Nasz cel

Wartością Zoom jest dbałość. Zależy nam na przyszłości, w której wszyscy ludzie i środowisko są otoczeni troskliwą opieką.

W Zoom dba tworzymy tę przyszłość, wykorzystując najlepsze cechy Zoom do pomocy w rozwiązywaniu największych wyzwań ludzkości. Przeznaczamy fundusze, technologię i wiedzę techniczną, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów nierówności edukacyjnych i społecznych oraz zmian klimatycznych.

Obszary zainteresowania Zoom dba

Zoom dba oddaje moc filantropijnych zmian w ręce naszych pracowników, którzy wybrali obszary, na których się koncentrujemy.

Edukacja

Finansujemy innowacje, które pomagają zapewnić każdemu dziecku dostęp do wysokiej jakości edukacji.

Równość społeczna

Finansujemy innowacje, które pomagają zniwelować różnice rasowe, władzy i zamożności.

Zmiany klimatyczne

Finansujemy innowacje, które pomagają zmniejszać emisję gazów cieplarnianych i tworzyć zdrowe społeczności dla wszystkich.

Nasze granty

Poznaj sześć grup innowacyjnie wykorzystujących technologię do angażowania uczniów na całym świecie

Zapytania o dotację

Rabaty dla non-profit

Zoom oferuje zniżki na produkty dla organizacji non-profit dzięki partnerstwu z Tech Soup.

Nagrody za innowacje

Raport 2020 Impact

Poznaj organizacje z całego świata, które dokonały przełomowych zmian i dowiedz się, w jaki sposób Zoom mógł je wesprzeć.

Raport o oddziaływaniu

Zaangażowanie pracowników

WePledge

Przyjęcie przez Zoom programu WePledge zapewnia ramy, dzięki którym można wygospodarować czas i środki na osobiste zaangażowanie. Wspieramy naszych pracowników, aby podjęli swoje zobowiązanie, żyli zgodnie z nim i wywierali pozytywny wpływ.

Program dopasowanych prezentów

Wspieramy osobiste wpłaty naszych hojnych pracowników, oferując wyrównanie w wysokości dolara za dolara.

Wolontariat

Pracownicy Zoom'a są zachęcani do aktywnego działania na rzecz swoich lokalnych społeczności poprzez wolontariat w organizacjach, na których im zależy.