01
Het leven on hold - De impact van COVID-19

Hoe virtueel willen we dat onze toekomst wordt?

We vroegen 7.689 mensen in 10 landen hoe ze video gebruikten tijdens de pandemie en hoe ze wilden dat de post-pandemische wereld eruit zou zien. Dit is wat ze zeiden.

De COVID-19-pandemie heeft het leven en gedrag van mensen over de hele wereld drastisch veranderd. We hebben ons moeten aanpassen aan verschillende manieren van winkelen, leren, socialiseren, werken, feesten, zakendoen en nog veel meer.

Dit rapport, opgesteld door en in opdracht van Zoom, gebaseerd op enquêtegegevens en bevindingen van Qualtrics Research, richt zich op de impact die videocommunicatie heeft gehad op ons dagelijkse leven. We onderzochten een verscheidenheid aan gebruikscases voor videocommunicatie en hoe ze werden gebruikt en waargenomen in tien verschillende landen over de hele wereld. De enquêteresultaten bevestigen de buitengewone uitdagingen waarmee de wereld werd geconfronteerd en hoe videocommunicatie heeft bijgedragen aan het handhaven van enige schijn van normaliteit en de continuïteit van de belangrijke activiteiten van het leven.

Hoewel er een hoge mate van waardering is geweest voor dit alternatief voor 'persoonlijk' leven, vragen we ons meer dan een jaar na deze verschuiving af wat de volgende stap is. Hoeveel van dit virtuele leven willen we na de pandemie behouden?

Dit rapport probeert het huidige sentiment met betrekking tot videocommunicatie vast te leggen vanuit het perspectief van gewone mensen - werknemers, ouders, studenten, docenten, consumenten en tal van andere bevolkingsgroepen.

Belangrijkste aandachtspunten

 • Een grote meerderheid van de ondervraagden is van mening dat zelfs nadat de zorgen over COVID-19 zijn afgenomen, videocommunicatie een blijver is.
 • Feesten, zakendoen en onderwijs waren de activiteiten die respondenten het vaakst omschakelden van persoonlijk naar virtueel.
 • Een grote meerderheid van de respondenten gaf aan dat videocommunicatie waardevol was om gevoelens van eenzaamheid en isolatie af te wenden.
 • Een meerderheid van de respondenten gelooft dat het werken in een hybride omgeving werknemers in staat zal stellen om hun werk rond hun leven te organiseren, en ze verwelkomen die verandering.
 • Zeer weinig respondenten denken dat activiteiten voor altijd virtueel zullen zijn. De meerderheid was echter van mening dat ons leven een balans van persoonlijke en virtuele componenten zal bevatten voor de meeste activiteiten in de toekomst.

Hoe videocommunicatie ons heeft geholpen

Voor vergaderingen, onderwijs, het ontvangen van medische zorg en informatie, het vieren van speciale gelegenheden, zakendoen en nog veel meer, hebben we het afgelopen jaar videocommunicatie echt nodig gehad. Onze enquêteresultaten geven aan dat videovergaderen veel werd gebruikt voor feesten en gezondheidszorg/telegeneeskunde. Videocommunicatie werd eveneens veel gebruikt voor muziek en entertainment, gezelligheid, verjaardagen, feesten, conferenties en evenementen, en om onszelf fit en kalm te houden. In april 2020 bedroeg het aantal dagelijkse deelnemers aan vergaderingen op Zoom meer dan 300 miljoen.

Om inzicht te krijgen in het sentiment met betrekking tot hoe videocommunicatie werd waargenomen door een dwarsdoorsnede van mensen over de hele wereld, kregen alle respondenten sentimentstellingen aangeboden. Er werd hen gevraagd of ze het eens of oneens waren met een bepaalde stelling. Een voorbeeld hiervan is: Videocommunicatie kan helpen om eenzaamheid tegen te gaan. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stelling?

Aangeboden sentimentstellingen:

1. Ook na COVID-19 zal alles in de toekomst een virtuele component hebben

Op de vraag of ze het eens of oneens waren met deze verklaring, meende een grote meerderheid van elk onderzocht land dat videocommunicatie niet zal verdwijnen.

De volgende grafiek geeft het percentage respondenten weer dat het erover eens was dat na de pandemie alles een virtueel element zal blijven hebben:

Respondenten die het erover eens waren dat alles ook na de pandemie een virtueel element zal blijven hebben:

 • Verenigde Staten: 80%
 • Verenigd Koninkrijk: 79%
 • Duitsland: 75%
 • Frankrijk: 49%
 • Brazilië: 90%
 • Japan: 81%
 • India: 83%
 • Singapore: 84%
 • Australië: 82%
 • Mexico: 85%

Sinds het begin van de wereldwijde COVID-19-pandemie begonnen mensen over de hele wereld die nog nooit eerder waren blootgesteld aan enige vorm van videocommunicatie, te leren hoe ze konden videovergaderen, meestal uit noodzaak. Een meerderheid van de bevraagden maakt niet alleen vaak gebruik van videovergaderingen, maar neemt ook regelmatig deel aan lessen, feesten, doktersafspraken en werkvergaderingen via video alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Het is niet verwonderlijk dat zoveel mensen zich nu kunnen voorstellen dat een bepaald niveau van virtuele communicatie deel uitmaakt van hun leven.

2. Videocommunicatie kan helpen om eenzaamheid tegen te gaan

Deze stelling kreeg het hoogste niveau van overeenstemming onder de respondenten, waarbij ongeveer 4 van de 5 bevraagden het erover eens waren dat videocommunicatie hen een zekere mate van verbondenheid bood om gevoelens van isolatie te helpen bestrijden.

Hoewel eenzaamheid en isolatie niet worden veroorzaakt door een virus, kunnen ze levensbedreigende gevolgen hebben. Dergelijke risico's maken het de moeite waard om verbonden te blijven. "Mensen zijn van nature sociale wezens, dus je moet de hulpmiddelen gebruiken die je hebt om het gezicht van een geliefde te zien, verhalen te delen, anderen te laten weten dat je aan hen denkt," zegt Dr. Michael Craig Miller, assistent-professor psychiatrie aan de Harvard Medical School.

Publicatie van de Harvard Medical School

De volgende grafiek geeft het percentage respondenten weer dat het erover eens was dat videocommunicatie kan helpen om eenzaamheid tegen te gaan:

Respondenten die het erover eens waren dat videocommunicatie kan helpen om eenzaamheid tegen te gaan:

 • Verenigde Staten: 86%
 • Verenigd Koninkrijk: 89%
 • Duitsland: 78%
 • Frankrijk: 87%
 • Brazilië: 88%
 • Japan: 59%
 • India: 90%
 • Singapore: 80%
 • Australië: 86%
 • Mexico: 77%

3. Videobellen geeft iedereen de kans om deel te nemen

Op de vraag of ze het eens of oneens zijn met deze stelling, is meer dan driekwart van de respondenten van mening dat videocommunicatie iedereen de mogelijkheid biedt om deel te nemen.

Deel uitmaken van een vergadering om welke reden of gelegenheid dan ook, geeft mensen het gevoel betrokken te zijn. Familie en vrienden kunnen deelnemen aan een verjaardagsfeest en collega's van verschillende kantoren of teams kunnen tegelijkertijd en in dezelfde virtuele ruimte deelnemen zonder tijd en geld aan reizen te hoeven besteden. Voor een Zoom-vergadering biedt Zoom plaats aan maximaal 1.000 deelnemers, waarbij elke persoon de mogelijkheid heeft om te spreken en door de hele groep te worden gezien. Dat is ongetwijfeld een grote factor voor de respondenten die het erover eens waren dat videocommunicatie iedereen de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan een vergadering.

De volgende grafiek geeft het percentage respondenten weer dat het erover eens was dat videobellen iedereen de mogelijkheid biedt om deel te nemen:

Respondenten die het erover eens waren dat videobellen iedereen de mogelijkheid biedt om deel te nemen

 • Verenigde Staten: 78%
 • Verenigd Koninkrijk: 75%
 • Duitsland: 80%
 • Frankrijk: 73%
 • Brazilië: 77%
 • Japan: 76%
 • India: 92%
 • Singapore: 75%
 • Australië: 78%
 • Mexico: 76%

4. Virtuele en externe activiteiten zorgen ervoor dat ik me meer verbonden voel met anderen, vooral in deze tijden

COVID-19 belemmerde ons vermogen om verbonden te blijven met vrienden en familie. Hoewel we niet in staat waren om iemand op straat tegen te komen, naar een vriend of een koffiebar te gaan, een barbecue in de achtertuin te houden of deel te nemen aan een gesprek bij de waterkoeler, bood videocommunicatie ons een manier om onze sociale, familie- en werkconnecties te onderhouden. Regelmatige videobijeenkomsten, virtuele aperitieven, verjaardagsfeesten en niet te vergeten onze virtuele zakelijke connecties, waren van cruciaal belang voor het onderhouden van onze relaties tijdens de pandemie.

De volgende grafiek geeft het percentage respondenten weer dat het erover eens is dat virtuele en externe activiteiten hen meer verbonden laten voelen met anderen:

Respondenten die het erover eens waren dat virtuele en externe activiteiten hen meer verbonden laten voelen met anderen

 • Verenigde Staten: 78%
 • Verenigd Koninkrijk: 75%
 • Duitsland: 80%
 • Frankrijk: 73%
 • Brazilië: 77%
 • Japan: 76%
 • India: 92%
 • Singapore: 75%
 • Australië: 78%
 • Mexico: 76%

5. Virtuele en externe activiteiten helpen de emotionele gezondheid te verbeteren

Op de vraag of ze het eens of oneens zijn met deze stelling, geloofden de meeste respondenten dat virtuele en externe activiteiten het emotionele welzijn verbeteren. De connectie die mensen voelen door deel te nemen aan een videogesprek, helpt niet alleen gevoelens van eenzaamheid te voorkomen (zoals hierboven weergegeven in Sentimentstelling 1), maar heeft ook een positieve invloed op ons algemene gevoel van emotioneel welzijn.

Studies tonen aan dat videogesprekken, in tegenstelling tot telefoongesprekken, ook nuttig kunnen zijn voor uw emotionele gezondheid. Een studie uit 2018, gepubliceerd in The American Journal of Geriatric Psychiatry, onderzocht bijna 1.500 oudere volwassenen in de VS die meer risico op sociaal isolement liepen, en ontdekte dat het gebruik van videochats om verbonden te blijven depressieve symptomen met bijna 50% kan verminderen in vergelijking met audio- en e-mailverbindingen.

“How Videochatting Changes Your Brain, According To Experts” (Hoe videochatten de hersenen verandert volgens experts) Bustle (26/3/2020)

De volgende grafiek geeft het percentage respondenten weer dat het erover eens was dat virtuele en externe activiteiten helpen om de emotionele gezondheid te verbeteren:

Respondenten die het erover eens waren dat virtuele en externe activiteiten helpen om de emotionele gezondheid te verbeteren:

 • Verenigde Staten: 66%
 • Verenigd Koninkrijk: 69%
 • Duitsland: 54%
 • Frankrijk: 52%
 • Brazilië: 56%
 • Japan: 42%
 • India: 75%
 • Singapore: 57%
 • Australië: 71%
 • Mexico: 53%

Hoe virtueel zal de toekomst zijn?

Gezien de buitengewone toename van videogebruik tijdens de COVID-19-pandemie, is het logisch om zich af te vragen of en hoe het niveau van videogebruik zal veranderen wanneer het veilig genoeg is om persoonlijke bijeenkomsten en activiteiten volledig te hervatten. Zullen we nog steeds gebruik willen maken van videovergaderingen? Voor welke doeleinden en in welke mate?

Onze enquête probeerde vast te leggen welke scenario's voor videogebruik het belangrijkst voor u zijn geweest in de loop van pandemische lockdowns, hoe videocommunicatie ons door deze uitdagende tijd heeft geholpen en hoe we allemaal van plan zijn om video te gebruiken in de toekomst.

Het onderzoek geeft aan dat zeer weinig respondenten menen dat activiteiten in de toekomst alleen virtueel zullen zijn, en iets meer respondenten wilden uitsluitend persoonlijk contact in de toekomst. De meerderheid denkt dat ze een balans zullen hebben tussen persoonlijke en virtuele activiteiten.

Feedback uit 10 landen

Hier is een momentopname van hoe mensen over de hele wereld de rol van videocommunicatie in hun dagelijks leven nu en in de toekomst zien.

* Opmerking: vanwege afronding zijn de totale percentages mogelijk niet altijd gelijk aan 100%

Voorkeur: virtueel versus persoonlijk

We vroegen alle 7.689 mensen in 10 landen naar hun huidige voorkeur: als u de keuze krijgt, zou u dan het volgende liever persoonlijk of virtueel doen?

Voor degenen die reageerden dat ze de afgelopen 6 maanden video hadden gebruikt voor bepaalde activiteiten, vroegen we in welke mate ze van plan waren om video te blijven gebruiken voor diezelfde activiteiten na de pandemie. Hier gaan we dieper in op hun antwoorden.

Zaken

De respondenten die verklaarden dat ze de afgelopen 6 maanden video hadden gebruikt om zaken te doen, kregen de volgende opvolgingsvraag: Als u denkt over de toekomst of het leven na COVID-19, bent u dan van plan om zakelijke afspraken* persoonlijk of virtueel bij te wonen?

Dit is wat ze zeiden:

* Bedrijfsgerelateerde afspraken werden gedefinieerd als interne vergaderingen/vergaderingen met klanten, vergaderingen met investeerders, bestuursvergaderingen, werving en mentoring.

Samenvatting: hybride werken krijgt overweldigend de voorkeur boven uitsluitend persoonlijk

De meeste landen gaven sterk de voorkeur aan een hybride zakelijke omgeving, waarbij ongeveer tweederde van de deelnemers aan de enquête de voorkeur gaf aan een mix van virtuele en persoonlijke werkomgevingen. Velen noemden het feit dat ze hun huis niet hoefden te verlaten en virtueel veiliger konden blijven, maar de belangrijkste nadelen waren het ontbreken van een persoonlijke connectie, een slechte technische verbinding of een ander technisch probleem. Bij de vraag over de toekomst van zakenreizen, verwachten de meeste landen voor zakelijke doeleinden ongeveer evenveel of minder te reizen dan vóór de pandemie.

Specifieke inzichten per land

 • Frankrijk en India toonden een hogere voorkeur voor uitsluitend persoonlijke zakelijke afspraken in de toekomst.
 • 14% van de Japanse respondenten en 12% van de Indiase respondenten gaf de voorkeur aan volledig virtueel zakendoen.
 • Singapore, Brazilië en Australië toonden het meeste enthousiasme voor een toekomst met een mix van persoonlijke en videocommunicatie voor zakelijke activiteiten.
 • Vooral respondenten uit Japan meenden dat zakenreizen er heel anders uit zullen zien, waarbij 79% verwacht dat er in de toekomst minder reizen voor werk zullen zijn.

Wat is een hybride werkruimte?

Veel van de sentimenten van respondenten gaven de voorkeur aan een hybride benadering van zakendoen, en we wilden duidelijkheid over wat dat betekent en welke specifieke aspecten zo aantrekkelijk waren. We vroegen: Als u nadenkt over de grotendeels virtuele zakelijke omgeving van vandaag, hoe stelt u zich dan een hybride werkplek voor?

Hier zijn enkele antwoorden:

"Nu veel mensen thuiswerken hebben ervaren en bedrijven hebben ontdekt dat ook telewerken efficiënt kan zijn, zal het de norm worden en zullen bedrijven minder kunnen uitgeven aan het huren van kantoorruimte en overheadkosten."

"Ik denk dat het mogelijk zal zijn om een werkstijl te kiezen die bij elke persoon past, wat zal leiden tot de oplossing van het probleem van kinderen die gewoon thuis wachten en het probleem van verloop als gevolg van familieomstandigheden."

"Flexibele kantoorruimte voor fysieke aanwezigheid op het werk; flexibelere fysieke aanwezigheidsuren omdat veel sowieso digitaal plaatsvindt en fysieke aanwezigheid niet gebonden is aan dezelfde locaties dankzij videocommunicatie."

"Het zou geweldig zijn! Het zou ieders veiligheid bevorderen en zou vooral de kosten van elk bedrijf verlagen. Door op een virtuele manier te handelen, zouden we praktischer en meer comfortabel werken, wat onze geestelijke gezondheid veel zou helpen. "

"Sommige situaties laten werken op afstand toe en zijn nog praktischer. Dit helpt om te vermijden dat men naar de werkplek moet gaan. Zo kunnen we het brandstofverbruik beperken en het milieu beter beschermen."

"We gebruiken Zoom elke dag. Zoom is een centraal communicatiemiddel in het bedrijf. We hebben echt het geluk dat Zoom ons kan helpen efficiënt van huis te werken."

Frederic De Ascencao, Hoofd van IT, Deezer

Gezondheidszorg

De respondenten die zeiden dat ze de afgelopen 6 maanden video hadden gebruikt voor gezondheidszorg of telegeneeskunde, kregen de volgende opvolgingsvraag: Als u denkt over de toekomst of het leven na COVID-19, bent u dan van plan om afspraken* voor gezondheidszorg of telegeneeskunde persoonlijk of virtueel bij te wonen?

Dit is wat ze zeiden:

*Afspraken voor gezondheidszorg of telegeneeskunde werden gedefinieerd als doktersbezoeken, therapie/counselingsessies of afspraken voor pre-screening.

Samenvatting: persoonlijke bezoeken zullen blijven, maar telegeneeskunde was een extra gemak

Weinig respondenten waren enthousiast over uitsluitend virtuele doktersafspraken in de toekomst, en veel respondenten geven nog steeds de voorkeur aan persoonlijke afspraken en onderzoeken omdat ze meer een echte connectie voelden. Het gemak van telegeneeskunde werd echter over de hele wereld verwelkomd en virtuele gezondheidszorg was een van de meest populaire scenario's voor videogebruik in onze enquête. Het maken van routinematige afspraken vanuit het comfort van ons eigen huis, evenals het verkrijgen van extra toegang tot toonaangevende specialisten, zal in trek blijven.

Specifieke details per land

 • Meer dan de helft (52%) van de respondenten in Frankrijk en Australië is van plan om toekomstige gezondheidszorg alleen persoonlijk te regelen.
 • In India wil 13% alleen videocommunicatie gebruiken voor bezoeken in de toekomst.
 • Voor de meeste landen is de mogelijkheid om thuis te blijven voor een afspraak met een arts of specialist het beste aspect van virtuele zorg.

"Ik denk dat onze patiënten heel erg ongelukkig zullen zijn als deze zorgmogelijkheden nu verdwijnen. Ze zijn de waarde van de aanpak gaan inzien. Voorheen moesten ze misschien een dag vrij nemen van hun werk en vier uur heen en terug rijden om hun arts te zien voor een afspraak van 30 minuten. Nu brengen ze 90% van hun totale tijd door bij de dokter, niet in het verkeer of een wachtkamer. Als ze een afspraak willen met hun arts, vinden ze een virtuele afspraak het beste."

Lee Schwamm, M.D., “A Virtual Revolution: How the COVID-19 pandemic will transform care delivery” (Een virtuele revolutie: hoe de COVID-19-pandemie de zorgverlening zal transformeren)

Onderwijs

De respondenten die verklaarden dat ze de afgelopen 6 maanden video hadden gebruikt voor onderwijs, kregen de volgende opvolgingsvraag: Als u denkt over de toekomst of het leven na COVID-19, bent u dan van plan om onderwijsgerelateerde afspraken* persoonlijk of virtueel bij te wonen?

Dit is wat ze zeiden:

*Onderwijsgerelateerde afspraken werden gedefinieerd als schoolklassen (basis- en middelbaar onderwijs, hoger ond.), ouder/leraar-bijeenkomsten; bijeenkomsten van ouder/lerarenverenigingen; vergaderingen van schoolbesturen, bijles, permanente scholing, professionele ontwikkeling

Samenvatting: persoonlijke aanwezigheid blijft een prioriteit voor het onderwijs, maar virtueel heeft een rol

Door de pandemie werden scholen over de hele wereld gesloten en werd het leren verstoord, soms was videocommunicatie de enige optie voor een veilige voortzetting van onderwijs. Een belangrijke zorg bij virtueel onderwijs was het creëren van een echte connectie en het bevorderen van betrokkenheid tussen studenten, leraren en klasgenoten. Veel respondenten hebben een voorkeur voor persoonlijk onderwijs in de toekomst, maar staan open voor virtueel wanneer persoonlijk niet beschikbaar is.

Specifieke details per land

 • Ongeveer 1 op de 10 respondenten uit de Verenigde Staten, Japan, India en Singapore was ontvankelijker voor uitsluitend virtuele leerscenario's.
 • Ongeveer de helft van de respondenten in Frankrijk (53%) en het Verenigd Koninkrijk (50%) geeft de voorkeur aan persoonlijke aanwezigheid voor onderwijsgerelateerde activiteiten in de toekomst.
 • Brazilië was het minst bereid (5% van de respondenten) om een virtuele onderwijsomgeving te behouden.

"Ongeacht hoe 2021 eruit zal zien, zijn we van plan om Zoom en Neat in de toekomst als hulpmiddelen in onze leerruimtes te hebben. Neat en Zoom hebben Ulster BOCES in staat gesteld om didactisch ontwerp in te zetten voor wat lesgeven en leren volgens ons in de toekomst zou kunnen en moeten zijn."

Jonah Schenker, plaatsvervangend hoofdinspecteur, Ulster Board of Cooperative Educational Services

Evenementen

De respondenten die verklaarden dat ze de afgelopen 6 maanden video hadden gebruikt voor evenementen, kregen de volgende opvolgingsvraag: Als u denkt over de toekomst of het leven na COVID-19, bent u dan van plan om evenementen* persoonlijk of virtueel bij te wonen?

Dit is wat ze zeiden:

*Evenementen werden gedefinieerd als het kijken naar een onlineconcert en het virtueel bijwonen van een conferentie of religieuze dienst.

Samenvatting: evenementen worden het best persoonlijk ervaren

Gemak en tijdsbesparing waren belangrijke factoren voor het gebruik van video voor evenementen in onze enquête, maar respondenten in elk land waren onvermurwbaar over hun voorkeur voor persoonlijke aanwezigheid op evenementen zoals concerten en religieuze diensten in de toekomst. Virtuele opties waren welkom voor degenen die afleiding nodig hadden of wanneer persoonlijke aanwezigheid niet beschikbaar was.

Specifieke details per land

 • Japan (65%) en Brazilië (59%) waren het meest te vinden voor een mix van virtuele evenementen en evenementen met persoonlijke aanwezigheid.
 • 10% van de respondenten in India zou in de toekomst virtuele evenementen accepteren, terwijl dat in Mexico en Brazilië slechts 3% was, en in Duitsland zelfs maar 2%.
 • Respondenten in het Verenigd Koninkrijk waren het minst geneigd (39%) om evenementen zowel virtueel als persoonlijk bij te wonen na de pandemie.

"Digitaal programmeren was geslaagd voor ons. We bereiken meer mensen dan wanneer we evenementen in het museum doen. We merken ook dat we nationaal en internationaal een groter publiek krijgen."

John Echeveste, CEO bij LA Plaza de Cultura y Artes

Het virtuele evenement MozFest 2021 telt 5x meer deelnemers

In maart 2021 moest Mozilla voor het eerst in zijn 11-jarige geschiedenis uitzoeken hoe zijn zeer populaire, jaarlijkse evenement, MozFest, als een virtuele ervaring kon worden georganiseerd en geproduceerd. Hoewel het een uitdagende taak was, was MozFest in staat om de creatieve, inclusieve geest van de bijeenkomst te behouden door videocommunicatie te gebruiken. Ze gebruikten Zoom-videocommunicatie om honderden interactieve sessies, paneldiscussies en diepgaande workshops te ondersteunen.

Kristina Gorr, communicatiemanager van MozFest, verklaart:

"We wilden een platform dat voor iedereen toegankelijk zou zijn. We hadden mensen in onze community van over de hele wereld die wilden deelnemen; delen van Afrika, en afgelegen gebieden overal ter wereld. Diversiteit, inclusie en toegankelijkheid zijn erg belangrijk voor ons. Elk jaar doen we een enorme inspanning om zoveel mogelijk te verbeteren om nog meer mensen de mogelijkheid te bieden deel te nemen. Eerlijk gezegd zouden we nooit een uitsluitend online-evenement hebben gepland, maar door de wereldwijde pandemie kon het niet anders. Dankzij de beschikbare video- en audiotechnologie konden we het grootste festival organiseren dat we ooit hebben gehad! Er waren 9.800 mensen die virtueel hebben deelgenomen aan ons evenement in maart. Dat is bijna vijf keer zoveel als we op festivals met persoonlijke aanwezigheid zien. Dat was een enorme toename van ons bereik en de toegankelijkheid ... voor een groot deel dankzij Zoom."

Feesten

De respondenten die verklaarden dat ze de afgelopen 6 maanden video hadden gebruikt voor feesten, kregen de volgende opvolgingsvraag: Als u denkt over de toekomst of het leven na COVID-19, bent u dan van plan om feesten* persoonlijk of virtueel bij te wonen?

Dit is wat ze zeiden:

*Feesten werden gedefinieerd als bruiloften, verjaardagsfeesten, happy hours, familiebezoeken of andere vieringen.

Samenvatting: verwacht niet voor altijd virtuele verjaardagen

Feesten waren een van de topactiviteiten die tijdens de COVID-19-pandemie virtueel werden, maar respondenten hadden sterke gevoelens over hoeveel van deze verjaardagen, bruiloften en feestdagen ze virtueel wilden vieren. Hoewel de virtuele optie een voordeel was voor degenen die niet persoonlijk aanwezig konden zijn, wilde de meerderheid van de respondenten in bijna elk onderzocht land weer persoonlijk aanwezig zijn voor speciale gelegenheden of familiebezoeken.

Specifieke details per land

 • In de bevraagde landen willen slechts weinig respondenten in de toekomst alleen virtuele feesten, waarbij ze de moeilijkheid aanhalen om een echte, persoonlijke connectie te hebben via video.
 • Frankrijk (72%), Duitsland (72%) en het Verenigd Koninkrijk (70%) hadden een sterke mening over feesten en gaven overweldigend de voorkeur aan persoonlijke aanwezigheid.
 • Virtuele opties hielpen de meeste respondenten veilig te blijven tijdens de pandemie en stelden anderen in staat om deel te nemen wanneer ze dat anders niet konden.

"Ik denk dat er blijvende veranderingen zullen zijn in de manier waarop we ons leven leiden na de pandemie. … Ik denk dat er een markt zal ontstaan voor bruiloften die een hybride zijn van persoonlijke en virtuele aanwezigheid. Virtueel is een heel betaalbare optie terwijl het toch intiem en authentiek blijft voor het paar. Een hybride evenement vergemakkelijkt het vinden van een pittoreske locatie, inrichting, diner en drankjes voor fysiek aanwezige gasten, terwijl tal van anderen virtueel aanwezig kunnen zijn."

Caroline Creidenberg, oprichtster en CEO van Wedfuly

Entertainment

De respondenten die verklaarden dat ze de afgelopen 6 maanden video hadden gebruikt voor entertainment, kregen de volgende opvolgingsvraag: Als u denkt aan de toekomst of het leven na COVID-19, bent u dan van plan om afspraken* voor entertainment persoonlijk of virtueel bij te wonen?

Dit is wat ze zeiden:

*Afspraken voor entertainment werden gedefinieerd als comedy, kooklessen en virtuele spelavonden.

Samenvatting: we accepteren virtueel entertainment wanneer het ons uitkomt

Hoewel de toegankelijkheid handig was voor zaken als virtuele comedyshows, kooklessen en spelavonden, hadden respondenten weinig zin in uitsluitend virtueel entertainment in de toekomst. Veel landen zullen video blijven gebruiken wanneer dat nodig is. De Europese respondenten gaven de voorkeur aan een terugkeer naar grotere entertainmentactiviteiten met persoonlijke aanwezigheid.

Bekijk de video

Specifieke details per land

 • 12% van de respondenten in India zou voor uitsluitend virtueel entertainment gaan in de toekomst, en bijna 1 op de 10 respondenten uit Japan, Mexico en Singapore is het daarmee eens.
 • Bijna tweederde van de respondenten in Japan (61%) en Brazilië (63%) houdt van het idee van entertainment met opties voor zowel persoonlijke als virtuele deelname.
 • Ongeveer de helft van de respondenten in het Verenigd Koninkrijk (56%), Frankrijk (52%) en Duitsland (49%) wil elkaar alleen persoonlijk ontmoeten voor entertainment.

"Sinds maart 2020 hebben meer dan 22.000 artiesten meer dan 79.500 livestreams op Bandsintown uitgevoerd, aldus de online muziekhub. Uit een enquête van Bandsintown van maart onder ongeveer 6.000 fans en 1.000 artiesten blijkt dat meer dan de helft van de muziekfans (55%) liveconcerten zullen blijven streamen wanneer persoonlijke aanwezigheid weer mogelijk is. De meeste bevraagde artiesten (85%) zijn van plan om livestreamvoorstellingen te behouden als onderdeel van hun schema's, zelfs wanneer voorstellingen met persoonlijke aanwezigheid mogelijk zijn."

“What will live entertainment look like after COVID-19?” (Hoe zal live entertainment eruitzien na COVID-19) USA Today (12/04/21)

In de toekomst

De resultaten van dit onderzoek suggereren sterk dat videocommunicatie een belangrijke rol zal spelen in ons leven in de toekomst. Misschien is het echt interessante deel van dit alles echter wat er nu zal gebeuren. Wat doen grote en kleine bedrijven om hun klanten - en potentiële klanten - te ontmoeten waar ze willen zijn?

De technologie waarop we hebben vertrouwd om ons persoonlijk en professioneel verbonden te houden tijdens de pandemie, is meer dan alleen 'pandemische technologie'. Betrouwbare videocommunicatie zoals Zoom is een manier van leven.

Aanvullende gebruikscases

Op de vraag of ze van plan zijn om andere soorten activiteiten of afspraken persoonlijk of virtueel bij te wonen, blijkt uit de gegevens het volgende:

 • Overheid: respondenten uit 7 van de 10 landen zeiden dat de topactiviteiten waarvoor ze van plan zijn om in de toekomst video te gebruiken, zaken waren zoals het bijwonen van een gemeenteraadsvergadering, het bekijken van een virtueel burgemeestersdebat of voor de uitvoering van juryplicht, getuigenissen, hoorzittingen of bemiddeling.
 • Financiële diensten: de op één na meest gewenste video-activiteit voor de onderzochte landen; 5 van de 10 landen zijn van plan om video te gebruiken voor zaken als het afsluiten of herfinancieren van een hypotheek, het openen van een nieuwe zakelijke/persoonlijke rekening of voor belastingafspraken.
 • Retail: het gebruik van video voor retaildiensten (contact met een verkoopadviseur in de winkel of personal shopper) was de meest geplande gebruikscase voor respondenten in Singapore.
 • Fitness: het gebruik van video om deel te nemen aan online groepslessen of personal training was de meest geplande gebruikscase voor respondenten in India, veel meer dan in elk ander onderzocht land.

Virtuele conferenties bieden exponentieel aan meer mensen de mogelijkheid om deel te nemen dan conferenties die alleen persoonlijke aanwezigheid bieden. Opties voor telegeneeskunde besparen tijd, vergroten de toegankelijkheid en verbeteren de zorggelijkheid. Er is al een ommekeer aan de gang voor onderwijsinstellingen, met name hogescholen en universiteiten die curricula willen uitbreiden en nieuwe studenten willen bereiken.

Of het nu gaat om patiënten, werknemers, studenten, consumenten of mensen, we hebben wereldwijd de kracht en het gemak van video geproefd en eisen de aanwezigheid van deze optie. Bedrijfsleiders die deze optie niet kunnen bieden, zullen achterblijven.

Het intuïtieve, schaalbare en veilige platform van Zoom bepaalde de standaard voor innovatie door te beginnen met video als basis, en onze communicatieoplossingen genieten nu de voorkeur bij zowel grote ondernemingen als kleine bedrijven en particulieren. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe het uitgebreide Zoom-platform uw organisatie toekomstbestendig kan maken met betrouwbare video-, chat- en telefoondiensten.

Rapportmethodologie

Qualtrics Research heeft in opdracht van Zoom onderzoek gedaan naar de sentimenten van respondenten ten opzichte van videocommunicatie (VC). Het was de bedoeling om de meest positieve aspecten van bepaalde virtuele activiteiten in kaart te brengen en te bepalen aan welke activiteiten mensen verwachten via videocommunicatie te blijven deelnemen.

Respondenten uit 10 verschillende landen werden online ondervraagd om te begrijpen hoe consumenten videocommunicatie willen gebruiken na de COVID-19-pandemie.

De enquête bemonsterde mensen aan de hand van de volgende criteria: de respondent mocht niet werken in journalistiek/PR, marketing of technologie en software; de respondent moest de afgelopen maand videocommunicatie hebben gebruikt; de respondent moest op de hoogte zijn en gebruik maken van ten minste één van de gevraagde videocommunicatieplatforms; de respondent moet VC hebben gebruikt voor ten minste één van de gevraagde activiteiten. De enquête vond plaats tussen 15 maart en 26 maart 2021.

Er waren in totaal 7.689 respondenten, waarvan 1.021 uit de VS, 1.033 uit het Verenigd Koninkrijk, 1.012 uit Duitsland, 1.011 uit Japan, 1.007 uit India, 525 uit Frankrijk, 530 uit Brazilië, 522 uit Mexico, 516 uit Australië en 512 uit Singapore.