biện lại bất kỳ quyết định nào liên quan đến tài khoản.

Trừ trường hợp chúng tôi nhận được một yêu cầu của cơ quan hợp pháp của chính phủ và chúng tôi tin chắc rằng một tình huống khẩn cấp có nguy cơ gây chết người hoặc thương tích nghiêm trọng cho bất kỳ người nào (một quy trình sẽ được thiết lập trực tiếp cùng chính phủ cho trường hợp đó), nhân viên của chính phủ ở ngoài Hoa Kỳ gửi yêu cầu giới hạn truy cập cần gửi yêu cầu trực tiếp từ địa chỉ email chính thức của chính phủ đến địa chỉ: lawenforcement@zoom.us.

Lời khai của nhân chứng có chuyên môn và xác thực hồ sơ

Chúng tôi không hỗ trợ lấy lời khai của người có chuyên môn, trừ trường hợp được pháp luật và theo quy định áp dụng yêu cầu.  Căn cứ theo pháp luật, hồ sơ của chúng tôi có tính tự xác thực và không cần lời khai của người quản lý hồ sơ.  Nếu nền pháp chế của bạn yêu cầu phải có một dạng chứng nhận đặc biệt, vui lòng gửi kèm chứng nhận đó theo yêu cầu cung cấp hồ sơ của bạn.

 

Gửi yêu cầu

Phải gửi toàn bộ các yêu cầu cung cấp dữ liệu và thông tin, các yêu cầu bảo quản, các yêu cầu gia hạn bảo quản đến địa chỉ: lawenforcement@zoom.us.  Chúng tôi sẽ không chấp nhận và sẽ sớm xóa mọi email không được gửi từ địa chỉ email chính thức của chính phủ.  Vui lòng gửi toàn bộ các thông tin liên quan trong email và gửi kèm toàn bộ các văn bản pháp lý cần thiết theo email ở định dạng PDF.  Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ văn bản pháp lý nào không có chữ ký hoặc được gửi kèm theo yêu cầu dưới dạng ảnh.