Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và trao đổi về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc quan hệ đối tác. Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết về suy nghĩ của bạn!

CA

San Jose Headquarters

+1.888.799.9666 | info@zoom.us
CO

Denver

CA

Santa Barbara

KS

Kansas City

NL

Amsterdam

+31.8520.82852
IN

Bangalore

ZH

Hangzhou

ZH

Hefei

ZH

Shanghai

ZH

Suzhou

SG

Singapore

+65.800.321.1249
DE

Cologne

+49(0)3080098621 & +0800.0010429