Bỏ qua và chuyển đến nội dung chính

Wordmark

Logo chính của chúng tôi là chữ Zoom. Logo này mộc mạc và đậm nét để phản ánh văn hóa và sản phẩm của chúng tôi.

 • Chỉ hiển thị logo Zoom màu xanh hoặc trắng.
 • Không sử dụng các phiên bản trước của logo.
 • Không thay đổi, xoay hoặc sửa đổi logo.
 • Không hoạt họa logo.
 • Không trang trí logo bằng các thành phần phụ như bong bóng lời nói.
Wordmark Zoom
Tải xuống Logo

Khoảng trống rõ ràng và kích thước tối thiểu

Khi bạn sử dụng logo với các thành phần đồ họa khác, hãy đảm bảo tạo khoảng trống cho logo. Khoảng trống xung quanh logo ít nhất phải bằng khoảng chiều cao tương đương.

Để đảm bảo logo giữ được hiệu quả trực quan, không để chiều cao dưới 18 pixel hoặc chiều rộng dưới 80 pixel.

Khoảng trống rõ ràng&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

Wordmark Zoom

Kích thước tối thiểu&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

Kích thước tối thiểu của logo Zoom

Sử dụng sai

Không phác thảo
Không thêm hiệu ứng đặc biệt
Không điền bảng màu vào
Không lồng vào hình dạng
Không xiên, xoay hoặc kéo giãn
Không nhân cách hóa
Không điền màu sắc/hình mẫu vào
Không sửa đổi khoảng cách chữ
Không sử dụng phiên bản logo cũ
Không khóa với bản sao hoặc logo khác
Không thay đổi độ mờ
&nbsp
Không đặt trên hình ảnh
&nbsp

Sản phẩm cốt lõi và tiện ích mở rộng

Sản phẩm hiện hành của chúng tôi với lockup là Zoom Rooms và Zoom Phone. Các sản phẩm và dịch vụ khác không có lockup được phê duyệt.

Lockup phụ của chúng tôi áp dụng cho tất cả các tiện ích mở rộng khác của Zoom. Một số ví dụ: Zoom blog, các bộ phận của Zoom như bộ phận hỗ trợ Zoom hoặc các đối tác cụ thể của Zoom, chẳng hạn như các đối tác công nghệ Zoom.

Đối tác Zoomrooms

Màu sắc

Bảng màu

Chính Màu xanh Zoom HEX #2D8CFF RGB 45 140 255 CMYK 71 37 0 0 PANTONE 279 C Màu cam Zoom HEX #F26D21 RGB 242 109 33 CMYK 0 74 95 0 PANTONE 165 C
Màu đen HEX #232333 RGB 35 35 31 CMYK 81 76 52 61 PANTONE 532 C Màu xám đen HEX #4A494F RGB 74 73 79 CMYK 6 7 0 69 PANTONE 7540 C Màu xám HEX #BABACC RGB 186 186 124 CMYK 9 9 0 2 PANTONE 5295 C Màu xám vừa HEX #747487 RGB 116 116 135 CMYK 14 14 0 47 PANTONE COOL GRAY 9 C Màu bạch kim HEX #E4E4ED RGB 228 228 237 CMYK 4 4 0 7 PANTONE COOL 649 C Màu khói HEX #F6F7F9 RGB 246 247 249 CMYK 1 1 0 2 Màu trắng HEX #FFFFFF RGB 255 255 255 CMYK 0 0 0 0

Bảng màu web

BLUE #0E71EB

#2681F2

#0C63CE

GRAY #F6F7F9

#E7F1FD

#D7E6F9

ORANGE #F26D21

#DA621E

#C2571A

GRAY #BABACC

#FFEBDA

#FFD3AC

RED #E02828

#E44343

#CC1D1D

Biểu tượng

#232333 #747487 #0E71EB #FFFFFF #F7F7FA #E7F1FD

Văn bản

#232333 #747487 #BABACC #0E71EB #F26D21 #FFFFFF #27874C #E02828

Thang xám bổ sung

#232333 #4A494F #747487 #BABACC #E4E4ED #F6F7F9 #FFFFFF

Typography

Lato

Kiểu chữ của chúng tôi là đậm, tròn.

Nếu không thể sử dụng Lato, hãy thay bằng Helvetica Neue.


Phân loại Kích thước văn bản/Chiều cao dòng
H1 48px/52px/3em
H2 36px/40px/2.25em/Bold
H3 24px/28px/1.5em/Bold
Large Body Copy 20px/26px/1.25em
Medium Body Copy 16px/22px/1em
Small Body Copy 14px/20px/0.8em
X-Small Body Copy 12px/18px/0.75em
Nhãn 12px/18px/0.75em

Nút/Biểu tượng

Nút

Nút 24px

 • Màu cam chính

 • Màu cam phụ

 • Màu xanh chính

 • Màu xanh phụ

 • Phá hủy

 • Văn bản

 • Phác họa

Nút 48px

 • Màu cam chính

 • Màu cam phụ

 • Màu xanh chính

 • Màu xanh phụ

 • Phá hủy

 • Văn bản

 • Phác họa

Biểu tượng

Cuộc họp

Hội thảo trực tuyến Video

Zoom Rooms

Điện thoại

Trò chuyện

Trình kết nối H.323/SIP

Nhiếp ảnh

Các phương pháp tốt nhất

Ảnh được sử dụng trong các tài liệu tiếp thị của chúng tôi sẽ phản ánh thương hiệu và sản phẩm của chúng tôi. Đặc trưng của chúng tôi là hiện đại và trong sáng, táo bạo và đẹp đẽ. Kho ảnh phải càng tự nhiên càng tốt, phản ánh văn hóa đa dạng và niềm hạnh phúc.

Logo Zoom
Logo Zoom Logo Zoom
Logo Zoom Logo Zoom
Logo Zoom Logo Zoom